Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Ely antoi täy­den­nys­oh­jei­ta Tuu­li­kaar­ron YVA:an – ar­vioin­nin pai­no­pis­tei­siin tulee lisätä muun muassa ih­mis­ten eli­no­lot, luonnon mo­ni­muo­toi­suus, poh­ja­ve­si­vai­ku­tuk­set

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus antoi lausuntonsa Siikalatvan ja Kärsämäen kuntien alueille sijoittuvan Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA).

Siikalatva/Piippola

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee 53 voimalan tuulivoimapuistoa. Hankkeesta laadittu YVA-ohjelmavaiheen arviointiohjelma sisältää pääpiirteissään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen mukaiset asiat. Tarkennettavaa kuitenkin on, joten hanketta valvovana yhteysviranomaisena Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus edellyttää arviointia täydennettäväksi.

Ympäristöasiantuntija Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta kertoo, että Tuulikaarron osalta esitetty lausunto on normaali menettely ympäristövaikutuksia arvioitaessa.