6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Siikajoenkylä
Kuukausi
Heli Luoma johtaa Siikajoen SDP:tä– Martti  Peltolaa muistettiin kokouksen aluksi

Heli Luoma johtaa Sii­ka­joen SDP:tä– ­Mart­ti Pel­to­laa muis­tet­tiin ko­kouk­sen aluksi

02.12.2023 09:00
Tilaajille
Heijastinpuusta saa loistavaa turvaa – omat ylimääräiset heijastimet voi jättää muille

Hei­jas­tin­puus­ta saa lois­ta­vaa turvaa – omat yli­mää­räi­set hei­jas­ti­met voi jättää muille

30.11.2023 15:00
Tilaajille
Lukunurkkaus on tuonut kirjastoon uusia käyttäjiä – kirjastokortin aktivoiden käyttöön monipuoliset palvelut myös kotiin

Lu­ku­nurk­kaus on tuonut kir­jas­toon uusia käyt­tä­jiä – kir­jas­to­kor­tin ak­ti­voi­den käyt­töön mo­ni­puo­li­set pal­ve­lut myös kotiin

28.11.2023 07:55
Tilaajille
Toivoa on palveluiden Siikajoenkylällä säilyttämisestä – paloasema poistettiin lakkautuslistalta ja terveysaseman toimintoja arvioidaan

Toivoa on pal­ve­lui­den Sii­ka­joen­ky­läl­lä säi­lyt­tä­mi­ses­tä – ­pa­loa­se­ma pois­tet­tiin lak­kau­tus­lis­tal­ta ja ter­veys­ase­man toi­min­to­ja ar­vioi­daan

23.11.2023 12:31 1
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen säästölista järkyttää – Siikajoenkylällä kaikki palvelut loppuisivat, Pyhännällä uusi sote-talo jäisi osin tyhjilleen

Pohteen sääs­tö­lis­ta jär­kyt­tää – Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki pal­ve­lut lop­pui­si­vat, Py­hän­näl­lä uusi sote-ta­lo jäisi osin tyh­jil­leen

31.10.2023 06:00
Tilaajille
Pelastuslaitos pelasti yöllä kaksi henkilöä katolta

Pe­las­tus­lai­tos pelasti yöllä kaksi hen­ki­löä katolta

24.10.2023 21:06 1
Tilaajille
Hämäränhyssy sai väen liikkeelle – vierailijat ja taiteilijat viihtyivät Heikinhoviin luodussa tunnelmassa

Hä­mä­rän­hys­sy sai väen liik­keel­le – ­vie­rai­li­jat ja tai­tei­li­jat viih­tyi­vät Hei­kin­ho­viin luo­dus­sa tun­nel­mas­sa

08.10.2023 10:37
Tilaajille
Videolla tunnelmia Siikajoen kulttuuriyhdistys Vimma ry:n Siikajoenkylällä Heikinhovissa järjestämästä Valovimma-tapahtumasta, jonka teemana oli Hämäränhyssy.

Vi­deol­la tun­nel­mia Sii­ka­joen kult­tuu­ri­yh­dis­tys Vimma ry:n Sii­ka­joen­ky­läl­lä Hei­kin­ho­vis­sa jär­jes­tä­mäs­tä Va­lo­vim­ma-ta­pah­tu­mas­ta, jonka teemana oli Hä­mä­rän­hys­sy.

08.10.2023 06:04
Tilaajille
Pelastajien apua tarvittiin yöllä Siikajoenkylällä

Pe­las­ta­jien apua tar­vit­tiin yöllä Sii­ka­joen­ky­läl­lä

16.09.2023 06:59
Tilaajille
Seurakunta tulee kylille kuuntelemaan toiveita – kyläkierros starttaa ensi viikolla Siikajoenkylältä

Seu­ra­kun­ta tulee kylille kuun­te­le­maan toi­vei­ta – ky­lä­kier­ros start­taa ensi vii­kol­la Sii­ka­joen­ky­läl­tä

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Siikajoen kotiseutupäivä toi taas tuttuja yhteen  –  juhlan teemana 700-vuotias Pähkinäsaaren rauha

Sii­ka­joen ko­ti­seu­tu­päi­vä toi taas tuttuja yhteen – juhlan teemana 700-vuo­tias Päh­ki­nä­saa­ren rauha

16.08.2023 15:44
Tilaajille
Lippo-Liisa ja Lippo-Lasse ovat koko sydämestään siikajokisten asialla

Lip­po-Lii­sa ja Lip­po-Las­se ovat koko sy­dä­mes­tään sii­ka­jo­kis­ten asialla

12.08.2023 14:30
Tilaajille
Varessäikässä soi lauantai-iltana blues – yleisö nautti tapahtuman tunnelmasta. Katso videolta makupaloja illan bändin tyylistä

Va­res­säi­käs­sä soi lauan­tai-il­ta­na blues – yleisö nautti ta­pah­tu­man tun­nel­mas­ta. Katso vi­deol­ta ma­ku­pa­lo­ja illan bändin tyy­lis­tä

07.08.2023 18:00
Tilaajille
Siikajoella ajetaan harrasterallin Pohjoisen sarjan finaali – 22. heinäkuuta kuuden erikoiskokeen Jaresko Siikajoki-ralli

Sii­ka­joel­la ajetaan har­ras­te­ral­lin Poh­joi­sen sarjan finaali – 22. hei­nä­kuu­ta kuuden eri­kois­ko­keen Jaresko Sii­ka­jo­ki-ral­li

14.07.2023 15:00
Tilaajille
Eino Leinon päivänä tullaan Komppalinnaan

Eino Leinon päivänä tullaan Komp­pa­lin­naan

10.07.2023 12:00
Tilaajille
Pohteen aluehallitus päätti: Siikajoenkylän terveysasema jatkaa

Pohteen alue­hal­li­tus päätti: Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­ase­ma jatkaa

15.06.2023 10:20
Tilaajille
Siikajoen kunnan valtuustoryhmien lausunto sotekeskusten tarpeellisuudesta sekä määrästä Siikajoen kunnassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sii­ka­joen kunnan val­tuus­to­ryh­mien lau­sun­to so­te­kes­kus­ten tar­peel­li­suu­des­ta sekä mää­räs­tä Sii­ka­joen kun­nas­sa

19.05.2023 13:23
Siikajoki muistuttaa lausunnossaan Pohteelle: Siikajoenkylän terveysasema säilytettävä

Sii­ka­jo­ki muis­tut­taa lau­sun­nos­saan Poh­teel­le: Sii­ka­joen­ky­län ter­veys­ase­ma säi­ly­tet­tä­vä

18.05.2023 12:00
Tilaajille
Rannikon pieniä terveysasemia tarvitaan jatkossakin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ran­ni­kon pieniä ter­veys­ase­mia tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

11.05.2023 18:00