Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­li­suu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Sii­ka­lat­van kunta aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mi­tus­hen­ki­lös­tön sekä opetus- ja kou­lu­hen­ki­lös­tön kanssa

Siikalatva

Siikalatvan kunta aloittaa yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut lomitushenkilöstön sekä opetus- ja kouluhenkilöstön kanssa. Asiasta päätti kunnanhallitus.

Tämän vuoden alussa voimaan tulleen uuden lain mukaan työnantajan on käytävä tällaiset neuvottelut työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden kanssa ennen henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Uudistetussa laissa prosessia kutsutaan yhteistoimintaneuvotteluiden sijaan muutosneuvotteluiksi. Muutosneuvottelut säilyvät menettelytavoiltaan pääpiirteissään samanlaisina kuin aiemman lain aikana.