6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Suden kannanhoidollinen metsästys
Ministeri kannattaa suden kannanhoidollista metsästystä – EU-komission suhtautuminen on muuttunut

Mi­nis­te­ri kan­nat­taa suden kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä – EU-ko­mis­sion suh­tau­tu­mi­nen on muut­tu­nut

19.11.2023 15:00
Tilaajille
Ministeriö on rajoittamassa susien metsästykseen myönnettävien poikkeuslupien määrää – Kannanhoidollinen metsästys ei toteudu tänä talvena

Mi­nis­te­riö on ra­joit­ta­mas­sa susien met­säs­tyk­seen myön­net­tä­vien poik­keus­lu­pien mää­rää – ­Kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys ei toteudu tänä talvena

27.12.2022 09:01
Tilaajille
Eduskunnan enemmistö kannatti suden metsästystä – valtioneuvosto ryhtyy valmistelemaan lainsäädäntöä

Edus­kun­nan enem­mis­tö kan­nat­ti suden met­säs­tys­tä – val­tio­neu­vos­to ryhtyy val­mis­te­le­maan lain­sää­dän­töä

17.10.2022 19:00
Tilaajille
Hallinto-oikeus jätti poikkeuslupavalituksen tutkimatta – kunnanvaltuutettuihin katsottiin kohdistuvan kannanhoidollisissa susien kaatolupa-asioissa vain välillisiä vaikutuksia

Hal­lin­to-oi­keus jätti poik­keus­lu­pa­va­li­tuk­sen tut­ki­mat­ta – kun­nan­val­tuu­tet­tui­hin kat­sot­tiin koh­dis­tu­van kan­nan­hoi­dol­li­sis­sa susien kaa­to­lu­pa-asiois­sa vain vä­lil­li­siä vai­ku­tuk­sia

15.02.2022 18:00
Tilaajille
Susien kannanhoidolliset metsästysluvat jäihin – Revonlahden susipari ja Kuhmon kahdeksan suden lauma päätettiin säästää

Susien kan­nan­hoi­dol­li­set met­säs­tys­lu­vat jäihin – Re­von­lah­den su­si­pa­ri ja Kuhmon kah­dek­san suden lauma pää­tet­tiin säästää

29.01.2022 09:00
Tilaajille