Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Tilaajille

Met­sä­lin­jan vah­vis­ta­mi­sen YVA-oh­jel­ma näh­tä­vil­lä – Sii­ka­lat­val­la uu­sit­tai­siin voi­ma­joh­to ny­kyi­sel­le pai­kal­le. Ylei­sö­ti­lai­suus Teams kes­ki­viik­ko­na

Fingrid Oyj:n Metsälinjan vahvistaminen voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut maanantaista lähtien nähtävillä.

Siikalatva/Piippola

Fingrid Oyj on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Metsälinjan vahvistamiseen liittyvän 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman eli YVA-ohjelman.

Keski-Suomen ely-keskukselta Arja Koistinen toteaa YVA-menettelyssä Siikalatvan kuuluvan voimajohtoreitillä reittiosuudelle A–B.

Tällä Nuojuankangas-Haapajärvi välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Petäjävesi–Nuojua paikalle.

Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 44 hehtaaria.

– Lähtökohtana hankkeessa on, että linjaa vahvistetaan.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.