Onnettomuudet
Kuukausi
Surutaloon meneminen pysäyttää kokeneen onnettomuustutkijan – Simo Alanko vähentäisi liikennekuolemia kolmella konstilla

Su­ru­ta­loon me­ne­mi­nen py­säyt­tää ko­ke­neen on­net­to­muus­tut­ki­jan – Simo Alanko vä­hen­täi­si lii­ken­ne­kuo­le­mia kol­mel­la kons­til­la

17.01.2022 12:04
Tilaajille
Pelti rytisi Siikalatvalla kahden henkilöauton kolarissa

Pelti rytisi Sii­ka­lat­val­la kahden hen­ki­lö­au­ton ko­la­ris­sa

16.01.2022 15:23
Rekan ja henkilöauton liikenneonnettomuus Siikajoella, poliisi vaitonainen henkilövahingoista

Rekan ja hen­ki­lö­au­ton lii­ken­ne­on­net­to­muus Sii­ka­joel­la, poliisi vai­to­nai­nen hen­ki­lö­va­hin­gois­ta

15.01.2022 10:42
Henkilöauto suistui tieltä ojaan nelostiellä Siikalatvalla

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ojaan ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­val­la

05.01.2022 09:49
Isot muutokset varallaolojärjestelmään – pelastuslaitos solmii sopimukset palokuntien kanssa

Isot muu­tok­set va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mään – pe­las­tus­lai­tos solmii so­pi­muk­set pa­lo­kun­tien kanssa

05.01.2022 06:00
Tilaajille
Lähes katolleen ojaan Siikajoella suistuneen auton kuljettaja kylmettyi pahasti

Lähes ka­tol­leen ojaan Sii­ka­joel­la suis­tu­neen auton kul­jet­ta­ja kyl­met­tyi pahasti

30.12.2021 08:11
Tilaajille
Vanhemmat
Henkilöautot kolaroivat Kestilässä

Hen­ki­lö­au­tot ko­la­roi­vat Kes­ti­läs­sä

19.12.2021 07:20
Henkilöauto ja raskas ajoneuvo kolaroivat Revonlahdella – ei vakavia henkilövahinkoja

Hen­ki­lö­au­to ja raskas ajo­neu­vo ko­la­roi­vat Re­von­lah­del­la – ei vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

11.12.2021 20:13
Autoilija ei pysynyt tiellä – valopylväs meni katki Piippolassa

Au­toi­li­ja ei pysynyt tiellä – va­lo­pyl­väs meni katki Piip­po­las­sa

07.12.2021 23:35
Tilaajille
SPEK: Huoli-ilmoitukseen tarvitaan yhtenäiset käytännöt koko maahan – lomakkeen löytäminen on nyt jopa mahdotonta

SPEK: Huo­li-il­moi­tuk­seen tar­vi­taan yh­te­näi­set käy­tän­nöt koko maahan – lo­mak­keen löy­tä­mi­nen on nyt jopa mah­do­ton­ta

29.11.2021 09:14
Kuorma-auto ja henkilöauto törmäsivät Siikalatvalla  – kolme henkilöä loukkaantui vakavasti, nelostie oli poikki

Kuor­ma-au­to ja hen­ki­lö­au­to tör­mä­si­vät Sii­ka­lat­val­la – kolme hen­ki­löä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, ne­los­tie oli poikki

25.11.2021 14:57
Revonlahdella kahden henkilöauton risteyskolari – osallisille ei aiheutunut vakavia vammoja

Re­von­lah­del­la kahden hen­ki­lö­au­ton ris­teys­ko­la­ri – osal­li­sil­le ei ai­heu­tu­nut vakavia vammoja

05.11.2021 16:22

Rekka kel­lah­ti kyl­jel­leen Py­hän­näl­lä, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

04.11.2021 04:31
Väärään paikkaan heitetyt zombiakut aiheuttavat yhä enemmän tulipaloja

Väärään paik­kaan hei­te­tyt zom­bi­akut ai­heut­ta­vat yhä enemmän tu­li­pa­lo­ja

23.10.2021 10:00
Tilaajille
Kalajoen maastopalon kustannukset nousevat yhä – ”Kaksi miljoonaa euroa ei tule riittämään, valitettavasti”

Ka­la­joen maas­to­pa­lon kus­tan­nuk­set nou­se­vat yhä – ”Kaksi mil­joo­naa euroa ei tule riit­tä­mään, va­li­tet­ta­vas­ti”

22.10.2021 09:49
Tilaajille
Auto ulos tieltä Pyhännällä – kuusi ihmistä kyydissä

Auto ulos tieltä Py­hän­näl­lä – kuusi ihmistä kyy­dis­sä

22.10.2021 00:01
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

14.10.2021 11:58
Tilaajille
Valtiolta tulossa jopa 1,6 miljoonan lisäraha Kalajoen jättipalon vuoksi – summa ei kuitenkaan kata läheskään kaikkia pelastuslaitoksen kuluja

Val­tiol­ta tulossa jopa 1,6 mil­joo­nan li­sä­ra­ha Ka­la­joen jät­ti­pa­lon vuoksi – summa ei kui­ten­kaan kata lä­hes­kään kaikkia pe­las­tus­lai­tok­sen kuluja

11.10.2021 10:00
Mopot, mönkijät ja peltoautotkin on vakuutettava – laiminlyönneistä voi tulla jopa tuhansien eurojen lasku

Mopot, mön­ki­jät ja pel­to­au­tot­kin on va­kuu­tet­ta­va – lai­min­lyön­neis­tä voi tulla jopa tu­han­sien eurojen lasku

04.10.2021 11:07
Tilaajille
Nokkakolarista pahat vauriot Lumijoen ja Siikajoen rajalla, yksi ihminen viety sairaalaan – rekan nosto haittaa liikennettä vielä tiistaina illalla

Nok­ka­ko­la­ris­ta pahat vauriot Lu­mi­joen ja Sii­ka­joen ra­jal­la, yksi ihminen viety sai­raa­laan – rekan nosto haittaa lii­ken­net­tä vielä tiis­tai­na illalla

14.09.2021 14:02
Tilaajille