Historia
Viimeisin 4 tuntia
Uljuaan hukutetut muistot apurahan arvoisia

Uljuaan hu­ku­te­tut muistot apu­ra­han ar­voi­sia

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Rantsilalaissyntyisellä lukkarin pojalla oli tärkeä rooli Kirkkopäivien luojana

Rant­si­la­lais­syn­tyi­sel­lä luk­ka­rin pojalla oli tärkeä rooli Kirk­ko­päi­vien luojana

22.05.2022 13:00
Tilaajille
Museovirasto jakoi avustuksensa 152 entistämiskohteelle – mukana rakennus Siikalatvalta

Mu­seo­vi­ras­to jakoi avus­tuk­sen­sa 152 en­tis­tä­mis­koh­teel­le – mukana ra­ken­nus Sii­ka­lat­val­ta

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Synnytysvälineet mahtuivat yhteen isoon laukkuun – lääkärin ja hoitajan työkalut veivät menneeseen aikaan Pulkkilassa

Syn­ny­tys­vä­li­neet mah­tui­vat yhteen isoon lauk­kuun – lää­kä­rin ja hoi­ta­jan työ­ka­lut veivät men­nee­seen aikaan Pulk­ki­las­sa

19.05.2022 18:00
Tilaajille
Sirkku Piipari pöllyytti pitkän matkan historiaa – mukaan tuli ripaus sattumaakin

Sirkku Piipari pöl­lyyt­ti pitkän matkan his­to­riaa – mukaan tuli ripaus sat­tu­maa­kin

15.05.2022 06:00
Tilaajille
Kartanoelämää vanhassa koulussa

Kar­ta­no­elä­mää van­has­sa kou­lus­sa

14.05.2022 15:00
Tilaajille
Alapään koulu

Alapään koulu

12.05.2022 14:45
Tilaajille
Vanhemmat
Maamme versoo uutta – veteraanipäivän teema korostaa perinnön siirtymistä

Maamme versoo uutta – ve­te­raa­ni­päi­vän teema ko­ros­taa pe­rin­nön siir­ty­mis­tä

27.04.2022 14:15
Tilaajille
Vanhat rahat kannattaa säilöä huolella: "Yleinen harhaluulo on, että mitä vanhempi raha, sitä arvokkaampi se on"

Vanhat rahat kan­nat­taa säilöä huo­lel­la: "Y­lei­nen har­ha­luu­lo on, että mitä van­hem­pi raha, sitä ar­vok­kaam­pi se on"

12.04.2022 18:50
Tilaajille
Pyhännän uudet infotaulut kertovat kunnan historian tiivistetysti

Py­hän­nän uudet in­fo­tau­lut ker­to­vat kunnan his­to­rian tii­vis­te­tys­ti

11.04.2022 14:58
Tilaajille
Revonlahdella oli, mistä ammentaa kyläkirjaan

Re­von­lah­del­la oli, mistä am­men­taa ky­lä­kir­jaan

22.03.2022 15:00
Tilaajille
22.2.2022 -häät eivät unohdu

22.2.2022 -häät eivät unohdu

21.02.2022 06:00
Tilaajille
Kullanarvoiset vanhat romut
Kolumni

Kul­lan­ar­voi­set vanhat romut

17.02.2022 06:00
Tilaajille
Majakkaseuralla tuottoisa keruumatka

Ma­jak­ka­seu­ral­la tuot­toi­sa ke­ruu­mat­ka

05.02.2022 06:00
Tilaajille
Hätämaan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi kadonneet ja karkotti pirut – avun hakijoita riitti matkojenkin takaa

Hä­tä­maan tietäjä paransi sairaat ruumiit ja mielet, löysi ka­don­neet ja kar­kot­ti pirut – avun ha­ki­joi­ta riitti mat­ko­jen­kin takaa

29.01.2022 12:00
Tilaajille
"Voi että, miten minä olenkaan tehnyt elämässäni näin paljon asioita", ihmettelee satavuotias, eloisa Helvi – Helvi syntyi väen ollessa joulukirkossa Rantsilassa

"Voi että, miten minä olen­kaan tehnyt elä­mäs­sä­ni näin paljon asioi­ta", ih­met­te­lee sa­ta­vuo­tias, eloisa Helvi – Helvi syntyi väen ollessa jou­lu­kir­kos­sa Rant­si­las­sa

16.01.2022 18:00
Tilaajille
Isovanhemmat rakastuivat kaivoksen ruokalassa –Marjatta Kaakinen tallensi kolmen sukupolven tarinat sukukirjaksi

Iso­van­hem­mat ra­kas­tui­vat kai­vok­sen ruo­ka­las­sa –Mar­jat­ta Kaa­ki­nen tal­len­si kolmen su­ku­pol­ven tarinat su­ku­kir­jak­si

28.12.2021 17:00
Tilaajille
Lakeuden alueella oli ennen noin 300 tuulimyllyä, mutta jäljellä on enää 11 – Temmeksen ainoan tuulimyllyn varpaiden ja jalustan restaurointityö valmistuu tällä viikolla

La­keu­den alueel­la oli ennen noin 300 tuu­li­myl­lyä, mutta jäl­jel­lä on enää 11 – Tem­mek­sen ainoan tuu­li­myl­lyn var­pai­den ja ja­lus­tan res­tau­roin­ti­työ val­mis­tuu tällä vii­kol­la

27.12.2021 18:00
Tilaajille
Myllyjuttuun videota

Myl­ly­jut­tuun videota

27.12.2021 10:45
Tilaajille
Näin vietettiin joulua vuosisatoja sitten – Pohjois-Pohjanmaan museon joulu voi olla viimeinen nykytiloissa

Näin vie­tet­tiin joulua vuo­si­sa­to­ja sitten – Poh­jois-Poh­jan­maan museon joulu voi olla vii­mei­nen ny­ky­ti­lois­sa

25.12.2021 15:00
Tilaajille