Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Tuulikaarto
Voiko kunta keskeyttää tuulipuistohankkeen – Mikä on oikea hinta voimala-alueen maapohjasta?

Voiko kunta kes­keyt­tää tuu­li­puis­to­hank­keen – Mikä on oikea hinta voi­ma­la-alueen maa­poh­jas­ta?

12.09.2023 09:00 1
Tilaajille
Tuulikaarron kaavaluonnos nähtäville – aineistossa muun muassa näkymäalueanalyysi

Tuu­li­kaar­ron kaa­va­luon­nos näh­tä­vil­le – ai­neis­tos­sa muun muassa nä­ky­mä­alue­ana­lyy­si

12.07.2023 06:00
Tilaajille
Ely antoi täydennysohjeita Tuulikaarron YVA:an – arvioinnin painopisteisiin tulee lisätä muun muassa ihmisten elinolot, luonnon monimuotoisuus, pohjavesivaikutukset

Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

21.05.2021 05:55
Tilaajille
Tuulikaarron tuulivoimapuiston infopiste toukokuuksi Pulkkilaan – tuulivoima-asioista kiinnostuneita halutaan palvella paikan päällä

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton in­fo­pis­te tou­ko­kuuk­si Pulk­ki­laan – tuu­li­voi­ma-asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ha­lu­taan pal­vel­la paikan päällä

23.04.2021 10:00
Tilaajille
Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä – yleisötilaisuus Teamsina 23. maaliskuuta

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – ylei­sö­ti­lai­suus Team­si­na 23. maa­lis­kuu­ta

12.03.2021 08:31