Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Raahen Seurakunta
Siikajoelle pastoriksi Paula Hagel – Siikalatvan seurakunnan kappalaisen virka yhä avoin

Sii­ka­joel­le pas­to­rik­si Paula Hagel – Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen virka yhä avoin

23.09.2022 15:00
Tilaajille
Katso, ketä on ehdolla seurakuntavaaleissa: Siikalatvan seurakunnassa 24 ehdokasta, Raahen seurakunnassa 49 – Raahen suunnalla kaivataan täydennyksiä listojen tietoihin

Katso, ketä on ehdolla seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa: Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­nas­sa 24 eh­do­kas­ta, Raahen seu­ra­kun­nas­sa 49 – Raahen suun­nal­la kai­va­taan täy­den­nyk­siä lis­to­jen tie­toi­hin

19.09.2022 13:39
Tilaajille
Seurakuntien vaaliuurnat odottelevat - Vielä kaksi viikkoa aikaa asettua ehdolle

Seu­ra­kun­tien vaa­li­uur­nat odot­te­le­vat - Vielä kaksi viikkoa aikaa asettua ehdolle

31.08.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen aluekappalainen Olli Lohi Lumijoen vs. kirkkoherraksi – virkavapaus Raahen seurakunnasta kestää 31. 5. saakka

Sii­ka­joen alue­kap­pa­lai­nen Olli Lohi Lu­mi­joen vs. kirk­ko­her­rak­si – vir­ka­va­paus Raahen seu­ra­kun­nas­ta kestää 31. 5. saakka

18.08.2022 10:18
Tilaajille
Piispa vihkii seitsemän uutta pappia Oulun hiippakuntaan

Piispa vihkii seit­se­män uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan

07.06.2022 06:00
Tilaajille
Pääsiäinen poluilla ja saleissa

Pää­siäi­nen po­luil­la ja sa­leis­sa

04.04.2022 09:06 1
Tilaajille
Rauhankellot soivat ja rukoushetkiä rauhan puolesta järjestetään kautta Suomen – Siikajokivarressa ovet avoinna Paavolan ja Pulkkilan kirkoissa

Rau­han­kel­lot soivat ja ru­kous­het­kiä rauhan puo­les­ta jär­jes­te­tään kautta Suomen – Sii­ka­jo­ki­var­res­sa ovet avoinna Paa­vo­lan ja Pulk­ki­lan kir­kois­sa

24.02.2022 17:21
Raahen seurakunnalla ylijäämäinen budjetti – pienten investointien listalla kohde myös Revonlahdella

Raahen seu­ra­kun­nal­la yli­jää­mäi­nen bud­jet­ti – pienten in­ves­toin­tien lis­tal­la kohde myös Re­von­lah­del­la

25.12.2021 18:00
Tilaajille
AVI kielsi Pohjois-Pohjanmaalla kaikki yleisötilaisuudet vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirkkoon. Kirkkokohtaiset osallistujien enimmäismäärät käytössä

AVI kielsi Poh­jois-Poh­jan­maal­la kaikki ylei­sö­ti­lai­suu­det vuoden loppuun saakka – jouluna on lupa mennä kirk­koon. Kirk­ko­koh­tai­set osal­lis­tu­jien enim­mäis­mää­rät käy­tös­sä

23.12.2021 12:18
Pyhäinpäivänä syttyvät kynttilät rakkaiden muistolle – kaikissa Siikajokivarren kirkoissa tänään iltapäivällä tai illalla jumalanpalvelus

Py­häin­päi­vä­nä syt­ty­vät kynt­ti­lät rak­kai­den muis­tol­le – kai­kis­sa Sii­ka­jo­ki­var­ren kir­kois­sa tänään il­ta­päi­väl­lä tai illalla ju­ma­lan­pal­ve­lus

06.11.2021 09:00
Tilaajille
Tarkennus hautakivien poistamiseen – haudanhoitosopimukset eivät liity lainkaan kivien poistamiseen, poisto aina omaisten asia

Tar­ken­nus hau­ta­ki­vien pois­ta­mi­seen – hau­dan­hoi­to­so­pi­muk­set eivät liity lain­kaan kivien pois­ta­mi­seen, poisto aina omais­ten asia

15.10.2021 10:42
Revonlahden kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion konserttipaikkana ja hääkirkkona tulee kasvamaan

Re­von­lah­den kirkko sai uudet urut – Kirkon suosion kon­sert­ti­paik­ka­na ja hää­kirk­ko­na tulee kas­va­maan

25.09.2021 08:00
Tilaajille
Kylvö sai toukosiunauksen – kylvetylle siemenelle pyydettiin hyvää satoa

Kylvö sai tou­ko­siu­nauk­sen – kyl­ve­tyl­le sie­me­nel­le pyy­det­tiin hyvää satoa

20.05.2021 16:25
Tilaajille
Pala Siikajoen historiaa talteen – taulu pappilan pihapiiristä pääsi salin seinälle

Pala Sii­ka­joen his­to­riaa talteen – taulu pap­pi­lan pi­ha­pii­ris­tä pääsi salin sei­näl­le

22.04.2021 12:00
Tilaajille
Sulkuaika rajoittaa myös kirkkoa – hautajaiset, häät ja kastetilaisuudet hoidetaan nyt vain lähipiirissä

Sul­ku­ai­ka ra­joit­taa myös kirkkoa – hau­ta­jai­set, häät ja kas­te­ti­lai­suu­det hoi­de­taan nyt vain lä­hi­pii­ris­sä

09.03.2021 12:24
Tilaajille
Edessä odottamisen vuosi – kirkkoherra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mielessään

Edessä odot­ta­mi­sen vuosi – kirk­ko­her­ra Harri Joensuu katsoo tulevaa rukous mie­les­sään

05.02.2021 07:00
Tilaajille
Keittiön kuningatar loihti joulun 36 vuotta – seurakunnan emäntä valmisti 10 jouluateriaa joka syksy

Keit­tiön ku­nin­ga­tar loihti joulun 36 vuotta – seu­ra­kun­nan emäntä val­mis­ti 10 jou­lu­ate­riaa joka syksy

25.12.2020 08:00
Tilaajille
Revonlahdelle urut, maalia Siikajoelle ja Paavolaan – Raahen seurakunta investoi 2,1 miljoonalla

Re­von­lah­del­le urut, maalia Sii­ka­joel­le ja Paa­vo­laan – Raahen seu­ra­kun­ta in­ves­toi 2,1 mil­joo­nal­la

22.12.2020 13:48
Tilaajille
Raahen seurakunta tekee tutkimusta – puhelinhaastattelulla kysytään seurakuntalaisten kokemuksia

Raahen seu­ra­kun­ta tekee tut­ki­mus­ta – pu­he­lin­haas­tat­te­lul­la ky­sy­tään seu­ra­kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia

01.12.2020 12:00
Tilaajille
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

01.12.2020 12:00
Tilaajille