Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuu­li­kaar­ron tuu­li­voi­ma­puis­ton ym­pä­ris­tö­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti­oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – ylei­sö­ti­lai­suus Team­si­na 23. maa­lis­kuu­ta

Siikalatva
Tuulikaarto-hankkeen tiimoilta järjestetään yleisötilaisuus Teamsin kautta 23.3. Siikalatvan kunnan tekninen johtaja Hannu Komu ja Tuulikaarto hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava Harri Ruopsa, Piipsan Tuulivoima Oy:sta olivat läsnä Leskelässä hankkeen maanomistajille esittelytilaisuudessa reilu vuosi sitten.
Tuulikaarto-hankkeen tiimoilta järjestetään yleisötilaisuus Teamsin kautta 23.3. Siikalatvan kunnan tekninen johtaja Hannu Komu ja Tuulikaarto hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista vastaava Harri Ruopsa, Piipsan Tuulivoima Oy:sta olivat läsnä Leskelässä hankkeen maanomistajille esittelytilaisuudessa reilu vuosi sitten.
Kuva: Sari Kihnula/arkito

Piipsan Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan ja Kärsämäen väliselle alueelle. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueesta tuulivoimaloineen ja huoltoteineen sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta ja sähkönsiirrosta.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on asettanut nähtäville Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Hankkeesta tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa yhtä toteutusvaihtoehtoa (VE1) sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0). Toteutusvaihtoehdossa (VE1) hankealueelle suunnitellaan enintään noin 53 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista 34 sijoittuu Siikalatvan ja 19 Kärsämäen alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho on noin 4-8 MW. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuulikaarron tuulipuiston sähköverkkoliityntä on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi hankealueen länsipuolelle Haapavedelle sijoittuvaan voimajohtoon.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Hankkeen YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään tiistai-iltana 23. maaliskuuta verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 10.3.–12.4.2021 Siikalatvan kunnan, Kärsämäen kunnan ja Haapaveden kaupungin verkkosivuilla sekä hankkeen verkkosivuilla. Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Kärsämäen kunnan asiointipisteessä sekä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksessa niiden aukioloaikojen puitteissa.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 12. huhtikuuta  mennessä Pohjois-Pohjanmaan ely-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta viimeistään 12. toukokuuta.