Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Rantsilan Riistamiehet
Koirat tuovat ison sisällön elämään – ensi viikolla Rantsilan koirakerhon vuoden päätapahtuma, mätsärit

Koirat tuovat ison si­säl­lön elämään – ensi vii­kol­la Rant­si­lan koi­ra­ker­hon vuoden pää­ta­pah­tu­ma, mät­sä­rit

07.07.2023 18:00
Tilaajille
Kurun kodalla järjestettiin jo perinteeksi muodostunut tapahtuma – metsäneläinten joulurauha yltää tapaninpäivään saakka

Kurun kodalla jär­jes­tet­tiin jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut ta­pah­tu­ma – met­sän­eläin­ten jou­lu­rau­ha yltää ta­pa­nin­päi­vään saakka

20.12.2022 18:00
Tilaajille
Tuli tuhosi Kurun laavun – havaintoja kaivataan liikkeistä laavupaikalla

Tuli tuhosi Kurun laavun – ha­vain­to­ja kai­va­taan liik­keis­tä laa­vu­pai­kal­la

08.08.2022 16:14
Tilaajille
Rantsilan mätsäreihin houkutti hyvät palkinnot ja nätti keli

Rant­si­lan mät­sä­rei­hin hou­kut­ti hyvät pal­kin­not ja nätti keli

15.07.2022 15:01
Tilaajille
Sudet liikkuneet kahtena perättäisenä yönä karjasuojan likellä – kolmas, viikon sisällä tapahtuva vierailu mahdollistaisi karkotusluvan hakemisen

Sudet liik­ku­neet kahtena pe­rät­täi­se­nä yönä kar­ja­suo­jan likellä – kolmas, viikon sisällä ta­pah­tu­va vie­rai­lu mah­dol­lis­tai­si kar­ko­tus­lu­van ha­ke­mi­sen

22.02.2022 18:17
Tilaajille
Rantsilan Riistamiesten johtokunta ei tee valitusta suden kannanhoidollisen metsästyksen lupapäätöksestä – mahdollista on, että joku muu taho hyödyntää paikallisten allekirjoittamaa vetoomusta

Rant­si­lan Riis­ta­mies­ten joh­to­kun­ta ei tee va­li­tus­ta suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen lu­pa­pää­tök­ses­tä – mah­dol­lis­ta on, että joku muu taho hyö­dyn­tää pai­kal­lis­ten al­le­kir­joit­ta­maa ve­too­mus­ta

20.01.2022 09:00
Tilaajille
Rantsilan Riistamiesten johtokunta ei ole vielä päättänyt, valitetaanko susiluvista

Rant­si­lan Riis­ta­mies­ten joh­to­kun­ta ei ole vielä päät­tä­nyt, va­li­te­taan­ko su­si­lu­vis­ta

13.01.2022 18:06 1
Järjetön, selittämätön ja lainvastainen päätös
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­je­tön, se­lit­tä­mä­tön ja lain­vas­tai­nen päätös

13.01.2022 09:01
Tilaajille
Useille susille haetaan kaatolupia Pulkkilan, Rantsilan, Luohuan ja Paavolan suunnista – päätöksiä odotettavissa vuodenvaihteeseen mennessä

Useille susille haetaan kaa­to­lu­pia Pulk­ki­lan, Rant­si­lan, Luohuan ja Paa­vo­lan suun­nis­ta – pää­tök­siä odo­tet­ta­vis­sa vuo­den­vaih­tee­seen men­nes­sä

20.12.2021 18:00
Tilaajille
Rantsilan hirvipeijaisissa oli ovella “portsari“ – päivän puheenaiheena oli Suomussalmella peijaisissa tarjoiltu lohikeitto

Rant­si­lan hir­vi­pei­jai­sis­sa oli ovella “port­sa­ri“ – päivän pu­heen­ai­hee­na oli Suo­mus­sal­mel­la pei­jai­sis­sa tar­joil­tu lo­hi­keit­to

23.11.2021 09:00
Tilaajille
Ampumisharrastus ja metsästys on mukavaa, kun perusasiat ovat kunnossa – pohja luodaan ampumaradalla

Am­pu­mis­har­ras­tus ja met­säs­tys on mu­ka­vaa, kun pe­rus­asiat ovat kun­nos­sa – pohja luodaan am­pu­ma­ra­dal­la

01.06.2021 06:04
Tilaajille
Neljä sutta teki useita pihavierailuita Rantsilassa – erityisesti pihavierailuista syytä ilmoittaa suurpetoyhdyshenkilölle tai poliisille

Neljä sutta teki useita pi­ha­vie­rai­lui­ta Rant­si­las­sa – eri­tyi­ses­ti pi­ha­vie­rai­luis­ta syytä il­moit­taa suur­pe­to­yh­dys­hen­ki­löl­le tai po­lii­sil­le

07.12.2020 17:42
Tilaajille
Rantsilassa auton töytäisemäksi tulleen suden etsinnät jatkuvat, jos havaintoja eläimestä tulee – SRVA-henkilö kaipaavat yhteystietoja suden jäljitykseen pystyvistä koirista

Rant­si­las­sa auton töy­täi­se­mäk­si tulleen suden et­sin­nät jat­ku­vat, jos ha­vain­to­ja eläi­mes­tä tulee – SRVA-hen­ki­lö kai­paa­vat yh­teys­tie­to­ja suden jäl­ji­tyk­seen pys­ty­vis­tä koi­ris­ta

08.11.2020 13:49
Tilaajille