Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vestia Oy
Viimeisin 12 tuntia
Vestia Oy avaa perjantaina uuden lajittelupihan Rantsilaan – avajaisissa opastetaan palveluautomaatin käyttöön

Vestia Oy avaa per­jan­tai­na uuden la­jit­te­lu­pi­han Rant­si­laan – ava­jai­sis­sa opas­te­taan pal­ve­lu­au­to­maa­tin käyt­töön

15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Poistotekstiilit kiertoon lajittelupihojen kautta

Pois­to­teks­tii­lit kier­toon la­jit­te­lu­pi­ho­jen kautta

30.11.2022 09:00
Tilaajille
Muovipakkausten kierrättämisessä huomio määrän lisäksi laatuun – puristimiin eksynyt muun muassa muoviesineitä

Muo­vi­pak­kaus­ten kier­rät­tä­mi­ses­sä huomio määrän lisäksi laatuun – pu­ris­ti­miin eksynyt muun muassa muo­vi­esi­nei­tä

29.09.2022 12:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

04.09.2022 06:00
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

25.06.2022 06:00
Tilaajille
Vestia aloittaa poistotekstiilien keräämisen – keräyskontti löytyy Pyhännältä ja Pulkkilasta

Vestia aloit­taa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen – ke­räys­kont­ti löytyy Py­hän­näl­tä ja Pulk­ki­las­ta

30.05.2022 12:00
Tilaajille
Vestia otti keinoälyn mukaan kierrättämiseen – kännykällä vain jätteestä kuva, ja lajitteluohje on siinä

Vestia otti kei­no­älyn mukaan kier­rät­tä­mi­seen – kän­ny­käl­lä vain jät­tees­tä kuva, ja la­jit­te­lu­oh­je on siinä

22.05.2022 12:00
Vestia Oy järjestää kevään Kierrätyspäivät Kestilässä ja Piippolassa

Vestia Oy jär­jes­tää kevään Kier­rä­tys­päi­vät Kes­ti­läs­sä ja Piip­po­las­sa

29.04.2022 09:00
Tilaajille
Kaikki jätteet omatoimisesti yhdelle pihalle

Kaikki jätteet oma­toi­mi­ses­ti yhdelle pihalle

05.03.2022 12:00
Tilaajille
Vestia Oy avaa automatisoidun lajittelupihan torstaina Pulkkilassa – Rantsilaan automatisoitu lajittelupiha vielä tänä vuonna

Vestia Oy avaa au­to­ma­ti­soi­dun la­jit­te­lu­pi­han tors­tai­na Pulk­ki­las­sa – ­Rant­si­laan au­to­ma­ti­soi­tu la­jit­te­lu­pi­ha vielä tänä vuonna

27.02.2022 09:00
Tilaajille
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

12.01.2022 09:00
Tilaajille
Jätemaksut kallistuvat tammikuun alussa

Jä­te­mak­sut kal­lis­tu­vat tam­mi­kuun alussa

02.01.2022 12:00
Tilaajille
Vestian muovipakkausten erilliskeräys taloyhtiöistä laajenee  – taloyhtiöiden ilmoittauduttava mukaan

Vestian muo­vi­pak­kaus­ten eril­lis­ke­räys ta­lo­yh­tiöis­tä laa­je­nee  – ta­lo­yh­tiöi­den il­moit­tau­dut­ta­va mukaan

13.11.2021 15:00
Tilaajille
Vestian hallituksen jäsenet valittiin viime viikon yhtiökokouksessa

Vestian hal­li­tuk­sen jäsenet va­lit­tiin viime viikon yh­tiö­ko­kouk­ses­sa

31.05.2021 15:27
Tilaajille
Jätteen määrä kasvanut, kierrättämisen suosio jatkunut – keskimäärin jokainen kuntalainen tuottanut poltettavaa jätettä lähes 180 kiloa vuodessa

Jätteen määrä kas­va­nut, kier­rät­tä­mi­sen suosio jat­ku­nut – kes­ki­mää­rin jo­kai­nen kun­ta­lai­nen tuot­ta­nut pol­tet­ta­vaa jätettä lähes 180 kiloa vuo­des­sa

24.05.2021 12:17
Tilaajille
Ympäristö siistiin siivoon ja oivaan ojennukseen – Vestia palkkaa nuoria ensimmäiseen kesätyöpaikkaan

Ym­pä­ris­tö siis­tiin siivoon ja oivaan ojen­nuk­seen – Vestia palkkaa nuoria en­sim­mäi­seen ke­sä­työ­paik­kaan

17.05.2021 15:11