Lukeminen
Kirja - tunnetaitoja opettava stressilääke
Kolumni

Kirja - tun­ne­tai­to­ja opet­ta­va stres­si­lää­ke

24.09.2021 10:18
Tilaajille
Siikalatvalla ja Siikajoella pärjättiin hienosti lasten Suuri Luetaan! -lukukilpailussa – sarjan voitto Pentti Haanpään koululle

Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la pär­jät­tiin hie­nos­ti lasten Suuri Lue­taan! -lu­ku­kil­pai­lus­sa – sarjan voitto Pentti Haan­pään kou­lul­le

27.05.2021 13:54
Tilaajille
Lukutaito nähdään kansalaistaitona, jota halutaan vaalia – toiminnallinen lukutaidottomuus vaikeuttaa arkea

Lu­ku­tai­to nähdään kan­sa­lais­tai­to­na, jota ha­lu­taan vaalia – toi­min­nal­li­nen lu­ku­tai­dot­to­muus vai­keut­taa arkea

07.04.2021 13:28
Tilaajille
Diplomisuorittajaksi pääsee vähemmälläkin puurtamisella

Dip­lo­mi­suo­rit­ta­jak­si pääsee vä­hem­mäl­lä­kin puur­ta­mi­sel­la

28.01.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni

Kes­kit­ty­mi­nen on jo me­no­kel­kas­sa

21.01.2021 07:00
Printistä digialustaan myös kirjallisuudessa, mutta oppiiko kuuntelemalla mitään?
Kolumni

Prin­tis­tä di­gi­alus­taan myös kir­jal­li­suu­des­sa, mutta oppiiko kuun­te­le­mal­la mitään?

12.11.2020 08:49