Tuulikaarto

Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

21.05.2021 05:55
Tilaajille

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton in­fo­pis­te tou­ko­kuuk­si Pulk­ki­laan – tuu­li­voi­ma-asiois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ha­lu­taan pal­vel­la paikan päällä

23.04.2021 10:00
Tilaajille

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – ylei­sö­ti­lai­suus Team­si­na 23. maa­lis­kuu­ta

12.03.2021 08:31