6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tuohisentteri Oy
Tuohisentterin lainojen takaamisesta keskusteltiin pitkään – valtuuston kokous keskeytettiin illan aikana viidesti

Tuo­hi­sent­te­rin lai­no­jen ta­kaa­mi­ses­ta kes­kus­tel­tiin pitkään – ­val­tuus­ton kokous kes­key­tet­tiin illan aikana vii­des­ti

11.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Tuohisentteri suunnittelee asunto- ja toimitilarakentamista – Kylmäsen tilatkin kiinnostavat

Tuo­hi­sent­te­ri suun­nit­te­lee asunto- ja toi­mi­ti­la­ra­ken­ta­mis­ta – ­Kyl­mä­sen ti­lat­kin kiin­nos­ta­vat

01.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tytäryhtiön uuteen halliin heinäjalostamo – 80 kilometrin säteellä Rantsilasta tuotetusta heinästä ja nurmesta jalostetaan vientituotteita

Sii­ka­lat­van kunnan ty­tär­yh­tiön uuteen halliin hei­nä­ja­los­ta­mo – 80 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Rant­si­las­ta tuo­te­tus­ta hei­näs­tä ja nur­mes­ta ja­los­te­taan vien­ti­tuot­tei­ta

25.08.2023 16:56 1
Tilaajille
Tuohisentteri Oy:lle kunnan myöntämä laina

Tuo­hi­sent­te­ri Oy:lle kunnan myön­tä­mä laina

14.06.2023 09:01
Tilaajille
Siikalatvalla selvitellään Siklalle langetettavia sopimusrikkomuksen sanktioita – halli ei jää tyhjilleen, vaan kiinnostuneita on "runsas porukka"

Sii­ka­lat­val­la sel­vi­tel­lään Sik­lal­le lan­ge­tet­ta­via so­pi­mus­rik­ko­muk­sen sank­tioi­ta – halli ei jää tyh­jil­leen, vaan kiin­nos­tu­nei­ta on "runsas po­ruk­ka"

13.06.2023 09:09
Tilaajille
Siklaelementti lähtee Tuohisentterin hallista kesällä –  hallista oli tehty 12 vuoden vuokrasopimus

Sik­lae­le­ment­ti lähtee Tuo­hi­sent­te­rin hal­lis­ta kesällä – hal­lis­ta oli tehty 12 vuoden vuok­ra­so­pi­mus

02.06.2023 10:53 3
Tilaajille
Yhdistelmätoimeen palkattiin monipuolinen osaaja – Pulkkilan liikekeskuksen toteutuminen kiinni hankkeeseen sitoutuvista yrittäjistä

Yh­dis­tel­mä­toi­meen pal­kat­tiin mo­ni­puo­li­nen osaaja – Pulk­ki­lan lii­ke­kes­kuk­sen to­teu­tu­mi­nen kiinni hank­kee­seen si­tou­tu­vis­ta yrit­tä­jis­tä

17.01.2023 18:00 1
Tilaajille
Siklaelementtien yrityssaneeraushakemus ei vaikuta Tuohisentteri Oy:n toimintaan – vuokravelvoitteet on luvattu hoitaa sovitusti

Sik­lae­le­ment­tien yri­tys­sa­nee­raus­ha­ke­mus ei vaikuta Tuo­hi­sent­te­ri Oy:n toi­min­taan – vuok­ra­vel­voit­teet on luvattu hoitaa so­vi­tus­ti

14.01.2023 06:00 1
Tilaajille
Moduulitehtaan työvoimapula johti vuokranmaksun siirtopyyntöön

Mo­duu­li­teh­taan työ­voi­ma­pu­la johti vuok­ran­mak­sun siir­to­pyyn­töön

06.06.2022 12:00
Tilaajille
Siklan Rantsilan tuotantotilat harjakorkeudessa – laiteasennukset alkavat toukokuussa

Siklan Rant­si­lan tuo­tan­to­ti­lat har­ja­kor­keu­des­sa – lai­te­asen­nuk­set alkavat tou­ko­kuus­sa

09.03.2021 09:37
Tilaajille