Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kylät
Tapahtuuko teidän kulmilla paljon? Maakunnan vireintä kylää etsitään taas

Ta­pah­tuu­ko teidän kul­mil­la paljon? Maa­kun­nan vi­rein­tä kylää et­si­tään taas

10.02.2024 15:00
Tilaajille
Ruukissa on hyvä asua, paljasti kyläkysely – kyselyn pohjalta laaditaan viihtyisyyttä parantava kyläsuunnitelma

Ruu­kis­sa on hyvä asua, pal­jas­ti ky­lä­ky­se­ly – kyselyn poh­jal­ta laa­di­taan viih­tyi­syyt­tä pa­ran­ta­va ky­lä­suun­ni­tel­ma

15.11.2023 18:00
Tilaajille
Pökköä kylätoiminnan pesään Siikajoella – tavoitteena toimiva kylien välinen yhteistyö

Pökköä ky­lä­toi­min­nan pesään Sii­ka­joel­la – ta­voit­tee­na toimiva kylien välinen yh­teis­työ

25.09.2022 09:00
Tilaajille
Pienet bileet karkasivat käsistä, ja ensi viikonloppuna Pekka Törmälä järjestää tuhannen ihmisen festarit kotipellollaan Siikajoen Karinkannassa – "Se on varmaan jonkinlaista kylähulluutta"

Pienet bileet kar­ka­si­vat kä­sis­tä, ja ensi vii­kon­lop­pu­na Pekka Törmälä jär­jes­tää tu­han­nen ihmisen fes­ta­rit ko­ti­pel­lol­laan Sii­ka­joen Ka­rin­kan­nas­sa – "Se on varmaan jon­kin­lais­ta ky­lä­hul­luut­ta"

05.08.2022 18:00
Tilaajille
Kärsämänkylän seurantalolta ei tunnelma parane – pieni tanssilattia, hyvä musiikki ja maukkaat munkit keräävät vuosi toisensa jälkeen tanssijoita ympäri maakuntaa

Kär­sä­män­ky­län seu­ran­ta­lol­ta ei tun­nel­ma parane – pieni tans­si­lat­tia, hyvä mu­siik­ki ja mauk­kaat munkit ke­rää­vät vuosi toi­sen­sa jälkeen tans­si­joi­ta ympäri maa­kun­taa

05.08.2022 09:00
Tilaajille
Kiertelyä ja kaartelua kylien sylissä – pitäjäpäivien kyläkierros kulkee ympäriinsä Siikalatvalla

Kier­te­lyä ja kaar­te­lua kylien sylissä – pi­tä­jä­päi­vien ky­lä­kier­ros kulkee ym­pä­riin­sä Sii­ka­lat­val­la

27.06.2022 16:00
Tilaajille
Viitamäen ja Maaralan historia kalenteriin Pyhännällä

Vii­ta­mäen ja Maa­ra­lan his­to­ria ka­len­te­riin Py­hän­näl­lä

02.06.2022 09:00
Tilaajille
Revonlahden kyläklinikassa kävi Suomen virallinen kylähullu – klinikan tärkein anti oli kylien välinen yhteistyö

Re­von­lah­den ky­lä­kli­ni­kas­sa kävi Suomen vi­ral­li­nen ky­lä­hul­lu – kli­ni­kan tärkein anti oli kylien välinen yh­teis­työ

25.05.2022 12:00
Tilaajille
Kylille saadaan turvaa pienillä yhteisillä teoilla – Järjestäytynyt kyläturvallisuustoiminta hyvä lenkki kokonaisuudessa, mutta vastuu on kunnilla

Kylille saadaan turvaa pie­nil­lä yh­tei­sil­lä teoilla – Jär­jes­täy­ty­nyt ky­lä­tur­val­li­suus­toi­min­ta hyvä lenkki ko­ko­nai­suu­des­sa, mutta vastuu on kun­nil­la

01.05.2022 06:00
Tilaajille
Kylä, jonka talot lähtevät käsistä – Tavastkenkä hengittää pitkään ja syvään

Kylä, jonka talot läh­te­vät käsistä – Ta­vast­ken­kä hen­git­tää pitkään ja syvään

03.11.2021 18:32
Tilaajille
Tavastkengän ihmeet esille tiistain verkkotapahtumassa

Ta­vast­ken­gän ihmeet esille tiis­tain verk­ko­ta­pah­tu­mas­sa

30.08.2021 12:17
Tilaajille