Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Sii­ka­lat­va otti kantaa Jedun kiin­teis­töst­ra­te­giaan, jossa on esillä tilojen pur­ka­mis­ta Piip­po­las­sa: "Suun­ni­tel­ma on rea­lis­ti­nen, mutta am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen säi­ly­mi­nen on tär­keää"

Siikalatva

Siikalatvan kunnanhallitus on ottanut kantaa Koulutuskuntayhtymä Jedun kiinteistöstrategiaan. Se sisältää pohdintaa Jedun Piippolassa sijaitsevien tilojen osittaisesta purkamisesta.

Osa kiinteistöstä on jouduttu ottamaan pois käytöstä, ja vielä lisää tilaa tullaan poistamaan opetuskäytöstä suunnitelmallisesti. Tällä hetkellä ovat väliaikaisesti toiminnassa vielä tekniikan työsalit.