Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruukki
Kuukausi
Kylän parhaan paikan kaavoituksessa ei hutiloida

Kylän parhaan paikan kaa­voi­tuk­ses­sa ei hu­ti­loi­da

27.09.2023 15:00
Tilaajille
Ruukin toritapahtumasta vähitellen perinne – sade säikäytti, mutta ei pilannut koko päivää

Ruukin to­ri­ta­pah­tu­mas­ta vä­hi­tel­len perinne – sade säi­käyt­ti, mutta ei pi­lan­nut koko päivää

24.09.2023 10:26
Tilaajille
Ruukissakin väistellään koloja – kurja tie kismittää asukkaita

Ruu­kis­sa­kin väis­tel­lään koloja – kurja tie kis­mit­tää asuk­kai­ta

22.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Syksy hiljentää Ruukin vastaanottokeskuksen – asiakkaat toisten keskusten kirjoille syyskuun aikana

Syksy hil­jen­tää Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen – asiak­kaat toisten kes­kus­ten kir­joil­le syys­kuun aikana

20.09.2023 09:00
Tilaajille
Ruukkilainen Rakennus-Avant hakee yrityssaneeraukseen – yrityksellä Siikajoella kesken uusi hoivakoti

Ruuk­ki­lai­nen Ra­ken­nus-Avant hakee yri­tys­sa­nee­rauk­seen – yri­tyk­sel­lä Sii­ka­joel­la kesken uusi hoi­va­ko­ti

19.09.2023 11:32 1
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

17.09.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lappeenrantalainen Raimo Rautiainen pistäysi Ruukissa – mies polkee pyöräreissuillaan 10 000 kilometriä vuodessa

Lap­peen­ran­ta­lai­nen Raimo Rau­tiai­nen pis­täy­si Ruu­kis­sa – mies polkee pyö­rä­reis­suil­laan 10 000 ki­lo­met­riä vuo­des­sa

03.09.2023 09:00
Tilaajille
Moporälläri on kodin vastuulla – vanhempien tulee tarkistaa, millaisella mopolla nuori ajelee

Mo­po­räl­lä­ri on kodin vas­tuul­la – van­hem­pien tulee tar­kis­taa, mil­lai­sel­la mopolla nuori ajelee

21.08.2023 18:00
Tilaajille
Potteri palkittiin Super Truck -luokan kolmanneksi komeimpana autona – ensi vuonna näytille Kuljetus T. Niinimaan uusi yhdistelmä

Potteri pal­kit­tiin Super Truck -luokan kol­man­nek­si ko­meim­pa­na autona – ensi vuonna näy­til­le Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusi yh­dis­tel­mä

15.08.2023 09:00
Tilaajille
Seurakunta tulee kylille kuuntelemaan toiveita – kyläkierros starttaa ensi viikolla Siikajoenkylältä

Seu­ra­kun­ta tulee kylille kuun­te­le­maan toi­vei­ta – ky­lä­kier­ros start­taa ensi vii­kol­la Sii­ka­joen­ky­läl­tä

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Ruukin tutkimusaseman salmonella  on todennäköisesti lähtöisin linnuista - puhdistustoimet meneillään

Ruukin tut­ki­mus­ase­man sal­mo­nel­la on to­den­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin lin­nuis­ta - puh­dis­tus­toi­met me­neil­lään

01.08.2023 15:00
Tilaajille
Ruukinkosken patosiltaan betonikansi – siltaremontti valmistuu lokakuussa

Ruu­kin­kos­ken pa­to­sil­taan be­to­ni­kan­si – sil­ta­re­mont­ti val­mis­tuu lo­ka­kuus­sa

23.07.2023 06:00
Tilaajille
Robin Hood-leirillä opittiin uusia partiotaitoja ja syvennettiin jo opittua – Hietamaa palvelee hyvin kesäleiripaikkana. Katso videolta leiritunnelmia

Robin Hood-lei­ril­lä opit­tiin uusia par­tio­tai­to­ja ja sy­ven­net­tiin jo opittua – Hie­ta­maa pal­ve­lee hyvin ke­sä­lei­ri­paik­ka­na. Katso vi­deol­ta lei­ri­tun­nel­mia

22.07.2023 09:00
Tilaajille
Bakteeri teettää lisätyötä
Pääkirjoitus

Bak­tee­ri teettää li­sä­työ­tä

18.07.2023 23:01
Tilaajille
Tutkimusaseman navetassa alkoi tehosiivous – salmonellan aiheuttajaa ei vielä tiedetä

Tut­ki­mus­ase­man na­ve­tas­sa alkoi te­ho­sii­vous – sal­mo­nel­lan ai­heut­ta­jaa ei vielä tiedetä

13.07.2023 14:12
Tilaajille
Ruukissa on paljastunut salmonellaepäily Luonnonvarakeskuksen lihanaudoilla – vahvistus tulee lähipäivinä

Ruu­kis­sa on pal­jas­tu­nut sal­mo­nel­la­epäi­ly Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen li­ha­nau­doil­la – vah­vis­tus tulee lä­hi­päi­vi­nä

13.07.2023 13:36
Matti Heikkilä ja Markus Kivioja näyttivät, kuinka SUP-lautoja käytetään ja kuinka mukavaa suppailu on. Lions Club Ruukki ja K-Kyläkauppa Paavola tarjoavat lainattavat laudat maksutta kaikkien käyttöön.

Matti Heik­ki­lä ja Markus Kivioja näyt­ti­vät, kuinka SUP-lau­to­ja käy­te­tään ja kuinka mukavaa sup­pai­lu on. Lions Club Ruukki ja K-Ky­lä­kaup­pa Paavola tar­joa­vat lai­nat­ta­vat laudat mak­sut­ta kaik­kien käyt­töön.

14.07.2023 06:08
Tilaajille
Vapaa-ajan asukkaat haluavat vaikuttaa mökkikunnassaan – peukutusta sai moni muun muassa mattolaituri

Va­paa-ajan asuk­kaat ha­lua­vat vai­kut­taa mök­ki­kun­nas­saan – peu­ku­tus­ta sai moni muun muassa mat­to­lai­tu­ri

11.07.2023 06:00
Tilaajille
Kreivinsaari-rokissa ei oltu sokerista – katso kuvakaruselli ja video

Krei­vin­saa­ri-ro­kis­sa ei oltu so­ke­ris­ta – katso ku­va­ka­ru­sel­li ja video

10.07.2023 18:00
Tilaajille
Ruukissa ratkottiin pitäjäpäivien yhteydessä Ruukin vahvin nainen ja vahvin mies -tittelit. Videolla otteita kisapäivän aloituksesta.

Ruu­kis­sa rat­kot­tiin pi­tä­jä­päi­vien yh­tey­des­sä Ruukin vahvin nainen ja vahvin mies -tit­te­lit. Vi­deol­la otteita ki­sa­päi­vän aloi­tuk­ses­ta.

09.07.2023 08:33
Tilaajille