Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Seurantalot
Pitäisikö kattoa korjata? Ikkunat uusia? Seurantalojen korjausavustuksia voi taas hakea

Pi­täi­si­kö kattoa kor­ja­ta? Ikkunat uusia? Seu­ran­ta­lo­jen kor­jaus­avus­tuk­sia voi taas hakea

03.09.2023 15:00
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustusta eri puolille jokilaaksoa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tus­ta eri puo­lil­le jo­ki­laak­soa

31.05.2023 06:00
Tilaajille
Suomen Kotiseutuliitto jakoi korjausavustusta seurantaloille – Tavastkengän kylätalo yksi tuen kohteista

Suomen Ko­ti­seu­tu­liit­to jakoi kor­jaus­avus­tus­ta seu­ran­ta­loil­le – Ta­vast­ken­gän ky­lä­ta­lo yksi tuen koh­teis­ta

12.04.2023 15:00
Tilaajille
Seurantalojen energia-avustukset haettavana – jaossa enintään 2,3 miljoonaa euroa

Seu­ran­ta­lo­jen ener­gia-avus­tuk­set haet­ta­va­na – jaossa enin­tään 2,3 mil­joo­naa euroa

08.03.2023 09:00
Tilaajille
Kuinka käy talollisten seurojen talouden?

Kuinka käy ta­lol­lis­ten seu­ro­jen ta­lou­den?

16.10.2022 06:00
Tilaajille
Enää loppusilausta vaille valmis – Tuomiojan seurantalo käyttöön kesäkuussa ja näyttämö korkataan heinäkuussa

Enää lop­pu­si­laus­ta vaille valmis – Tuo­mi­ojan seu­ran­ta­lo käyt­töön ke­sä­kuus­sa ja näyt­tä­mö kor­ka­taan hei­nä­kuus­sa

07.05.2022 06:00
Tilaajille
Vuokraajat jo kyselleet tiloja ensi kesälle – Tuomiojan Nuorisoseuran talo valmistuu aikataulussa

Vuok­raa­jat jo ky­sel­leet tiloja ensi kesälle – Tuo­mi­ojan Nuo­ri­so­seuran talo val­mis­tuu ai­ka­tau­lus­sa

15.12.2021 12:00
Tilaajille
Nuorisoseuran talotyömaa kurkottaa harjakaisia kohti – Tuomiojalla silti tarvitaan talkookestävyyttä

Nuo­ri­so­seuran ta­lo­työ­maa kur­kot­taa har­ja­kai­sia kohti – Tuo­mi­ojal­la silti tar­vi­taan tal­koo­kes­tä­vyyt­tä

27.09.2021 06:00
Tilaajille
Pienellä kylällä alkoi seurantalon rakentaminen – hanke kenties Suomen ainoa laatuaan

Pie­nel­lä kylällä alkoi seu­ran­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen – hanke kenties Suomen ainoa laa­tuaan

01.08.2021 07:00
Tilaajille
Kotiseutuliiton avustusta Piippolaan ja Revonlahdelle – tuki tarkoitettu seurantalojen ylläpitoon

Ko­ti­seu­tu­lii­ton avus­tus­ta Piip­po­laan ja Re­von­lah­del­le – tuki tar­koi­tet­tu seu­ran­ta­lo­jen yl­lä­pi­toon

07.04.2021 13:44
Tilaajille
Tuomiojalle tehdään talo moneen tarpeeseen –  tarjotaan koko seutukunnan käyttöön

Tuo­mi­ojal­le tehdään talo moneen tar­pee­seen – tar­jo­taan koko seu­tu­kun­nan käyt­töön

18.03.2021 07:00
Tilaajille
Korona-avustuksia seurantaloille

Ko­ro­na-avus­tuk­sia seu­ran­ta­loil­le

22.12.2020 10:41
Tilaajille