Juuri nyt: Paa­vo­lan Lep­pik­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­ta – po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la

Onnettomuudet

Nok­ka­ko­la­ris­ta pahat vauriot Lu­mi­joen ja Sii­ka­joen ra­jal­la, yksi ihminen viety sai­raa­laan – rekan nosto haittaa lii­ken­net­tä vielä tiis­tai­na illalla

14.09.2021 14:02
Tilaajille

Läh­tö­val­miu­des­sa vuo­ro­kau­den ympäri

07.09.2021 12:00
Tilaajille

Entä jos ves­saa­kaan ei saisi ve­det­tyä? SPEK antaa neuvoja 72 tunnin va­rau­tu­mi­seen

06.09.2021 09:00

Moot­to­ri­pyö­räi­li­jä louk­kaan­tui rajussa ulos­ajos­sa Ne­los­tiel­lä Rant­si­las­sa – vietiin he­li­kop­te­ril­la sai­raa­laan

17.08.2021 17:58

Ka­la­joen palosta jät­ti­las­ku: "Jos jää alle mil­joo­nan euron, niin hyvä" – nämä syt­ty­mis­syyt on pys­tyt­ty nyt sul­ke­maan pois

14.08.2021 16:05
Tilaajille

Tuu­li­myl­lyn sii­pi­kul­je­tuk­sen ulos­ajon syy epä­sel­vä

11.08.2021 12:39
Tilaajille

Tie­lii­ken­ne­kes­kus: Kan­ta­tie 88 oli pitkään sul­jet­tu Py­hän­näl­lä ulos­ajon takia

09.08.2021 23:22

Pa­ket­ti­au­to suistui tieltä ja kat­kai­si va­lo­tol­pan Sii­ka­lat­val­la

09.08.2021 09:46

Auton mat­kus­ta­ja kuoli ja kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tör­mäyk­ses­sä ta­va­ra­ju­nan kanssa Sii­ka­joel­la – ta­so­ris­teys on var­tioi­ma­ton

08.08.2021 22:50

Läm­min­ve­si­va­raa­jan vas­tuk­set kä­räh­ti­vät Sii­ka­joel­la

08.08.2021 16:26
Tilaajille
Liikennevälinepalon sammutusnäytös

Lii­ken­ne­vä­li­ne­pa­lon sam­mu­tus­näy­tös

25.07.2021 06:03
Tilaajille

Hevonen tar­vit­si apua – Jo­ki­pe­las­tus auttoi pin­tees­tä

20.07.2021 08:40

Lehmät up­po­si­vat liejuun Py­hän­näl­lä – saatiin pe­las­tet­tua

19.07.2021 10:38
Tilaajille

Pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – talon asuk­kaat saivat es­tet­tyä palon le­viä­mi­sen

14.07.2021 10:12

Salaman pai­ne­aal­to len­nät­ti sisällä sil­mä­la­sit­kin päästä – ukkonen hiipi kuin varkain Sii­ka­joen Rel­le­tin ylle

13.07.2021 12:22
Tilaajille

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la useita sam­mu­tus­teh­tä­viä maa­nan­tai­na – nuotio sytytti maas­to­pa­lon Ka­la­joel­la

12.07.2021 22:47

Tuli tuhosi ul­ko­ra­ken­nuk­sen Tuo­mi­ojan­tien var­rel­la– mah­do­ton­ta ei ole, että palon sytytti salama

11.07.2021 21:27
Tilaajille

Al­ku­sam­mu­tus­ka­lus­tol­la on­nis­tut­tiin es­tä­mään isommat tuhot – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti hal­li­ra­ken­nuk­ses­sa syt­ty­neen palon sam­mu­mi­sen

11.07.2021 10:05
Tilaajille

Ka­la­joel­la roihusi noin puolen heh­taa­rin ko­koi­sek­si le­vin­nyt maas­to­pa­lo – "Maasto on nyt erit­täin kuivaa ja se pitää ottaa kai­kes­sa huo­mioon"

09.07.2021 18:06

Kuo­lon­ko­la­ri Tem­mek­sen ja Rant­si­lan välillä – on­net­to­muus jo­nout­ti Ne­los­tien lii­ken­net­tä muu­ta­man tunnin

06.07.2021 04:50
Tilaajille