Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ROM Rantsila
Rantsila-päivien torilla oli paljon nähtävää ja koettavaa – onnitteluja menestyneille urheilijoille

Rant­si­la-päi­vien torilla oli paljon näh­tä­vää ja koet­ta­vaa – on­nit­te­lu­ja me­nes­ty­neil­le ur­hei­li­joil­le

16.07.2023 09:52
Tilaajille
Rantsila-päivillä ROM Rantsilassa yleisöä viihdytti lauantai-iltana The Nightrun. Bändi koostuu entisistä ja nykyisistä ranttisista. Bassoa ja kitaraa soittavat juuriltaan ranttiset Tuomo Porkka ja Jukka Väyrynen. Rummuissa Mankilasta lähtöisin oleva Ari Hätälä ja solistina uusiin ranttisiin kuuluva Esa Salmela.

Rant­si­la-päi­vil­lä ROM Rant­si­las­sa yleisöä viih­dyt­ti lauan­tai-il­ta­na The Night­run. Bändi koostuu en­ti­sis­tä ja ny­kyi­sis­tä rant­ti­sis­ta. Bassoa ja kitaraa soit­ta­vat juu­ril­taan rant­ti­set Tuomo Porkka ja Jukka Väy­ry­nen. Rum­muis­sa Man­ki­las­ta läh­töi­sin oleva Ari Hätälä ja so­lis­ti­na uusiin rant­ti­siin kuuluva Esa Sal­me­la.

16.07.2023 09:21
Tilaajille
Yksityiskoulujen rehtorit tutustuivat Siikalatvaan – intialaisvierasta puhutteli suomalaisten ystävällisyys ja suhde luontoon

Yk­si­tyis­kou­lu­jen reh­to­rit tu­tus­tui­vat Sii­ka­lat­vaan – in­tia­lais­vie­ras­ta pu­hut­te­li suo­ma­lais­ten ys­tä­väl­li­syys ja suhde luon­toon

01.04.2023 18:00
Tilaajille
Kotiseutua on juhlittu Rantsilan meijerillä ennenkin – 100 vuotta sitten pihapiirissä ei saunottu

Ko­ti­seu­tua on juh­lit­tu Rant­si­lan mei­je­ril­lä en­nen­kin – 100 vuotta sitten pi­ha­pii­ris­sä ei sau­not­tu

09.07.2022 18:00
Tilaajille
Nuokkaritoiminta jatkuu Rantsilassa meijerillä ainakin kevääseen – vaihtoehtoisten tilojen suunnittelua jatketaan yhdessä nuorien kanssa

Nuok­ka­ri­toi­min­ta jatkuu Rant­si­las­sa mei­je­ril­lä ainakin ke­vää­seen – vaih­to­eh­tois­ten tilojen suun­nit­te­lua jat­ke­taan yhdessä nuorien kanssa

30.09.2021 08:17
Tilaajille
Sivistyslautakunnan esityslistalla tiistaina Rantsilan nuorisotilojen Gananderille siirto – nuorten selkeä kanta on, että nuokkari halutaan pitää meijerillä

Si­vis­tys­lau­ta­kun­nan esi­tys­lis­tal­la tiis­tai­na Rant­si­lan nuo­ri­so­ti­lo­jen Ga­nan­de­ril­le siirto – nuorten selkeä kanta on, että nuok­ka­ri ha­lu­taan pitää mei­je­ril­lä

24.09.2021 13:01
Tilaajille
Ministerivieras vuorostaan Siikalatvalla – elinkeinoministeri tavattavissa ROM:lla ja Rantsilan biokaasulaitoksen avajaisissa

Mi­nis­te­ri­vie­ras vuo­ros­taan Sii­ka­lat­val­la – elin­kei­no­mi­nis­te­ri ta­vat­ta­vis­sa ROM:lla ja Rant­si­lan bio­kaa­su­lai­tok­sen ava­jai­sis­sa

06.06.2021 19:00
Tilaajille