Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

As­kel­merk­ke­jä hiotaan kou­lu­työn aloi­tuk­seen Sii­ka­lat­van yh­tei­sel­lä ylä­kou­lul­la – ylä­kou­lu­lai­set ta­paa­vat ryh­mäy­ty­mi­sen mer­keis­sä vielä tou­ko­kuun lopulla

Siikalatva/Rantsila
Kaikki Gananderin koululla koulutyön elokuussa aloittavat nuoret olivat torstaina koolla Rantsilassa. Mukana yhteisessä päivässä oli myös nykyiset yhdeksäsluokkalaiset.
Kaikki Gananderin koululla koulutyön elokuussa aloittavat nuoret olivat torstaina koolla Rantsilassa. Mukana yhteisessä päivässä oli myös nykyiset yhdeksäsluokkalaiset.
Kuva: Sari Kihnula

Siikalatvan peruskoulun yhteisellä yläkoululla aloittaa tämän hetkisen tiedon mukaan elokuussa 159 yläkoululaista. Aleksanterin ja Gananderin koulujen ja Pulkkilan peruskoulun vs. koulukuraattori Laura Päkkilä ynnää tulevia seitsemännen luokan oppilaita olevan kaksi luokkaa, kahdeksasluokkalaisia tulee kolme luokkaa ja yhdeksäsluokkalaisia kaksi luokkaa. Lisäksi Gananderin koululla on syksyllä pienryhmä ja jopo-luokka.

Kolmen yläkoulun henkilökunnan ja oppilaiden koulutyön saman katon alla käynnistämiseen on valmistauduttu kevättalvenajan, ja työ jatkuu.