Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ruukki
Kuukausi
Tunnustusta yrittäjäristien muodossa

Tun­nus­tus­ta yrit­tä­jä­ris­tien muo­dos­sa

22.11.2022 09:00
Tilaajille
Katso video ja kuvagalleria: Juhlapuheissa korostui perheen ja työntekijöiden merkitys – Kirsi Kiviojan mukaan Siikajoen vuoden yrittäjänä palkittuun yritykseen jonotetaan töihin

Katso video ja ku­va­gal­le­ria: Juh­la­pu­heis­sa ko­ros­tui perheen ja työn­te­ki­jöi­den mer­ki­tys – Kirsi Ki­vi­ojan mukaan Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jä­nä pal­kit­tuun yri­tyk­seen jo­no­te­taan töihin

20.11.2022 14:00
Tilaajille
Kohta ei sukkula lennä eikä kaide pauku – kangaspuilla helskyttely loppuu vanhalla Sahan koululla marraskuussa

Kohta ei sukkula lennä eikä kaide pauku – kan­gas­puil­la hels­kyt­te­ly loppuu van­hal­la Sahan kou­lul­la mar­ras­kuus­sa

10.11.2022 06:00
Tilaajille
Ruukissa koetaan koko perheelle sopiva taikashow

Ruu­kis­sa koetaan koko per­heel­le sopiva tai­ka­show

04.11.2022 14:00
Tilaajille
Raahen seutukunnan yrittäjillä koronatauon jälkeen isot juhlat – vielä ehtii ilmoittautua

Raahen seu­tu­kun­nan yrit­tä­jil­lä ko­ro­na­tauon jälkeen isot juhlat – vielä ehtii il­moit­tau­tua

02.11.2022 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Po­lii­si: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen esi­tut­kin­ta yhä kesken – to­dis­ta­jia ei ole saatu kiinni

Po­lii­si: Ruukin he­vos­kes­kuk­sen esi­tut­kin­ta yhä kesken – to­dis­ta­jia ei ole saatu kiinni

19.10.2022 09:00
Tilaajille
Valotaidejuhlasta valoa lokakuuhun – Kreivinsaari muuttui Mysteerisaareksi

Va­lo­tai­de­juh­las­ta valoa lo­ka­kuu­hun – Krei­vin­saa­ri muuttui Mys­tee­ri­saa­rek­si

09.10.2022 18:21
Tilaajille
Ruukissa saatiin oppia, kuinka tehdään biohiiltä ja riukuaitaa – katso videoilta asiantuntijoiden kertomat vinkit

Ruu­kis­sa saatiin oppia, kuinka tehdään bio­hiil­tä ja riu­ku­ai­taa – katso vi­deoil­ta asian­tun­ti­joi­den ker­to­mat vinkit

04.10.2022 18:00
Tilaajille
Sauna paloi Ruukissa perjantai-iltana

Sauna paloi Ruu­kis­sa per­jan­tai-il­ta­na

24.09.2022 12:06
Tilaajille
Puolukka-asemat avasivat ovensa – siikajokinen Juha Karhumaa oli ensimmäinen satosankari

Puo­luk­ka-ase­mat ava­si­vat ovensa – sii­ka­jo­ki­nen Juha Kar­hu­maa oli en­sim­mäi­nen sa­to­san­ka­ri

14.09.2022 18:00
Tilaajille
Jouko Kivelän yli 2 000 negatiivin kokoelma kirjastolle – kuvat tapahtumista, rakennustyömaista ja henkilöistä ovat tärkeää kotiseutuhistoriaa

Jouko Kivelän yli 2 000 ne­ga­tii­vin ko­koel­ma kir­jas­tol­le – kuvat ta­pah­tu­mis­ta, ra­ken­nus­työ­mais­ta ja hen­ki­löis­tä ovat tärkeää ko­ti­seu­tu­his­to­riaa

12.09.2022 13:00
Tilaajille
Luomumarkkinoita vietetään Ruukissa jo 25. kertaa – markkinaohjelma sisältää juhlahumua

Luo­mu­mark­ki­noi­ta vie­te­tään Ruu­kis­sa jo 25. kertaa – mark­ki­na­oh­jel­ma si­säl­tää juh­la­hu­mua

09.09.2022 12:00
Karvakuonoille oma puisto myös Ruukkiin – puiston portit avattiin torstaina 1.9.

Kar­va­kuo­noil­le oma puisto myös Ruuk­kiin – puiston portit avat­tiin tors­tai­na 1.9.

01.09.2022 18:00
Tilaajille
Ruukin vanhustentuki ry:n rivitalot purkuun – syksyn aikana puretaan jo kaksi taloa

Ruukin van­hus­ten­tu­ki ry:n ri­vi­ta­lot purkuun – syksyn aikana pu­re­taan jo kaksi taloa

01.09.2022 06:00
Tilaajille
Ruukissa annettiin vinkkejä hyvään oloon – väkeä messuille veti Pekka Hyysalon tarina

Ruu­kis­sa an­net­tiin vink­ke­jä hyvään oloon – väkeä mes­suil­le veti Pekka Hyy­sa­lon tarina

27.08.2022 18:18
Tilaajille
Messuilta vinkkejä hyvään oloon – Pekka Hyysalo tulee Ruukkiin kertomaan oman tarinansa

Mes­suil­ta vink­ke­jä hyvään oloon – Pekka Hyysalo tulee Ruuk­kiin ker­to­maan oman ta­ri­nan­sa

26.08.2022 12:00
Tilaajille
Suuret lastensynttärit kokosivat odotettua enemmän kävijöitä

Suuret las­ten­synt­tä­rit ko­ko­si­vat odo­tet­tua enemmän kä­vi­jöi­tä

21.08.2022 12:00
Tilaajille
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

16.08.2022 15:00
Tilaajille
Niinimaan kaappiauto jälleen voittajaksi – ensi vuonna kilpaillaan Super Truck-luokassa

Nii­ni­maan kaap­pi­au­to jälleen voit­ta­jak­si – ensi vuonna kil­pail­laan Super Truck-luo­kas­sa

16.08.2022 07:55
Tilaajille
Kuljetus T. Niinimaan uusin kaappiauto palkittiin luokkansa parhaana. Tunnustusta tuli myös kahdessa  muussa kilpailussa. Videolla luokkavoittotunnelmia.

Kul­je­tus T. Nii­ni­maan uusin kaap­pi­au­to pal­kit­tiin luok­kan­sa par­haa­na. Tun­nus­tus­ta tuli myös kah­des­sa muussa kil­pai­lus­sa. Vi­deol­la luok­ka­voit­to­tun­nel­mia.

15.08.2022 06:00
Tilaajille