Siikajokilaakson nro 1: Sii­ka­jo­ki­laak­soa jul­kais­tu 55 vuotta – ver­kos­sa luet­ta­vis­sa en­sim­mäi­nen Sii­ka­jo­ki­laak­so

Rantsilan Riistamiehet
Rantsilan hirvipeijaisissa oli ovella “portsari“ – päivän puheenaiheena oli Suomussalmella peijaisissa tarjoiltu lohikeitto

Rant­si­lan hir­vi­pei­jai­sis­sa oli ovella “port­sa­ri“ – päivän pu­heen­ai­hee­na oli Suo­mus­sal­mel­la pei­jai­sis­sa tar­joil­tu lo­hi­keit­to

23.11.2021 09:00
Tilaajille
Ampumisharrastus ja metsästys on mukavaa, kun perusasiat ovat kunnossa – pohja luodaan ampumaradalla

Am­pu­mis­har­ras­tus ja met­säs­tys on mu­ka­vaa, kun pe­rus­asiat ovat kun­nos­sa – pohja luodaan am­pu­ma­ra­dal­la

01.06.2021 06:04
Tilaajille
Neljä sutta teki useita pihavierailuita Rantsilassa – erityisesti pihavierailuista syytä ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilölle tai poliisille

Neljä sutta teki useita pi­ha­vie­rai­lui­ta Rant­si­las­sa – eri­tyi­ses­ti pi­ha­vie­rai­luis­ta syytä il­moit­taa suur­pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le tai po­lii­sil­le

07.12.2020 17:42
Tilaajille
Rantsilassa auton töytäisemäksi tulleen suden etsinnät jatkuvat, jos havaintoja eläimestä tulee – SRVA-henkilö kaipaavat yhteystietoja suden jäljitykseen pystyvistä koirista

Rant­si­las­sa auton töy­täi­se­mäk­si tulleen suden et­sin­nät jat­ku­vat, jos ha­vain­to­ja eläi­mes­tä tulee – SRVA-hen­ki­lö kai­paa­vat yh­teys­tie­to­ja suden jäl­ji­tyk­seen pys­ty­vis­tä koi­ris­ta

08.11.2020 13:49
Tilaajille