Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruukki
Viimeisin 24 tuntia
Siikajoen kaukolämpö eri hintaista eri puolilla kuntaa – hintojen yhdenmukaistaminen ei ole suunnitteilla

Sii­ka­joen kau­ko­läm­pö eri hin­tais­ta eri puo­lil­la kuntaa – hin­to­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen ei ole suun­nit­teil­la

12:00
Tilaajille
Vaalimainoksia tuhottu Ruukissa –  teko on rikos, josta tuomitaan sakkoja

Vaa­li­mai­nok­sia tuhottu Ruu­kis­sa – teko on rikos, josta tuo­mi­taan sakkoja

10:57
Tilaajille
Kuukausi
Partiolippukunta Ruukin Samoojat toimii kestävä kehitys huomioiden – tunnuksen saaminen teetti työtä

Par­tio­lip­pu­kun­ta Ruukin Sa­moo­jat toimii kestävä kehitys huo­mioi­den – tun­nuk­sen saa­mi­nen teetti työtä

23.03.2023 18:00
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:00
Tilaajille
Siikajokinen maatilayrittäjä Tarja Yrjänä on tehnyt viime kuukaudet tiiviisti vaalityötä Timo Mehtälän tukijoukoissa – "Minulle on tärkeää olla mukana viemässä keskusta-aatetta eteenpäin"

Sii­ka­jo­ki­nen maa­ti­lay­rit­tä­jä Tarja Yrjänä on tehnyt viime kuu­kau­det tii­viis­ti vaa­li­työ­tä Timo Meh­tä­län tu­ki­jou­kois­sa – "­Mi­nul­le on tärkeää olla mukana vie­mäs­sä kes­kus­ta-aa­tet­ta eteen­päin"

13.03.2023 15:00
Tilaajille
Arki on asettunut diakoniatyössä uomiinsa – keskiviikkona voi osallistua yhteisvastuukeräykseen nauttimalla pizzaa Ruukin seurakuntatalolla

Arki on aset­tu­nut dia­ko­nia­työs­sä uo­miin­sa – ­kes­ki­viik­ko­na voi osal­lis­tua yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen naut­ti­mal­la pizzaa Ruukin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

12.03.2023 06:00
Tilaajille
Ruukin TeeKoo muuttui lounaskahvilasta iltaravintolaksi – muutoksen taustalla lounastajien vähäinen määrä ja raaka-aineiden hintojen nousu

Ruukin TeeKoo muuttui lou­nas­kah­vi­las­ta il­ta­ra­vin­to­lak­si – ­muu­tok­sen taus­tal­la lou­nas­ta­jien vä­häi­nen määrä ja raa­ka-ai­nei­den hin­to­jen nousu

08.03.2023 06:00
Tilaajille
Mirjan ja Maunon tuvalla väki viihtyy
Lukijalta

Mirjan ja Maunon tuvalla väki viihtyy

05.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Posti lähtee Ruukin Salesta – uusi palvelupiste tulee Paavolan K-kyläkauppaan

Posti lähtee Ruukin Salesta – uusi pal­ve­lu­pis­te tulee Paa­vo­lan K-ky­lä­kaup­paan

02.03.2023 13:17
Tilaajille
Vanhemmat
Ruukin keskustaan rakennetaan uusi rivitaloyhtiö – Ruukin Villa Oy:lle ehdollinen lupa hankkia asunto-osakeyhtiön osakkeita

Ruukin kes­kus­taan ra­ken­ne­taan uusi ri­vi­ta­lo­yh­tiö – ­Ruu­kin Villa Oy:lle eh­dol­li­nen lupa hankkia asun­to-osa­ke­yh­tiön osak­kei­ta

21.02.2023 16:00
Tilaajille
Keskustan Annika Saarikko veti viime perjantaina Ruukin torille väkeä – "Keskusta pitää pohjoisen Suomen puolta", ministeri lupasi

Kes­kus­tan Annika Saa­rik­ko veti viime per­jan­tai­na Ruukin torille väkeä – "­Kes­kus­ta pitää poh­joi­sen Suomen puol­ta", mi­nis­te­ri lupasi

21.02.2023 06:00 2
Tilaajille
Ruukissa rikottu jo kahden kiinteistön lämpölasit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii tapauksia

Ruu­kis­sa rikottu jo kahden kiin­teis­tön läm­pö­la­sit lyhyen ajan sisällä – poliisi tutkii ta­pauk­sia

15.02.2023 09:00
Tilaajille
Jouko Koivu täyttää ystävänpäivänä 80 vuotta – Kerttu Tiri kertoo ystävästään
Lukijalta

Jouko Koivu täyttää ys­tä­vän­päi­vä­nä 80 vuotta – Kerttu Tiri kertoo ys­tä­väs­tään

14.02.2023 12:00
Tilaajille
Vintageaarre vei sydämen

Vin­ta­geaar­re vei sydämen

13.02.2023 18:00
Tilaajille
Vielä ehtii hakea Ruukkiin opiskelemaan eläintenkouluttajaksi – haku päättyy maanantaina

Vielä ehtii hakea Ruuk­kiin opis­ke­le­maan eläin­ten­kou­lut­ta­jak­si – haku päättyy maa­nan­tai­na

10.02.2023 09:00 1
Tilaajille
Valaistu ylivuotopato ilahduttaa Ruukin Yrityspuistoon kulkevia – katso juttuun liitetty video

Va­lais­tu yli­vuo­to­pa­to ilah­dut­taa Ruukin Yri­tys­puis­toon kul­ke­via – katso juttuun lii­tet­ty video

05.02.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoen hallintojohtajatentissä istui vain Tiina Hovi  – valtuusto teki yksimielisen valinnan myös varahenkilöstä

Sii­ka­joen hal­lin­to­joh­ta­ja­ten­tis­sä istui vain Tiina Hovi  – ­val­tuus­to teki yk­si­mie­li­sen va­lin­nan myös va­ra­hen­ki­lös­tä

26.01.2023 18:52
Tilaajille
Ruukissa mitattiin keskiviikkona poikkeuksellisia lämpötiloja  – föhn-tuulen ansiosta illalla oli 7,3 plusastetta

Ruu­kis­sa mi­tat­tiin kes­ki­viik­ko­na poik­keuk­sel­li­sia läm­pö­ti­lo­ja  – föhn-tuu­len an­sios­ta illalla oli 7,3 plus­as­tet­ta

26.01.2023 07:55
Tilaajille
Ruukin kahvila TeeKoo on joutunut ilkivallan kohteeksi – oven lämpölasit särjettiin, mutta poliisia ei ole saatu käymään paikalla

Ruukin kahvila TeeKoo on jou­tu­nut il­ki­val­lan koh­teek­si – oven läm­pö­la­sit sär­jet­tiin, mutta po­lii­sia ei ole saatu käymään pai­kal­la

25.01.2023 09:00
Tilaajille
Hoivakoti Mäkelänrinteen rakentamishanke etenee Ruukissa – kunnanhallitus hyväksyi kuntarahoituksen tarjouksen korkotukilainasta

Hoi­va­ko­ti Mä­ke­län­rin­teen ra­ken­ta­mis­han­ke etenee Ruu­kis­sa – ­kun­nan­hal­li­tus hy­väk­syi kun­ta­ra­hoi­tuk­sen tar­jouk­sen kor­ko­tu­ki­lai­nas­ta

12.01.2023 12:00
Tilaajille