Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Sii­ka­jo­ki­laak­so Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Raahen Seurakunta
Pääsiäinen poluilla ja saleissa

Pää­siäi­nen po­luil­la ja sa­leis­sa

04.04.2022 09:06 1
Tilaajille
Rauhankellot soivat ja rukoushetkiä rauhan puolesta järjestetään kautta Suomen – Siikajokivarressa ovet avoinna Paavolan ja Pulkkilan kirkoissa

Rau­han­kel­lot soivat ja ru­kous­het­kiä rauhan puo­les­ta jär­jes­te­tään kautta Suomen – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa ovet avoinna Paa­vo­lan ja Pulk­ki­lan kir­kois­sa

24.02.2022 17:21
Raahen seurakunnalla ylijäämäinen budjetti – pienten investointien listalla kohde myös Revonlahdella

Raahen seu­ra­kun­nal­la yli­jää­mäi­nen bud­jet­ti – pienten in­ves­toin­tien lis­tal­la kohde myös Re­von­lah­del­la

25.12.2021 18:00
Tilaajille
AVI kielsi Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirkkoon. Kirkkokohtaiset osallistujien enimmäismäärät käytössä

AVI kielsi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaikki ylei­sö­ti­lai­suu­det vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirk­koon. Kirk­ko­koh­tai­set osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rät käy­tös­sä

23.12.2021 12:18
Pyhäinpäivänä syttyvät kynttilät rakkaiden muistolle – kaikissa Siikajokivarren kirkoissa tänään iltapäivällä tai illalla jumalanpalvelus

Py­häin­päi­vä­nä syt­ty­vät kynt­ti­lät rak­kai­den muis­tol­le – kai­kis­sa Sii­ka­jo­ki­var­ren kir­kois­sa tänään il­ta­päi­väl­lä tai illalla ju­ma­lan­pal­ve­lus

06.11.2021 09:00
Tilaajille
Tarkennus hautakivien poistamiseen – haudanhoitosopimukset eivät liity lainkaan kivien poistamiseen, poisto aina omaisten asia

Tar­ken­nus hau­ta­ki­vien pois­ta­mi­seen – hau­dan­hoi­to­so­pi­muk­set eivät liity lain­kaan kivien pois­ta­mi­seen, poisto aina omais­ten asia

15.10.2021 10:42
Revonlahden kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion konserttipaikkana ja hääkirkkona tulee kasvamaan

Re­von­lah­den kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion kon­sert­ti­paik­ka­na ja hää­kirk­ko­na tulee kas­va­maan

25.09.2021 08:00
Tilaajille
Kylvö sai toukosiunauksen – kylvetylle siemenelle pyydettiin hyvää satoa

Kylvö sai tou­ko­siu­nauk­sen – kyl­ve­tyl­le sie­me­nel­le pyy­det­tiin hyvää satoa

20.05.2021 16:25
Tilaajille
Pala Siikajoen historiaa talteen – taulu pappilan pihapiiristä pääsi salin seinälle

Pala Sii­ka­joen his­to­riaa talteen – taulu pap­pi­lan pi­ha­pii­ris­tä pääsi salin sei­näl­le

22.04.2021 12:00
Tilaajille
Sulkuaika rajoittaa myös kirkkoa – hautajaiset, häät ja kastetilaisuudet hoidetaan nyt vain lähipiirissä

Sul­ku­ai­ka ra­joit­taa myös kirkkoa – hau­ta­jai­set, häät ja kas­te­ti­lai­suu­det hoi­de­taan nyt vain lä­hi­pii­ris­sä

09.03.2021 12:24
Tilaajille
Edessä odottamisen vuosi – kirkkoherra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mielessään

Edessä odot­ta­mi­sen vuosi – kirk­ko­her­ra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mie­les­sään

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Keittiön kuningatar loihti joulun 36 vuotta – seurakunnan emäntä valmisti 10 jouluateriaa joka syksy

Keit­tiön ku­nin­ga­tar loihti joulun 36 vuotta – seu­ra­kun­nan emäntä val­mis­ti 10 jou­lu­ate­riaa joka syksy

25.12.2020 08:00
Tilaajille
Revonlahdelle urut, maalia Siikajoelle ja Paavolaan – Raahen seurakunta investoi 2,1 miljoonalla

Re­von­lah­del­le urut, maalia Sii­ka­joel­le ja Paa­vo­laan – Raahen seu­ra­kun­ta in­ves­toi 2,1 mil­joo­nal­la

22.12.2020 13:48
Tilaajille
Raahen seurakunta tekee tutkimusta – puhelinhaastattelulla kysytään seurakuntalaisten kokemuksia

Raahen seu­ra­kun­ta tekee tut­ki­mus­ta – pu­he­lin­haas­tat­te­lul­la ky­sy­tään seu­ra­kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia

01.12.2020 12:00
Tilaajille
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

01.12.2020 12:00
Tilaajille
Lahjapuuta rakennetaan jälleen Siikajoella – avun tarve on kunnassa suuri

Lah­ja­puu­ta ra­ken­ne­taan jälleen Sii­ka­joel­la – avun tarve on kun­nas­sa suuri

26.11.2020 08:00
Lumilautaileva pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seurakunta oli riittävän pohjoisessa

Lu­mi­lau­tai­le­va pappi odottaa kunnon talvea – Raahen seu­ra­kun­ta oli riit­tä­vän poh­joi­ses­sa

19.11.2020 07:00
Tilaajille

Raahen seu­ra­kun­ta ei nosta ve­ro­tus­ta – ensi vuonna 2,1 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

18.11.2020 14:11
Tilaajille
Mira Pauna seurakuntapastoriksi Siikajoen alueelle

Mira Pauna seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Sii­ka­joen alueel­le

21.09.2020 15:50
Tilaajille