Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tieremontti
Väistötilan rakentamistyöt käynnissä – samalla parannetaan pohjavedensuojausta

Väis­tö­ti­lan ra­ken­ta­mis­työt käyn­nis­sä – samalla pa­ran­ne­taan poh­ja­ve­den­suo­jaus­ta

12.06.2021 14:00
Tilaajille
Nelostielle suunnitellaan isoja muutoksia Pulkkilan Rantsilan välille – kulku jokaiselle kiinteistölle turvataan

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoja muu­tok­sia Pulk­ki­lan Rant­si­lan välille – kulku jo­kai­sel­le kiin­teis­töl­le tur­va­taan

10.04.2021 12:05
Tilaajille
Nelostien liittymäremontti ensi kesälle Rantsilaan

Ne­los­tien liit­ty­mä­re­mont­ti ensi kesälle Rant­si­laan

11.08.2016 10:07