Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Fingrid
Fingrid käyttää hankkeissaan lunastusta, koska kaikkien maanomistajien kanssa neuvotteleminen olisi mahdotonta

Fingrid käyttää hank­keis­saan lu­nas­tus­ta, koska kaik­kien maan­omis­ta­jien kanssa neu­vot­te­le­mi­nen olisi mah­do­ton­ta

15.04.2023 12:00
Tilaajille
Raahen seudusta tulossa massiivinen sähkökeskittymä: pohjoisimmat merituulivoima-alueet ehdolla huutokauppaan ensiksi – valitut kohteet julkistetaan keväällä

Raahen seu­dus­ta tulossa mas­sii­vi­nen säh­kö­kes­kit­ty­mä: poh­joi­sim­mat me­ri­tuu­li­voi­ma-alueet ehdolla huu­to­kaup­paan ensiksi – valitut kohteet jul­kis­te­taan ke­vääl­lä

21.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Metsälinjan vahvistamisen YVA-ohjelma nähtävillä – Siikalatvalla uusittaisiin voimajohto nykyiselle paikalle. Yleisötilaisuus Teams keskiviikkona

Met­sä­lin­jan vah­vis­ta­mi­sen YVA-oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – Sii­ka­lat­val­la uu­sit­tai­siin voi­ma­joh­to ny­kyi­sel­le pai­kal­le. Ylei­sö­ti­lai­suus Teams kes­ki­viik­ko­na

13.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Siikajoella ja Limingassa uusitaan sähköverkkoa tuulivoiman liittämiseksi, rakentamistyöt alkavat syksyllä

Sii­ka­joel­la ja Li­min­gas­sa uu­si­taan säh­kö­verk­koa tuu­li­voi­man liit­tä­mi­sek­si, ra­ken­ta­mis­työt alkavat syk­syl­lä

23.01.2023 15:00
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid ja verkkopalveluyhtiö Elenia tekivät kaupat voimajohdoista Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid ja verk­ko­pal­ve­lu­yh­tiö Elenia tekivät kaupat voi­ma­joh­dois­ta Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kes­ki-Suo­mes­sa

15.01.2023 09:00
Tilaajille
Tavallisen kuluttajan sähkölaskuun tulossa pieni helpotus: Fingrid jättää perimättä kantaverkkomaksuja

Ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan säh­kö­las­kuun tulossa pieni hel­po­tus: Fingrid jättää pe­ri­mät­tä kan­ta­verk­ko­mak­su­ja

16.10.2022 15:00
Tilaajille