Yrittäjyys
Lukijalta Kolumni

Vielä yksi juttu

08.07.2021 05:43
Tilaajille

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

31.05.2021 06:00
Tilaajille

Yri­tys­ky­läs­sä opitaan työ­elä­mä- ja ta­lous­tai­to­ja itse te­ke­mäl­lä: "Ta­voi­tam­me vuo­sit­tain 99 pro­sent­tia maa­kun­tam­me kuu­tos­luok­ka­lai­sis­ta."

09.05.2021 08:00
Tilaajille

Kuntien ja kau­pun­kien joh­ta­jil­ta kirje ke­hys­rii­hen osal­lis­tu­jil­le koskien tur­ve­alaa – mukana myös Sii­ka­jo­ki, Pyhäntä ja Sii­ka­lat­va

15.04.2021 13:03 1
Tilaajille

Kah­vi­la-ra­vin­to­lan tuolit täytyi nostaa pöy­dil­le le­pää­mään – Yrit­tä­jät: "Lii­ke­vaih­to on tip­pu­nut ra­vin­to­la­su­lun aikana alle puoleen nor­maa­lis­ta"

13.03.2021 09:29
Tilaajille

Sii­ka­joen Yrit­tä­jät on Suomen paras – ahkera vies­tin­tä nosti sarjan yk­kö­sek­si

29.01.2021 17:02
Tilaajille