Ruukki
Stressin voi jättää Yrjänän Sinin käsiin – hoidon tavoitteena auttaa rentoutumaan

Stres­sin voi jättää Yrjänän Sinin käsiin – hoidon ta­voit­tee­na auttaa ren­tou­tu­maan

23.04.2021 07:00
Tilaajille
Puutarhamessut siirretty vuoteen 2022 – koronatilanne ei vielä salli massatapahtumaa

Puu­tar­ha­mes­sut siir­ret­ty vuoteen 2022 – ko­ro­na­ti­lan­ne ei vielä salli mas­sa­ta­pah­tu­maa

22.04.2021 08:47
Tilaajille
Metsurin vermeet rakennettu pulloon – myyjä ei paljastanut tekotapaa

Met­su­rin vermeet ra­ken­net­tu pulloon – myyjä ei pal­jas­ta­nut te­ko­ta­paa

10.04.2021 07:00
Tilaajille
Kierrehylsyjen valmistus Ruukissa loppuu – vähäksi käynyt tuotanto siirtyy muualle

Kier­re­hyl­sy­jen val­mis­tus Ruu­kis­sa loppuu – vähäksi käynyt tuo­tan­to siirtyy muualle

24.03.2021 08:20
Tilaajille
Tuli karkasi uunista Ruukissa – pelastuslaitos sammutti palavat seinähirret

Tuli karkasi uunista Ruu­kis­sa – pe­las­tus­lai­tos sam­mut­ti palavat sei­nä­hir­ret

19.02.2021 12:29
Taksi ja traktori kolarioivat Ruukissa – taksinkuljettaja loukkaantui lievästi

Taksi ja trak­to­ri ko­la­rioi­vat Ruu­kis­sa – tak­sin­kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui lie­väs­ti

13.02.2021 06:51
Ruukin koronatapaukset ulkopaikkakuntalaisia

Ruukin ko­ro­na­ta­pauk­set ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia

10.02.2021 13:21
Tilaajille

Uusi Mä­ke­län­rin­ne Ruuk­kiin, esittää tek­ni­nen lau­ta­kun­ta

04.02.2021 14:37
Tilaajille
Varpaita ei vilu vihlo – liki seitsemän kiloa lankaa muuttuu sukiksi

Var­pai­ta ei vilu vihlo – liki seit­se­män kiloa lankaa muuttuu sukiksi

01.12.2020 12:00
Tilaajille
Koululaisen kännykän lukkiutumisen syy ei ole selvinnyt – huoltajat eivät tehneet rikosilmoitusta

Kou­lu­lai­sen kän­ny­kän luk­kiu­tu­mi­sen syy ei ole sel­vin­nyt – huol­ta­jat eivät tehneet ri­kos­il­moi­tus­ta

24.11.2020 11:25
Tilaajille
Villisika vieraili Ruukissa – Revonlahdella hirvimiehet näkevät usein

Vil­li­si­ka vie­rai­li Ruu­kis­sa – Re­von­lah­del­la hir­vi­mie­het näkevät usein

06.11.2020 14:24
Tilaajille
Peruskoululaisen puhelimen avauskuvio vaihdettiin Ruukissa koulupäivän aikana – poliisi arvioi, että rikosnimike voisi olla tietomurto tai viestintäsalaisuuden loukkaus

Pe­rus­kou­lu­lai­sen pu­he­li­men avaus­ku­vio vaih­det­tiin Ruu­kis­sa kou­lu­päi­vän aikana – poliisi arvioi, että ri­kos­ni­mi­ke voisi olla tie­to­mur­to tai vies­tin­tä­sa­lai­suu­den louk­kaus

03.11.2020 19:00
Tilaajille
Edustajistot sinetöivät liiton

Edus­ta­jis­tot si­ne­töi­vät liiton

02.10.2020 08:41
Tilaajille
Eläkeliitto 50 vuotta – juhlavuoden lahjana kuusia tuleville sukupolville

Elä­ke­liit­to 50 vuotta – juh­la­vuo­den lahjana kuusia tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le

13.09.2020 00:59
Tilaajille
Ruukin Yrityspuiston alkuvuosi hyvä – syyshalla nitistää tulosta

Ruukin Yri­tys­puis­ton al­ku­vuo­si hyvä – syys­hal­la ni­tis­tää tulosta

11.09.2020 14:03
Tilaajille