6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Piippolan seudun riistanhoitoyhdistys
Kannahoidollinen metsästys puhuttaa – "Suurpedot on aina tunteita herättävä aihe ja niiden metsästäminen aiheuttaa mielipiteitä molemmin puolin."

Kan­na­hoi­dol­li­nen met­säs­tys pu­hut­taa – "­Suur­pe­dot on aina tun­tei­ta he­rät­tä­vä aihe ja niiden met­säs­tä­mi­nen ai­heut­taa mie­li­pi­tei­tä mo­lem­min puo­lin."

21.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikajokilaakson riistanhoitoyhdistykselle 97 hirvilupaa vähemmän kuin viime vuonna

Sii­ka­jo­ki­laak­son riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­le 97 hir­vi­lu­paa vä­hem­män kuin viime vuonna

18.07.2023 12:00
Tilaajille
Piippolan seudun riistanhoitoyhdistyksessä huoli jäsenmäärän kehityksestä – vuosikokouksessa palkittiin parhaat pienpetopyytäjät

Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­ses­sä huoli jä­sen­mää­rän ke­hi­tyk­ses­tä – vuo­si­ko­kouk­ses­sa pal­kit­tiin parhaat pien­pe­to­pyy­tä­jät

27.02.2023 06:00
Tilaajille
Ilveksen kannanhoidollisia poikkeuslupia aiempaa vähemmän – Siikajokivarteen kolme lupaa

Il­vek­sen kan­nan­hoi­dol­li­sia poik­keus­lu­pia aiempaa vä­hem­män – Sii­ka­jo­ki­var­teen kolme lupaa

29.10.2022 12:00
Tilaajille
Kokemusten täyteinen päivä eräleiriläisenä – päivän mieluisimpia rasteja olivat ilmakiväärillä ampuminen ja ammuntasimulaattori sekä eri koirarotuihin tutustuminen

Ko­ke­mus­ten täy­tei­nen päivä erä­lei­ri­läi­se­nä – päivän mie­lui­sim­pia rasteja olivat il­ma­ki­vää­ril­lä am­pu­mi­nen ja am­mun­ta­si­mu­laat­to­ri sekä eri koi­ra­ro­tui­hin tu­tus­tu­mi­nen

31.05.2022 18:00
Tilaajille
Susitilanne puhutti riistanhoitoyhdistyksen kokousväkeä Piippolassa – Vili Lemmetyinen palkittiin ahkerimpana pienpetopyytäjänä

Su­si­ti­lan­ne puhutti riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen ko­kous­vä­keä Piip­po­las­sa – Vili Lem­me­tyi­nen pal­kit­tiin ah­ke­rim­pa­na pien­pe­to­pyy­tä­jä­nä

26.02.2022 09:00
Tilaajille
Hirvenpyytäjät parsivat talkoilla pikkuteitä – riitoja voi välttää, vahinkoja korjata ja asioista puhua

Hir­ven­pyy­tä­jät par­si­vat tal­koil­la pik­ku­tei­tä – riitoja voi vält­tää, va­hin­ko­ja korjata ja asiois­ta puhua

18.11.2021 06:02 1
Tilaajille
Hirvikävelyssä maltti ja tarkkuus parhaat valtit - Rahka-ahon kenraaliharjoituksissa ei stressattu aikaa ottamalla

Hir­vi­kä­ve­lys­sä maltti ja tark­kuus parhaat valtit - Rah­ka-ahon ken­raa­li­har­joi­tuk­sis­sa ei stres­sat­tu aikaa ot­ta­mal­la

07.08.2021 14:28
Tilaajille

Piip­po­lan seudun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sel­lä oli tiukka vuosi – vi­ran­omais­ten avus­ta­mi­nen hir­vi­ko­la­ri­ti­lan­teis­sa korjasi tu­lo­vir­taa mer­kit­tä­väs­ti

11.06.2021 06:15
Tilaajille
Susien pihakäynneistä tieto hätänumeroon 112 – helmikuun päättyessä Siikajokilaakson Riistanhoitoyhdistyksen alueelta jo 413 susihavaintoilmoitusta

Susien pi­ha­käyn­neis­tä tieto hä­tä­nu­me­roon 112 – hel­mi­kuun päät­tyes­sä Sii­ka­jo­ki­laak­son Riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alueel­ta jo 413 su­si­ha­vain­to­il­moi­tus­ta

07.03.2021 07:58
Tilaajille