Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Raahen Seurakunta
Kuukausi
Oulun hiippakunnan kirkolliskokousryhmässä paljon uusia nimiä – Raahen seurakunnasta valituksi tuli Hannu Kallunki

Oulun hiip­pa­kun­nan kir­kol­lis­ko­kous­ryh­mäs­sä paljon uusia nimiä – Raahen seu­ra­kun­nas­ta va­li­tuk­si tuli Hannu Kal­lun­ki

18.02.2024 12:00
Tilaajille
Maanviljelijöiden huolenaiheena on nyt tuottajahintojen laskun lisäksi myös EU:n metsäkatoasetus, kertoo MTK Rannikon puheenjohtaja

Maan­vil­je­li­jöi­den huo­len­ai­hee­na on nyt tuot­ta­ja­hin­to­jen laskun lisäksi myös EU:n met­sä­ka­toa­se­tus, kertoo MTK Ran­ni­kon pu­heen­joh­ta­ja

12.02.2024 06:04
Tilaajille
Timo Suutarin mieli alkoi tehdä Siikajoelle – äkkiä hän tajusi olevansa siikajokisten pappi

Timo Suu­ta­rin mieli alkoi tehdä Sii­ka­joel­le – äkkiä hän tajusi ole­van­sa sii­ka­jo­kis­ten pappi

10.02.2024 09:00
Tilaajille
Seurakunnissa valitaan edustajat kirkolliskokoukseen – vaalissa ehdokkaita myös Siikajokivarresta

Seu­ra­kun­nis­sa va­li­taan edus­ta­jat kir­kol­lis­ko­kouk­seen – vaa­lis­sa eh­dok­kai­ta myös Sii­ka­jo­ki­var­res­ta

06.02.2024 15:26
Tilaajille
Vanhemmat
Mira Pauna jatkaa vs. kappalaisena Raahen seurakunnassa

Mira Pauna jatkaa vs. kap­pa­lai­se­na Raahen seu­ra­kun­nas­sa

12.01.2024 15:00
Tilaajille
Raahen seurakunta panostaa ihmisten tukemiseen – myös vapaaehtoisten merkitys korostuu

Raahen seu­ra­kun­ta pa­nos­taa ih­mis­ten tu­ke­mi­seen – myös va­paa­eh­tois­ten mer­ki­tys ko­ros­tuu

12.01.2024 06:00
Tilaajille
Antti Jeskanen jatkaa vakituisessa virassa – tehtävään siunaaminen loppiaisena

Antti Jes­ka­nen jatkaa va­ki­tui­ses­sa virassa – teh­tä­vään siu­naa­mi­nen lop­piai­se­na

09.01.2024 09:00 1
Tilaajille
Raahen seurakunta jaetaan kahteen toiminta-alueeseen

Raahen seu­ra­kun­ta jaetaan kahteen toi­min­ta-aluee­seen

27.12.2023 15:00
Tilaajille
Raahen seurakunta sai uuden kiinteistöpäällikön

Raahen seu­ra­kun­ta sai uuden kiin­teis­tö­pääl­li­kön

13.12.2023 09:00
Tilaajille
Kirkkoherra Harri Joensuulle rovastin arvo

Kirk­ko­her­ra Harri Joen­suul­le ro­vas­tin arvo

30.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seurakunta ei muuta veroprosenttiaan

Raahen seu­ra­kun­ta ei muuta ve­ro­pro­sent­tiaan

27.11.2023 15:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan kiinteistöpäällikön virkaa tavoittelee 15 hakijaa

Raahen seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 15 hakijaa

06.11.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seurakunnan käteisvarat vähissä – rahaa laskujen maksamiseen lainataan haudanhoitorahastoista

Raahen seu­ra­kun­nan kä­teis­va­rat vähissä – rahaa las­ku­jen mak­sa­mi­seen lai­na­taan hau­dan­hoi­to­ra­has­tois­ta

19.10.2023 15:00 2
Tilaajille
Ammatinvaihto kannatti – seurakuntamestari Sirkka Asunmaa on viihtynyt työssään

Am­ma­tin­vaih­to kan­nat­ti – seu­ra­kun­ta­mes­ta­ri Sirkka Asunmaa on viih­ty­nyt työs­sään

30.09.2023 18:00
Tilaajille
Seurakunnan viesti ei tavoita kaikkia  Siikajoella – viestinnän parantaminen on ensisijainen tehtävä

Seu­ra­kun­nan viesti ei tavoita kaikkia Sii­ka­joel­la – vies­tin­nän pa­ran­ta­mi­nen on en­si­si­jai­nen tehtävä

12.09.2023 18:00
Tilaajille
Paavolan Kototuvassa kokataan hävikkiruokaa – annos tarjoillaan arvostavasti pöytään asti

Paa­vo­lan Ko­to­tu­vas­sa ko­ka­taan hä­vik­ki­ruo­kaa – annos tar­joil­laan ar­vos­ta­vas­ti pöytään asti

12.09.2023 12:00
Tilaajille
Stand up -koomikko antoi Raahen seurakunnalle tunnustusta ennakkoluulottomuudesta

Stand up -koo­mik­ko antoi Raahen seu­ra­kun­nal­le tun­nus­tus­ta en­nak­ko­luu­lot­to­muu­des­ta

27.08.2023 09:00
Tilaajille
Seurakunta tulee kylille kuuntelemaan toiveita – kyläkierros starttaa ensi viikolla Siikajoenkylältä

Seu­ra­kun­ta tulee kylille kuun­te­le­maan toi­vei­ta – ky­lä­kier­ros start­taa ensi vii­kol­la Sii­ka­joen­ky­läl­tä

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Hiljentymistä Hangasnevan rauhassa – luonnonhelmassa syntyy aitoja kohtaamisia

Hil­jen­ty­mis­tä Han­gas­ne­van rau­has­sa – luon­non­hel­mas­sa syntyy aitoja koh­taa­mi­sia

03.08.2023 18:00
Tilaajille
Eläkeläisillä onnistunut leiripäivä Kultalassa
Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läi­sil­lä on­nis­tu­nut lei­ri­päi­vä Kul­ta­las­sa

28.06.2023 06:17
Tilaajille