Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pyöräily
Pohjolan OP:n henkilökunta pyöräilee syyskuussa mielenterveystyön hyväksi – perjantaina liikkeellä Pyhännän pankin edustus

Poh­jo­lan OP:n hen­ki­lö­kun­ta pyö­räi­lee syys­kuus­sa mie­len­ter­veys­työn hyväksi – per­jan­tai­na liik­keel­lä Py­hän­nän pankin edustus

25.09.2023 09:14
Tilaajille
Mukava yhteinen pyöräretki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mukava yh­tei­nen pyö­rä­ret­ki

13.09.2023 07:00
Tilaajille
Lappeenrantalainen Raimo Rautiainen pistäysi Ruukissa – mies polkee pyöräreissuillaan 10 000 kilometriä vuodessa

Lap­peen­ran­ta­lai­nen Raimo Rau­tiai­nen pis­täy­si Ruu­kis­sa – mies polkee pyö­rä­reis­suil­laan 10 000 ki­lo­met­riä vuo­des­sa

03.09.2023 09:00
Tilaajille
Koululaisille turvallista näkyvyyttä – Gumeruksen ja Revonlahden koululaisille pyörän valopaketit

Kou­lu­lai­sil­le tur­val­lis­ta nä­ky­vyyt­tä – Gu­me­ruk­sen ja Re­von­lah­den kou­lu­lai­sil­le pyörän va­lo­pa­ke­tit

04.11.2022 06:00
Tilaajille
Pyöräillen läpi mantereiden – ikä ei paina ranskalaisherran tarakalla

Pyö­räil­len läpi man­te­rei­den – ikä ei paina rans­ka­lais­her­ran ta­ra­kal­la

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyöräilyä edistäviä hankkeita 6,5–11 miljoonalla eurolla

Valtio tukee kuntien kävelyä ja pyö­räi­lyä edis­tä­viä hank­kei­ta 6,5–11 mil­joo­nal­la eurolla

12.07.2022 19:00
Tilaajille
Poliisilla tehostettu valvonta – kohteena tällä kertaa pyöräilijät ja jalankulkijat

Po­lii­sil­la te­hos­tet­tu val­von­ta – koh­tee­na tällä kertaa pyö­räi­li­jät ja ja­lan­kul­ki­jat

06.10.2021 06:02
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa: Näissä ti­lan­teis­sa au­toi­li­jan on väis­tet­tä­vä tien ylit­tä­vää pyö­räi­li­jää – katso ha­vain­nol­lis­ta­vat videot

05.09.2021 09:00
Takavalo on nykyään pakollinen pyörän varuste pimeällä tai hämärässä – Liikenneturva suosittelee yhtäjaksoisesti palavaa polkupyörän valoa

Ta­ka­va­lo on nykyään pa­kol­li­nen pyörän varuste pi­meäl­lä tai hä­mä­räs­sä – Lii­ken­ne­tur­va suo­sit­te­lee yh­tä­jak­soi­ses­ti palavaa pol­ku­pyö­rän valoa

30.08.2021 08:19
Tilaajille
Parikymmentä uhmasi säätä – Siikajoen ympäri pyöräiltiin hymyillen

Pa­ri­kym­men­tä uhmasi säätä – Sii­ka­joen ympäri pyö­räil­tiin hy­myil­len

29.06.2017 07:43
Kuka viitsii nauraa tälle näylle?

Kuka viitsii nauraa tälle näylle?

04.05.2016 10:58