Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­li­suu­ti­sis­sa

Mainos: Tilaa tästä Siikajokilaakso Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 4 kk 28 € + 2 kk kaupan päälle

Historia
Veikko Kangastaloa muistellen

Veikko Kan­gas­ta­loa muis­tel­len

11.01.2023 12:00
Tilaajille
Liikenteen kulttuuriperintöhankkeiden avustushaku alkaa

Lii­ken­teen kult­tuu­ri­pe­rin­tö­hank­kei­den avus­tus­ha­ku alkaa

01.01.2023 09:00
Tilaajille
Suomenhevonen veti sodat ääneti läpi – hevonen aisti lähestyvän vaaran ihmistä herkemmin

Suo­men­he­vo­nen veti sodat ääneti läpi – hevonen aisti lä­hes­ty­vän vaaran ihmistä her­kem­min

16.12.2022 18:00
Tilaajille
Veteraaneja ei unohdeta – Paavolan yhdistys jatkaa loppuun asti

Ve­te­raa­ne­ja ei unoh­de­ta – Paa­vo­lan yh­dis­tys jatkaa loppuun asti

06.12.2022 06:00
Tilaajille
Matti Leiviskän väitöskirja valmis – tohtorinväitöstilaisuus lauantaina 3. joulukuuta

Matti Lei­vis­kän väi­tös­kir­ja valmis – toh­to­rin­väi­tös­ti­lai­suus lauan­tai­na 3. jou­lu­kuu­ta

27.11.2022 09:00
Tilaajille
Syyskuussa vietettävästä suomenhevosen päivästä esitetään vakiintunutta liputuspäivää

Syys­kuus­sa vie­tet­tä­väs­tä suo­men­he­vo­sen päi­väs­tä esi­te­tään va­kiin­tu­nut­ta li­pu­tus­päi­vää

26.11.2022 09:00
Tulelta pelastuneita kirjoja palaa Tuomiojalle – niistä voisi saada uuden seurantalon aarteen

Tulelta pe­las­tu­nei­ta kirjoja palaa Tuo­mi­ojal­le – niistä voisi saada uuden seu­ran­ta­lon aarteen

23.11.2022 18:00
Tilaajille
Mahtavia kuvia ja traagisia tarinoita: Perämeri-kirjasta tuli paksu ja painava opus

Mah­ta­via kuvia ja traa­gi­sia ta­ri­noi­ta: Pe­rä­me­ri-kir­jas­ta tuli paksu ja painava opus

01.11.2022 12:00
Tilaajille
Pyhännän kotiseutumuseon tuulimylly arvoiseensa kuntoon – restaurointityössä varataan aikaa myös kuivumiseen

Py­hän­nän ko­ti­seu­tu­mu­seon tuu­li­myl­ly ar­voi­seen­sa kuntoon – res­tau­roin­ti­työs­sä va­ra­taan aikaa myös kui­vu­mi­seen

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Kulttuurimatkalla Karjalassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­mat­kal­la Kar­ja­las­sa

19.10.2022 07:00
Tilaajille
Metsissä piilee kymmeniä outoja kivikehiä, eikä kukaan tiedä tarkkaan, miksi ne rakennettiin – Testasimme, toimiiko 4 500 vuotta vanha Kastellin jätinkirkko kalenterina

Met­sis­sä piilee kym­me­niä outoja ki­vi­ke­hiä, eikä kukaan tiedä tark­kaan, miksi ne ra­ken­net­tiin – Tes­ta­sim­me, toi­mii­ko 4 500 vuotta vanha Kas­tel­lin jä­tin­kirk­ko ka­len­te­ri­na

08.10.2022 18:00
Tilaajille
Aurinko nousee Kastellin jätinkirkolla itäaukon suunnalta.

Aurinko nousee Kas­tel­lin jä­tin­kir­kol­la itä­au­kon suun­nal­ta.

08.10.2022 06:02
Tilaajille
Paikallismuseoille tarjolla avustuksia – koko maassa toimii noin tuhat erilaista paikallista kohdetta ja kokoelmaa

Pai­kal­lis­mu­seoil­le tar­jol­la avus­tuk­sia – koko maassa toimii noin tuhat eri­lais­ta pai­kal­lis­ta koh­det­ta ja ko­koel­maa

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Remontoidun Luohuan Osulan ikkunassa on aina jotain kaunista katseltavaa

Re­mon­toi­dun Luohuan Osulan ik­ku­nas­sa on aina jotain kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa

11.09.2022 18:00
Tilaajille
Iätön kaunotar juhlii pyöreitä vuosia – Revonlahden entinen pappila on nähnyt sotaa ja rauhaa

Iätön kau­no­tar juhlii pyö­rei­tä vuosia – Re­von­lah­den entinen pappila on nähnyt sotaa ja rauhaa

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Monesti on saanut olla kuunteluoppilaana – "Kaksi, jos kohta kolmekin sukupolvea tuli kirjastossa tutuksi"

Monesti on saanut olla kuun­te­lu­op­pi­laa­na – "Kaksi, jos kohta kol­me­kin su­ku­pol­vea tuli kir­jas­tos­sa tu­tuk­si"

25.08.2022 19:00
Tilaajille
Keskiajan esinelöytö toi menneisyyden keskelle Tavastkengän nykyhetkeä

Kes­ki­ajan esi­ne­löy­tö toi men­nei­syy­den kes­kel­le Ta­vast­ken­gän ny­ky­het­keä

24.08.2022 12:00
Tilaajille
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

16.08.2022 15:00
Tilaajille
Mittava kulttuuriteko
Pääkirjoitus

Mittava kult­tuu­ri­te­ko

26.07.2022 23:00
Tilaajille
Ensi-iltayleisö liikuttui muistojen herätessä – puhutteleva ja totuudenmukainen

En­si-il­ta­ylei­sö lii­kut­tui muis­to­jen he­rä­tes­sä – pu­hut­te­le­va ja to­tuu­den­mu­kai­nen

24.07.2022 13:04
Tilaajille