Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Viimeisin 12 tuntia
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahen seudulla

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raahen seu­dul­la

09:00
Kuukausi
Siikajoen kunta puolustaa Raahen toimintoja – "sairaalan osastojen toiminta tulee mahdollistaa nykyisessä muodossa tai jopa akuutimmassa toiminnassa"

Sii­ka­joen kunta puo­lus­taa Raahen toi­min­to­ja – "sai­raa­lan osas­to­jen toi­min­ta tulee mah­dol­lis­taa ny­kyi­ses­sä muo­dos­sa tai jopa akuu­tim­mas­sa toi­min­nas­sa"

02.10.2022 12:00
Tilaajille
Enää ei tarvitse lausua pitkästi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sillä sen rinnalle tulee käyttöön napakka ja suuhun sopiva oheisnimi

Enää ei tar­vit­se lausua pit­käs­ti Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lue, sillä sen rin­nal­le tulee käyt­töön napakka ja suuhun sopiva oheis­ni­mi

27.09.2022 18:00
Tilaajille
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin – kommentoi järjestämissuunnitelmaa syyskuun loppuun mennessä

Nyt on mah­dol­li­suus vai­kut­taa hy­vin­voin­ti­alueen pal­ve­lui­hin – kom­men­toi jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­maa syys­kuun loppuun men­nes­sä

16.09.2022 08:24
Sote-palvelujen järjestämissuunnitelman luonnos lausuntokierroksella – luonnoksen mukaan Ruukista vähenee 14 laitospaikkaa

So­te-pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos lau­sun­to­kier­rok­sel­la – luon­nok­sen mukaan Ruu­kis­ta vähenee 14 lai­tos­paik­kaa

15.09.2022 15:44
Tilaajille
Vanhemmat
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne uudistuu voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaalla, ikäneuvola ja selviämisasema listalla – katso poimintoja suunnitelmaluonnoksesta

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ra­ken­ne uu­dis­tuu voi­mak­kaas­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la, ikä­neu­vo­la ja sel­viä­mis­ase­ma lis­tal­la – katso poi­min­to­ja suun­ni­tel­ma­luon­nok­ses­ta

02.09.2022 09:00
Tilaajille
Aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli patistaa ennakkoluulottomaan ajatteluun: "Seinät eivät paranna ketään"

Alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Tölli pa­tis­taa en­nak­ko­luu­lot­to­maan ajat­te­luun: "Seinät eivät paranna ketään"

20.08.2022 06:00
Tilaajille
Hyvinvointialueelle perustetaan kaksi ateria- ja puhtauspalveluyhtiötä – Siikalatvalla ei ole tarvetta liittyä yhtiöön

Hy­vin­voin­ti­alueel­le pe­rus­te­taan kaksi ateria- ja puh­taus­pal­ve­lu­yh­tiö­tä – Sii­ka­lat­val­la ei ole tar­vet­ta liittyä yhtiöön

20.06.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoki lähti mukaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtaanapidon palveluyhtiöön

Sii­ka­jo­ki lähti mukaan hy­vin­voin­ti­alueen ateria- ja puh­taa­na­pi­don pal­ve­lu­yh­tiöön

02.06.2022 06:00
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

09.05.2022 12:00
Tilaajille
Petteri Jokelaisesta Pohjois-Pohjanmaan pelastusjohtaja – valinta oli yksimielinen

Petteri Jo­ke­lai­ses­ta Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­joh­ta­ja – valinta oli yk­si­mie­li­nen

24.04.2022 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan valinta siirtyi

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen pe­las­tus­joh­ta­jan valinta siirtyi

12.04.2022 21:05
Tilaajille
NordLabille esitetään jatkoa

Nord­La­bil­le esi­te­tään jatkoa

12.04.2022 21:00
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

10.04.2022 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsi toimi- ja tehtäväalueille johtajat   – yksi uuden hyvinvointialueen toimialajohtajista tulee Siikajoelta

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen alue­hal­li­tus valitsi toimi- ja teh­tä­vä­alueil­le joh­ta­jat – yksi uuden hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jis­ta tulee Sii­ka­joel­ta

07.04.2022 12:00
Tilaajille
Marjukka Manninen kulkee vielä Iin ja Raahen väliä

Mar­juk­ka Man­ni­nen kulkee vielä Iin ja Raahen väliä

04.04.2022 16:59
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuutetut säntillisiä

Poh­jois-Poh­jan­maan alue­val­tuu­te­tut sän­til­li­siä

29.03.2022 18:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen strategiasta saa kysyä

Hy­vin­voin­ti­alueen stra­te­gias­ta saa kysyä

28.03.2022 09:35
Tilaajille
Hyvinvointialueella menossa merkittäviä johtajavalintoja, katso tästä hakijoiden nimet –  Petteri Helisten hakee omaa tehtäväänsä pelastusjohtajana

Hy­vin­voin­ti­alueel­la menossa mer­kit­tä­viä joh­ta­ja­va­lin­to­ja, katso tästä ha­ki­joi­den nimet – Petteri He­lis­ten hakee omaa teh­tä­vään­sä pe­las­tus­joh­ta­ja­na

24.03.2022 14:51
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle siirtyy kymmeniä organisaatioita sekä yli 18 000 työntekijää – ateriapalveluihin halutaan paikallisuutta

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le siirtyy kym­me­niä or­ga­ni­saa­tioi­ta sekä yli 18 000 työn­te­ki­jää – ate­ria­pal­ve­lui­hin ha­lu­taan pai­kal­li­suut­ta

22.03.2022 08:38