Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Siikalatvan kouluverkko
Siikalatvan yläkoulun tuntikehys kasvaa - alakoulujen budjetit yhdenmukaistetaan

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lun tun­ti­ke­hys kasvaa - ala­kou­lu­jen bud­je­tit yh­den­mu­kais­te­taan

24.04.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan kunta aloittaa muutosneuvottelut lomitushenkilöstön sekä opetus- ja kouluhenkilöstön kanssa

Sii­ka­lat­van kunta aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut lo­mi­tus­hen­ki­lös­tön sekä opetus- ja kou­lu­hen­ki­lös­tön kanssa

21.04.2022 15:00
Tilaajille
Pyhäntä sanoi ei Siikalatvan yläkoululaisille

Pyhäntä sanoi ei Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­lai­sil­le

08.04.2022 09:20 1
Tilaajille
Kouluverkkotyöryhmän kokoonpanosta äänestettiin Siikalatvalla – uusi työryhmä ryhtyy valmistelemaan pysyvää peruskouluverkkoa

Kou­lu­verk­ko­työ­ryh­män ko­koon­pa­nos­ta ää­nes­tet­tiin Sii­ka­lat­val­la – uusi työ­ryh­mä ryhtyy val­mis­te­le­maan pysyvää pe­rus­kou­lu­verk­koa

25.02.2022 11:00
Tilaajille
Siikalatvan yläkouluratkaisua puntaroitiin tarkoin – kouluasia koettelee myös puolueiden ryhmäkuria

Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­rat­kai­sua pun­ta­roi­tiin tarkoin – kou­lua­sia koet­te­lee myös puo­luei­den ryh­mä­ku­ria

01.02.2022 14:44
Tilaajille
Vanhemmat kaipaavat tietoja Siikalatvan yläkouluvaihtoehdoista ja niiden seurauksista

Van­hem­mat kai­paa­vat tietoja Sii­ka­lat­van ylä­kou­lu­vaih­toeh­dois­ta ja niiden seu­rauk­sis­ta

07.12.2021 06:00 2
Tilaajille
Siikalatvan reunamilla ei lämmetä yläkoululaisten pitkille koulumatkoille

Sii­ka­lat­van reu­na­mil­la ei lämmetä ylä­kou­lu­lais­ten pit­kil­le kou­lu­mat­koil­le

05.12.2021 17:23
Tilaajille
Siikalatvan kunnanvaltuusto palautti kouluverkkoasian valmisteluun – suuri huoli vanhemmilta tulleesta viestistä. Lasten kerrotaan vaihtavan koulua ja perheiden muuttavan perässä

Sii­ka­lat­van kun­nan­val­tuus­to pa­laut­ti kou­lu­verk­koa­sian val­mis­te­luun – suuri huoli van­hem­mil­ta tul­lees­ta vies­tis­tä. Lasten ker­ro­taan vaih­ta­van koulua ja per­hei­den muut­ta­van perässä

30.11.2021 08:16 1
Tilaajille