Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Onnettomuudet
Viimeisin 4 tuntia
Tuli tuhosi kuorma-auton kärryn Paavolassa

Tuli tuhosi kuor­ma-au­ton kärryn Paa­vo­las­sa

04:50
Tilaajille
Kuukausi
Pahin myrskyrintama meni Pyhännän ja Siikalatvan läpi –  Siikalatvalla edelleen useita talouksia ilman sähköä

Pahin myrs­ky­rin­ta­ma meni Py­hän­nän ja Sii­ka­lat­van läpi –  Sii­ka­lat­val­la edel­leen useita ta­louk­sia ilman sähköä

20.09.2023 07:31 1
Tilaajille
Pelastajien apua tarvittiin yöllä Siikajoenkylällä

Pe­las­ta­jien apua tar­vit­tiin yöllä Sii­ka­joen­ky­läl­lä

16.09.2023 06:59
Tilaajille
Siikalatva hirvionnettomuuksien kärjessä – eniten onnettomuuksia sattuu syys–lokakuussa

Sii­ka­lat­va hir­vi­on­net­to­muuk­sien kär­jes­sä – eniten on­net­to­muuk­sia sattuu syys–­lo­ka­kuus­sa

12.09.2023 06:00
Tilaajille
Uusvanha paloasema sai vihkiäisensä

Uus­van­ha pa­lo­ase­ma sai vih­kiäi­sen­sä

11.09.2023 17:04
Tilaajille
Pulkkilan paloaseman vihkiäiset 11.9.2023

Pulk­ki­lan pa­lo­ase­man vih­kiäi­set 11.9.2023

11.09.2023 16:47
Tilaajille
Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

Hyvä neuvo hir­vi­ko­la­rin vält­tä­mi­seen: piilota pu­he­li­me­si pe­rä­kont­tiin – Kul­jet­ta­jat eivät suh­tau­du va­ka­vas­ti hir­vi­vaa­ra­merk­kei­hin

07.09.2023 06:32
Tilaajille
Autiotalo syttyi tuleen Pyhännällä

Au­tio­ta­lo syttyi tuleen Py­hän­näl­lä

31.08.2023 07:51
Tilaajille
Vanhemmat
Uimari pelastettiin Varessäikässä – rannalla ollut auttoi kohti rantaa

Uimari pe­las­tet­tiin Va­res­säi­käs­sä – ran­nal­la ollut auttoi kohti rantaa

09.08.2023 06:57
Tilaajille
Kestilän koulun pihapiirissä ei enää sortumisvaaraa – tervapääskyille rakennetaan pesintäpaikkoja

Kes­ti­län koulun pi­ha­pii­ris­sä ei enää sor­tu­mis­vaa­raa – ter­va­pääs­kyil­le ra­ken­ne­taan pe­sin­tä­paik­ko­ja

08.08.2023 09:00
Tilaajille
Käytä hätävilkkuja väläyttelyn sijaan – älä jarruta ambulanssin tullessa takaa

Käytä hä­tä­vilk­ku­ja vä­läyt­te­lyn sijaan – älä jarruta am­bu­lans­sin tul­les­sa takaa

06.08.2023 06:00
Tilaajille
Hirvikolaripaikan merkitseminen auttaa suurvirka-avun loukkaantuneen eläimen jäljille

Hir­vi­ko­la­ri­pai­kan mer­kit­se­mi­nen auttaa suur­vir­ka-avun louk­kaan­tu­neen eläimen jäl­jil­le

30.07.2023 06:00
Tilaajille
Paikalla olleet sammuttivat ajoneuvopalon alun nelostiellä

Pai­kal­la olleet sam­mut­ti­vat ajo­neu­vo­pa­lon alun ne­los­tiel­lä

24.07.2023 07:33
Poliisi: selviätkö kesäliikenteestä hengissä? – Tänä kesänä Suomessa liikenteessä on kuollut kolmekymmentä ihmistä

Po­lii­si: sel­viät­kö ke­sä­lii­ken­tees­tä hen­gis­sä? – Tänä kesänä Suo­mes­sa lii­ken­tees­sä on kuollut kol­me­kym­men­tä ihmistä

22.07.2023 12:00
Tilaajille
Suomessa hukkui kesäkuussa 13 ihmistä – Hukkumiset tapahtuvat usein tutuissa sisävesistöissä, lähellä rantaa.

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa 13 ihmistä – Huk­ku­mi­set ta­pah­tu­vat usein tu­tuis­sa si­sä­ve­sis­töis­sä, lähellä rantaa.

06.07.2023 09:00
Tilaajille
Esimerkillistä toimintaa 12-vuotiailta pojilta Ruukissa – Jusa ja Mikael auttoivat jokirannassa sairauskohtauksen saanutta

Esi­mer­kil­lis­tä toi­min­taa 12-vuo­tiail­ta pojilta Ruu­kis­sa – Jusa ja Mikael aut­toi­vat jo­ki­ran­nas­sa sai­raus­koh­tauk­sen saa­nut­ta

01.07.2023 09:00
Tilaajille
Päivystävä palomestari kiittelee nopeasti toiminutta kansalaista - maastopalo saatiin nopeasti hallintaan

Päi­vys­tä­vä pa­lo­mes­ta­ri kiit­te­lee no­peas­ti toi­mi­nut­ta kan­sa­lais­ta - maas­to­pa­lo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

28.06.2023 16:38
Tilaajille
Rantsilassa omakotitalo paloi juhannusyönä

Rant­si­las­sa oma­ko­ti­ta­lo paloi ju­han­nus­yö­nä

26.06.2023 09:17
Tilaajille
Ukrainan palava soihtu
Lukijalta Kolumni

Uk­rai­nan palava soihtu

21.06.2023 14:45
Tilaajille
10 vinkkiä vesiturvallisuuteen – tutkimusten mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos pelastusliivit olisivat olleet puettu päälle oikein

10 vinkkiä ve­si­tur­val­li­suu­teen – tut­ki­mus­ten mukaan jopa kah­dek­san kym­me­nes­tä ve­si­lii­ken­tees­sä huk­ku­nees­ta olisi pe­las­tu­nut, jos pe­las­tus­lii­vit oli­si­vat olleet puettu päälle oikein

15.06.2023 18:00
Tilaajille