Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Museot
Museovirastolta tukea Viitainahon museon kunnostukseen – restaurointi etenee oviin ja ikkunoihin

Mu­seo­vi­ras­tol­ta tukea Vii­tain­ahon museon kun­nos­tuk­seen – res­tau­roin­ti etenee oviin ja ik­ku­noi­hin

16.04.2023 09:00
Tilaajille
Huoli painaa Kestilän museoyhdistystä - kuka jatkaisi arvokasta työtä?

Huoli painaa Kes­ti­län mu­seo­yh­dis­tys­tä - kuka jat­kai­si ar­vo­kas­ta työtä?

01.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Yksityisen sotamuseon tulevaisuus avoimena - mihin sijoitetaan Seppo Karppisen mittava kokoelma?

Yk­si­tyi­sen so­ta­mu­seon tu­le­vai­suus avoi­me­na - mihin si­joi­te­taan Seppo Karp­pi­sen mittava ko­koel­ma?

28.02.2023 18:00 1
Tilaajille
Pyhännän kotiseutumuseon tuulimylly arvoiseensa kuntoon – restaurointityössä varataan aikaa myös kuivumiseen

Py­hän­nän ko­ti­seu­tu­mu­seon tuu­li­myl­ly ar­voi­seen­sa kuntoon – res­tau­roin­ti­työs­sä va­ra­taan aikaa myös kui­vu­mi­seen

22.10.2022 12:00
Tilaajille
Paikallismuseoille tarjolla avustuksia – koko maassa toimii noin tuhat erilaista paikallista kohdetta ja kokoelmaa

Pai­kal­lis­mu­seoil­le tar­jol­la avus­tuk­sia – koko maassa toimii noin tuhat eri­lais­ta pai­kal­lis­ta koh­det­ta ja ko­koel­maa

25.09.2022 18:00
Tilaajille
Pulkkilan museolla kattaus kahvin historiaa

Pulk­ki­lan mu­seol­la kattaus kahvin his­to­riaa

20.07.2022 17:00
Tilaajille
Näin vietettiin joulua vuosisatoja sitten – Pohjois-Pohjanmaan museon joulu voi olla viimeinen nykytiloissa

Näin vie­tet­tiin joulua vuo­si­sa­to­ja sitten – Poh­jois-Poh­jan­maan museon joulu voi olla vii­mei­nen ny­ky­ti­lois­sa

25.12.2021 15:00
Tilaajille
Virkatalon korjausvelka kaipaa lyhentämistä

Vir­ka­ta­lon kor­jaus­vel­ka kaipaa ly­hen­tä­mis­tä

16.11.2021 18:00
Tilaajille
Kirjastot ja museot voivat avata ovensa Pohjois-Pohjanmaalla – yksityistilaisuuksissa 9.5. saakka 10 hengen osallistujamääräsuositus

Kir­jas­tot ja museot voivat avata ovensa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa 9.5. saakka 10 hengen osal­lis­tu­ja­mää­rä­suo­si­tus

21.04.2021 05:34
Jäävätkö museot heitteille – näillä eväillä eteenpäin

Jää­vät­kö museot heit­teil­le – näillä eväillä eteen­päin

05.02.2017 06:56