Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Onnettomuudet
Ruukin paloaseman lähtövalmius lähellä nollaa eikä naapuristakaan apua aina tule – maatilan tulipalossa oli pelastusyksiköllä jo orpo olo

Ruukin pa­lo­ase­man läh­tö­val­mius lähellä nollaa eikä naa­pu­ris­ta­kaan apua aina tule – maa­ti­lan tu­li­pa­los­sa oli pe­las­tus­yk­si­köl­lä jo orpo olo

21.10.2022 09:08 2
Tilaajille
150 naudan suurnavettaa uhkasi tulipalo Siikajoella – palomestari: "Omistajat saivat pelastettua tosi paljon"

150 naudan suur­na­vet­taa uhkasi tu­li­pa­lo Sii­ka­joel­la – pa­lo­mes­ta­ri: "O­mis­ta­jat saivat pe­las­tet­tua tosi paljon"

19.10.2022 09:14
Auto suistui tieltä Rantsilassa – pelastuslaitoksella ei ole tietoja osallisen vammojen vakavuudesta

Auto suistui tieltä Rant­si­las­sa – pe­las­tus­lai­tok­sel­la ei ole tietoja osal­li­sen vam­mo­jen va­ka­vuu­des­ta

02.10.2022 07:33
Tilaajille
Kalastaja katosi Pyhännän Lamujärvellä lauantaina – löytyi illalla menehtyneenä

Ka­las­ta­ja katosi Py­hän­nän La­mu­jär­vel­lä lauan­tai­na – löytyi illalla me­neh­ty­nee­nä

02.10.2022 05:55
Polttoainesäiliöstä valui 2 700 litraa polttoainetta maahan Siikalatvalla

Polt­to­ai­ne­säi­liös­tä valui 2 700 litraa polt­to­ai­net­ta maahan Sii­ka­lat­val­la

03.10.2022 13:00
Pihlajistossa epäiltiin tulipaloa – rakennuksesta ei löytynyt merkkejä palosta

Pih­la­jis­tos­sa epäil­tiin tu­li­pa­loa – ra­ken­nuk­ses­ta ei löy­ty­nyt merk­ke­jä palosta

25.09.2022 07:04
Tilaajille
Sauna paloi Ruukissa perjantai-iltana

Sauna paloi Ruu­kis­sa per­jan­tai-il­ta­na

24.09.2022 12:06
Tilaajille
Hirvet vaaraksi etenkin moottoripyöräilijöille – kuolemaan johtaneissa hirvikolareissa on harvoin taustalla ylinopeus

Hirvet vaa­rak­si etenkin moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le – kuo­le­maan joh­ta­neis­sa hir­vi­ko­la­reis­sa on harvoin taus­tal­la yli­no­peus

23.09.2022 06:00
Tilaajille
Vuosittainen nälkäpäiväkeräys käyntiin torstaina – viime vuonna apua annettiin Oulun piirin alueella 26 tilanteessa, joista suurin osa oli tulipaloja

Vuo­sit­tai­nen näl­kä­päi­vä­ke­räys käyn­tiin tors­tai­na – viime vuonna apua an­net­tiin Oulun piirin alueel­la 26 ti­lan­tees­sa, joista suurin osa oli tu­li­pa­lo­ja

22.09.2022 09:00
Kaksi henkilöautoa risteyskolarissa Siikajoella, yksi ihminen autettiin ulos ajoneuvosta

Kaksi hen­ki­lö­au­toa ris­teys­ko­la­ris­sa Sii­ka­joel­la, yksi ihminen au­tet­tiin ulos ajo­neu­vos­ta

03.09.2022 21:04
Kärsämäeltä ei saada sammuttajia liikkeelle, ja naapuriasemat kuten Pulkkila paikkaavat tilanteita – pelastuslaitos painii toimintavalmiusongelman kanssa

Kär­sä­mäel­tä ei saada sam­mut­ta­jia liik­keel­le, ja naa­pu­ri­ase­mat kuten Pulk­ki­la paik­kaa­vat ti­lan­tei­ta – pe­las­tus­lai­tos painii toi­min­ta­val­mius­on­gel­man kanssa

03.09.2022 16:11 2
Tilaajille
Ukkosen epäillään sytyttäneen autiotalon

Ukkosen epäil­lään sy­tyt­tä­neen au­tio­ta­lon

20.08.2022 07:27
Tilaajille
Perjantain myrsky murjoi Jokilaaksojen aluetta, pelastuslaitokselle yli 30 tehtävää: puita kaatui sähkölinjojen ja talojen päälle, kellareihin valui vettä, salamat sytyttivät rakennuspaloja

Per­jan­tain myrsky murjoi Jo­ki­laak­so­jen aluet­ta, pe­las­tus­lai­tok­sel­le yli 30 teh­tä­vää: puita kaatui säh­kö­lin­jo­jen ja talojen päälle, kel­la­rei­hin valui vettä, salamat sy­tyt­ti­vät ra­ken­nus­pa­lo­ja

20.08.2022 09:13
SUH: Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä

SUH: Hei­nä­kuus­sa hukkui 20 ihmistä

14.08.2022 09:01
Tilaajille
Lehmä putosi lietekaivoon – pelastuslaitos sai eläimen ajoissa ylös

Lehmä putosi lie­te­kai­voon – pe­las­tus­lai­tos sai eläimen ajoissa ylös

12.08.2022 09:57
Tilaajille
Tuli tuhosi Kurun laavun – havaintoja kaivataan liikkeistä laavupaikalla

Tuli tuhosi Kurun laavun – ha­vain­to­ja kai­va­taan liik­keis­tä laa­vu­pai­kal­la

08.08.2022 16:14
Tilaajille
Odottaa liikkumatta vai kävellä soittamaan apua? Myrkytysohjeissa on ristiriita, joten kysyimme lääkäriltä mitä tehdä, jos kyy puree erämaassa

Odottaa liik­ku­mat­ta vai kävellä soit­ta­maan apua? Myr­ky­tys­oh­jeis­sa on ris­ti­rii­ta, joten ky­syim­me lää­kä­ril­tä mitä tehdä, jos kyy puree erä­maas­sa

06.08.2022 13:00
Tilaajille
Siikajoenkylällä savuava grilli aiheutti rakennuspaloepäilyn

Sii­ka­joen­ky­läl­lä savuava grilli ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­epäi­lyn

02.08.2022 05:30
Tilaajille
Pulkkilassa vältyttiin vakavalta onnettomuudelta – liimapuupalkkinipun pannat pettivät kesken kuljetuksen

Pulk­ki­las­sa väl­tyt­tiin va­ka­val­ta on­net­to­muu­del­ta – lii­ma­puu­palk­ki­ni­pun pannat pet­ti­vät kesken kul­je­tuk­sen

29.07.2022 09:00
Tilaajille
Videolla Sami Ukonmaanaho kertoo, mitä hänen kuljettamalleen liimapuulastikuormalle tapahtui Pulkkilan ABC:n pihalla.

Vi­deol­la Sami Ukon­maan­aho kertoo, mitä hänen kul­jet­ta­mal­leen lii­ma­puu­las­ti­kuor­mal­le ta­pah­tui Pulk­ki­lan ABC:n pi­hal­la.

29.07.2022 08:30
Tilaajille