Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Ne­los­tiel­le suun­ni­tel­laan isoja muu­tok­sia Pulk­ki­lan Rant­si­lan välille – kulku jo­kai­sel­le kiin­teis­töl­le tur­va­taan

Mikäli pitkän aikavälin suunnitelmat toteutuvat, ohittaa nelostien liikenne tulevaisuudessa Pulkkilan ja Rantsilan taajamat ohitustietä myöten.

Siikalatva
Suunnittelujakso alkaa etelässä Pulkkilasta, kantatien 88 liittymästä ja päättyy pohjoisessa Haurukylän kohdalle. Yhteensä 58 kilometrin mittaiselle valtatieosuudella on suunnitteilla keskikaiteellinen ohituskaistatie. Esimerkiksi Sipolankylän kohdalle tulee vastaava nelikaisteinen tiejakso, jollainen on jo 8-tiellä Revonlahden ja Raahen välilllä.
Suunnittelujakso alkaa etelässä Pulkkilasta, kantatien 88 liittymästä ja päättyy pohjoisessa Haurukylän kohdalle. Yhteensä 58 kilometrin mittaiselle valtatieosuudella on suunnitteilla keskikaiteellinen ohituskaistatie. Esimerkiksi Sipolankylän kohdalle tulee vastaava nelikaisteinen tiejakso, jollainen on jo 8-tiellä Revonlahden ja Raahen välilllä.
Kuva: Sari Kihnula

Valtatie neljän pitkän aikavälin kehittämisen suunnitelmaluonnos esiteltiin keskiviikkona virtuaalisessa yleisötilaisuudessa, jota Teamsin kautta seurasi parhaimmillaan noin 120 henkilöä.

Laaja ohjausryhmä, jossa on ollut edustus Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta, Siikalatvan, Tyrnävän ja Limingan kunnista, Väylävirastosta ja Pohjois-Pohjanmaan liitosta, on valmistellut esiselvitystä, joka koskee yhdeksi Suoman maanteiden pääväyläksi nimettyä valtatietä Pulkkila–Haurukylä välillä.