Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus kielsi myös yk­si­lö­lii­kun­ta­ti­lo­jen jat­ko­pää­tök­sen – kun­to­sa­lit tam­mi­kuun puo­li­vä­liin asti auki

Siikajokilaakso

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus teki perjantaina välipäätöksen, jolla se kieltää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston liikuntatiloja koskevan sulkupäätöksen täytäntöönpanon. Kyse on kuntosaleista ja muista yksilöurheiluun tai- liikuntaan käytettävistä sisäliikuntatiloista.

Hallinto-oikeuden perjantainen päätös koskee aluehallintoviraston 29. joulukuuta tekemää sulkupäätöstä. Torstaina hallinto-oikeus antoi vastaavan välipäätöksen AVI:n aiemmin joulukuussa tekemästä sulkupäätöksestä.