Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Historia
Paikallismuseoille tarjolla avustuksia – koko maassa toimii noin tuhat erilaista paikallista kohdetta ja kokoelmaa

Pai­kal­lis­mu­seoil­le tar­jol­la avus­tuk­sia – koko maassa toimii noin tuhat eri­lais­ta pai­kal­lis­ta koh­det­ta ja ko­koel­maa

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Remontoidun Luohuan Osulan ikkunassa on aina jotain kaunista katseltavaa

Re­mon­toi­dun Luohuan Osulan ik­ku­nas­sa on aina jotain kau­nis­ta kat­sel­ta­vaa

11.09.2022 18:00
Tilaajille
Iätön kaunotar juhlii pyöreitä vuosia – Revonlahden entinen pappila on nähnyt sotaa ja rauhaa

Iätön kau­no­tar juhlii pyö­rei­tä vuosia – Re­von­lah­den entinen pappila on nähnyt sotaa ja rauhaa

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Monesti on saanut olla kuunteluoppilaana – "Kaksi, jos kohta kolmekin sukupolvea tuli kirjastossa tutuksi"

Monesti on saanut olla kuun­te­lu­op­pi­laa­na – "Kaksi, jos kohta kol­me­kin su­ku­pol­vea tuli kir­jas­tos­sa tu­tuk­si"

25.08.2022 19:00
Tilaajille
Keskiajan esinelöytö toi menneisyyden keskelle Tavastkengän nykyhetkeä

Kes­ki­ajan esi­ne­löy­tö toi men­nei­syy­den kes­kel­le Ta­vast­ken­gän ny­ky­het­keä

24.08.2022 12:00
Tilaajille
Tiilellä pitkät päivät vitriinissä –  takana on suuri tarina Ruukin teollisuudesta

Tii­lel­lä pitkät päivät vit­rii­nis­sä – takana on suuri tarina Ruukin teol­li­suu­des­ta

16.08.2022 15:00
Tilaajille
Mittava kulttuuriteko
Pääkirjoitus

Mittava kult­tuu­ri­te­ko

26.07.2022 23:00
Tilaajille
Ensi-iltayleisö liikuttui muistojen herätessä – puhutteleva ja totuudenmukainen

En­si-il­ta­ylei­sö lii­kut­tui muis­to­jen he­rä­tes­sä – pu­hut­te­le­va ja to­tuu­den­mu­kai­nen

24.07.2022 13:04
Tilaajille
Pulkkilan museolla kattaus kahvin historiaa

Pulk­ki­lan mu­seol­la kattaus kahvin his­to­riaa

20.07.2022 17:00
Tilaajille
Kirkkoon, kirkonmäellä tavataan!
Lukijalta Kolumni

Kirk­koon, kir­kon­mäel­lä ta­va­taan!

20.07.2022 10:59
Tilaajille
Ukrainan sotaan verrattavia julmuuksia koettu meilläkin – idästä tullut vihollinen on ryöstänyt, tappanut, polttanut ja raiskannut myös Pohjois-Pohjanmaalla. Pyhäntäläisen väitöskirjatutkija Matti Leiviskän mukaan esi-isät ovat joutuneet kokemaan kovia

Uk­rai­nan sotaan ver­rat­ta­via jul­muuk­sia koettu meil­lä­kin – idästä tullut vi­hol­li­nen on ryös­tä­nyt, tap­pa­nut, polt­ta­nut ja rais­kan­nut myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Py­hän­tä­läi­sen väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja Matti Lei­vis­kän mukaan esi-isät ovat jou­tu­neet ko­ke­maan kovia

17.07.2022 12:00
Tilaajille
Toritapahtuma tarjosi monenlaisia elämyksiä – meijerin pihapiiri herätti muistelemaan menneitä

To­ri­ta­pah­tu­ma tarjosi mo­nen­lai­sia elä­myk­siä – mei­je­rin pi­ha­pii­ri herätti muis­te­le­maan men­nei­tä

16.07.2022 19:15
Tilaajille
Videopätkiä Rantsila-päivien toritapahtumista.

Vi­deo­pät­kiä Rant­si­la-päi­vien to­ri­ta­pah­tu­mis­ta.

16.07.2022 19:02
Tilaajille
Kuinka Pääskylästä tuli Kangasjärven maja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuinka Pääs­ky­läs­tä tuli Kan­gas­jär­ven maja

13.07.2022 09:55
Tilaajille
DNA toi sukututkijalle selvyyden siitäkin, kuka oli oikea isoisä – oletko sinä jo löytänyt uusia sukulaisia DNA-testin avulla?

DNA toi su­ku­tut­ki­jal­le sel­vyy­den sii­tä­kin, kuka oli oikea isoisä – o­let­ko sinä jo löy­tä­nyt uusia su­ku­lai­sia DNA-tes­tin avulla?

10.07.2022 18:00
Tilaajille
Kotiseutua on juhlittu Rantsilan meijerillä ennenkin – 100 vuotta sitten pihapiirissä ei saunottu

Ko­ti­seu­tua on juh­lit­tu Rant­si­lan mei­je­ril­lä en­nen­kin – 100 vuotta sitten pi­ha­pii­ris­sä ei sau­not­tu

09.07.2022 18:00
Tilaajille
Niin sitä tehdasta perustettiin: Raahen Teatterin näytelmä kertoo Rautaruukista senkin mistä ei hirveästi hiiskuttu

Niin sitä teh­das­ta pe­rus­tet­tiin: Raahen Teat­te­rin näy­tel­mä kertoo Rau­ta­ruu­kis­ta senkin mistä ei hir­veäs­ti hiis­kut­tu

08.07.2022 18:00
Tilaajille
Jalakapuusta opiskeluote parempi

Ja­la­ka­puus­ta opis­ke­lu­ote parempi

03.07.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoen vanhalla hautausmaalla kokoonnutaan jälleen ajankohtaisin teemoin

Sii­ka­joen van­hal­la hau­taus­maal­la ko­koon­nu­taan jälleen ajan­koh­tai­sin teemoin

29.06.2022 18:00
Tilaajille