Tilaajille

Sikalan laa­jen­nus­ta vas­tus­te­taan ad­res­sil­la Re­von­lah­del­la – vaa­di­taan uutta kä­sit­te­lyä ja YVA:a

Sorvon Pig aikoo lähes kaksinkertaistaa Revonlahdella olevan lihasikalansa. Hanke arveluttaa joitakin kyläläisiä adressin verran.

Siikajoki/Revonlahti
Revonlahdella on talouksiin jaettu huomiota herättävää tiedotetta.
Revonlahdella on talouksiin jaettu huomiota herättävää tiedotetta.
Kuva: AN

Lihasikojen kasvattaja Sorvon Pig Oy suunnittelee laajennusta Revonlahden-sikalaansa. Lihasikoja varten nykyistä sikalaa jatketaan ja viereen nousee uusi rakennus porsaille. Rakennukset yhdistetään käytävällä.

Nykyisin sikalalla on ympäristölupa 1 930 sialle. Laajennus kasvattaa eläinmäärää 1,97-kertaiseksi. Tilaa tulee 966 uudelle lihasialle ja 3 800 välikasvatusporsaalle, jotka ovat 5-11 viikon ikäisiä. Teurasikäisiä sikoja laajennettuun rakennukseen mahtuu yhteensä 2 896.

Yhtiön oman arvion mukaan lietettä kertyy noin 2,5 kertaa nykyistä enemmän. Kaikkea ei levitetä laajenevan sikalan lähipelloille, vaan suunnitelmiin kuuluu kolmen uuden etäsäiliön rakentaminen. Yhtiö käyttää lannan omassa peltoviljelyssään ja lisäksi sillä on lannanluovutussopimus muille tiloille.

Hanketta on lähtenyt torppaamaan Pro Revonlahti -liike, joka on avannut 12. joulukuuta nettiadressin. Adressissa vaaditaan hankkeen pysäyttämistä ja YVA-menettelyn käynnistämistä ja se sai kolmessa päivässä 69 allekirjoittajaa.

Lisäksi adressin laatijat aikovat jättää Siikajoen kunnanvaltuustolle valtuustoaloitteen hankkeen uutta käsittelyä varten. Jos sikalan laajennus kuitenkin toteutuu, olisi kunnan konkreettisin toimin ehkäistävä sikalasta aiheutuvia haittoja, esitetään adressissa.

Adressin alullepanijat pelkäävät, että sikalan hajuhaitta huonontaa asukasviihtyvyyttä, romahduttaa asuntojen arvon ja pysäyttää sekä uusien talojen rakentamisen että vanhojen korjaukset. He tuntevat huolta myös Siikajoen veden laadusta ja toivovat, että kunta liittyy mukaan joen valuma-alueen vedenlaatua parantavaan hankkeeseen.

Mikäli sikalan laajennus toteutuu, tulee adressin vaatimusten mukaan lämmityksessä käyttää biokaasua eikä öljyä. Yhtiö suunnittelee öljylämmitystä, mutta tekniikan edistyessä saattaa myöhemmin rakentaa biokaasulaitoksen.

Kesäkuussa ely-keskus pyysi Siikajoelta lausuntoa, pitäisikö kunnan mielestä laajennushankkeeseen soveltaa ympäristövaikutusten (YVA) arviointia. Kunnanhallituksen kannanotoksi tuli äänin 6-3, ettei YVA-menettelyä tarvita. Ympäristövalvonta oli sitä suositellut, koska YVA-lain mukaan arviointi tulee tehdä sikaloille, joissa kasvatetaan vähintään 3 000 yli 30-kiloista sikaa.

– Ympäristöviranomainen on aina YVA:n kannalla. Mutta pienissä, vaikutuksiltaan vähäisissä kohteissa sitä ei tarvita, toteaa kunnanjohtaja Pertti Severinkangas.

Kunnanhallituksen mukaan "laajennuksella ei todennäköisesti ole merkittäviä ympäristövaikutuksia". Samoin katsoo ely-keskus, jonka heinäkuun 8. päivä antaman päätöksen mukaan YVA-menettelyä ei sovelleta hankkeeseen. Perusteluna on, ettei vakiintuneen toiminnan laajennus aiheuta haitallisia ympäristövaikutuksia. Jos kyseessä olisi täysin uusi sikala, tulisi YVA tehdä.

– Päätöksen on tehnyt ely-keskus, kunta on vain pyynnöstä lausunut oman näkemyksensä. Ely olisi voinut päättää toisinkin, niin usein tapahtuu, Severinkangas tähdentää ja toteaa adressin tulevan väärään osoitteeseen.

– Otetaan adressi vastaan, voidaan toimittaa se ely-keskukselle, hän lupaa.

Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt Sorvon Pig Oy:lle ympäristöluvan laajennusta varten marraskuun 25. päivä.