Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yrittäjyys
Siikalatvalla ja Siikajoella oli vuonna 2021 neljä henkilömäärältään voimakkaasti kasvanutta mikroyritystä, kertovat tilastot — "Sellaisia ei ihan joka paikassa ole”, kommentoi tutkimusjohtaja

Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la oli vuonna 2021 neljä hen­ki­lö­mää­räl­tään voi­mak­kaas­ti kas­va­nut­ta mik­roy­ri­tys­tä, ker­to­vat ti­las­tot — "Sel­lai­sia ei ihan joka pai­kas­sa ole”, kom­men­toi tut­ki­mus­joh­ta­ja

15.11.2023 06:00
Tilaajille
Rantsilaan suunnitteilla biokaasua tuottava laitos – jos hanke toteutuu, nurmikasvien viljelijöille tulee töitä

Rant­si­laan suun­nit­teil­la bio­kaa­sua tuot­ta­va laitos – jos hanke to­teu­tuu, nur­mi­kas­vien vil­je­li­jöil­le tulee töitä

21.10.2023 12:00
Tilaajille
Mitä ottaa huomioon yritystä perustaessa – TE -palveluiden edustajat kertoivat vinkkejä onnistumiseen

Mitä ottaa huo­mioon yri­tys­tä pe­rus­taes­sa – ­TE -pal­ve­lui­den edus­ta­jat ker­toi­vat vink­ke­jä on­nis­tu­mi­seen

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Yrittäminen pitää elämän mielenkiintoisena – Koskelon veljekset perustivat Ruukkiin kalustetehtaan

Yrit­tä­mi­nen pitää elämän mie­len­kiin­toi­se­na – Kos­ke­lon vel­jek­set pe­rus­ti­vat Ruuk­kiin ka­lus­te­teh­taan

17.09.2023 09:00
Tilaajille
Hevonen opettaa ottamaan rauhallisesti –  uusi palvelu auttaa etsimään mielen tasapainoa

Hevonen opettaa ot­ta­maan rau­hal­li­ses­ti – uusi palvelu auttaa et­si­mään mielen ta­sa­pai­noa

16.09.2023 12:00
Tilaajille
Perttulinpäivät ja perheenlisäystä
Kolumni

Pert­tu­lin­päi­vät ja per­heen­li­säys­tä

16.08.2023 06:00
Tilaajille
Paluu ravintolan keittiöön autokierroksen jälkeen – Juha Äijälän kokkiura alkoi nykyiseltä Tervatuvalta, nyt hän on ravintolan yrittäjä

Paluu ra­vin­to­lan keit­tiöön au­to­kier­rok­sen jälkeen – Juha Äijälän kok­ki­ura alkoi ny­kyi­sel­tä Ter­va­tu­val­ta, nyt hän on ra­vin­to­lan yrit­tä­jä

28.06.2023 13:42
Tilaajille
Siikajoen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja haluaa luoda yhteistyötä – “Yhdessä olemme parempia”

Sii­ka­joen yrit­tä­jä­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja haluaa luoda yh­teis­työ­tä – “Yh­des­sä olemme pa­rem­pia”

12.06.2023 18:00
Tilaajille
Kauneus kuuluu jokaiselle – "nämä hoidot eivät ole vain naisille"

Kauneus kuuluu jo­kai­sel­le – "nämä hoidot eivät ole vain nai­sil­le"

11.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikalatvasten nuorten ideoita etsitään Karhunluola-yritysideakilpailuun –  voittajat palkitaan rahapoteilla

Sii­ka­lat­vas­ten nuorten ideoita et­si­tään Kar­hun­luo­la-yri­ty­si­dea­kil­pai­luun –  voit­ta­jat pal­ki­taan ra­ha­po­teil­la

20.02.2023 09:00
Tilaajille
Venla Karhumaa toi yrityksensä Luohualle – hoitohuoneessa etsitään apua eri vaivoihin

Venla Kar­hu­maa toi yri­tyk­sen­sä Luo­hual­le – hoi­to­huo­nees­sa et­si­tään apua eri vai­voi­hin

26.11.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen vuoden yrittäjiä 2022 ovat Parttimaan veljekset – Arttim Oy on kasvanut yhden miehen yrityksestä suureksi työllistäjäksi

Sii­ka­joen vuoden yrit­tä­jiä 2022 ovat Part­ti­maan vel­jek­set – Arttim Oy on kas­va­nut yhden miehen yri­tyk­ses­tä suu­rek­si työl­lis­tä­jäk­si

19.11.2022 22:00
Tilaajille
Yrittäjien äänitorvi toiminut 40 vuotta – Siikajoen Yrittäjät juhlii komeasti

Yrit­tä­jien ää­ni­tor­vi toi­mi­nut 40 vuotta – Sii­ka­joen Yrit­tä­jät juhlii ko­meas­ti

18.11.2022 13:16
Tilaajille
Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Karhumaa nauttii tekemisestään

Uupumus toi uuden alun elämään – nyt Pauli Kar­hu­maa nauttii te­ke­mi­ses­tään

09.09.2022 18:00
Tilaajille
Ruukin Yrityspuiston avoimet ovet avasivat myös silmiä – korkeatasoinen yrittäjyys yllätti monet

Ruukin Yri­tys­puis­ton avoimet ovet ava­si­vat myös silmiä – kor­kea­ta­soi­nen yrit­tä­jyys yllätti monet

06.09.2022 13:01
Tilaajille
Haaveesta kasvoi vehreä yritys – oma taimitarha oli Raijan haave jo lapsena

Haa­vees­ta kasvoi vehreä yritys – oma tai­mi­tar­ha oli Raijan haave jo lapsena

03.08.2022 13:00
Tilaajille
Vuoden yrityksenä palkittu Latvaenergia Oy luotiin tyhjästä. "Heitetään pallo ja katsotaan, lähteekö se kellumaan!"

Vuoden yri­tyk­se­nä pal­kit­tu Lat­va­ener­gia Oy luotiin tyh­jäs­tä. "Hei­te­tään pallo ja kat­so­taan, läh­tee­kö se kel­lu­maan!"

03.12.2021 15:00
Tilaajille
"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lapsiperheiden ei tarvitse kainostella pyytää apua

"Ei niin pientä asiaa, ettei tukea voisi pyytää" – lap­si­per­hei­den ei tar­vit­se kai­nos­tel­la pyytää apua

04.09.2021 12:00
Tilaajille
Vielä yksi juttu
Lukijalta Kolumni

Vielä yksi juttu

08.07.2021 05:43
Tilaajille
Uusi yrittäjäpari Siikajoen golf-kentän ravintolan kauhan varressa – toinen taitaa golfin, toinen keittiön salaisuudet

Uusi yrit­tä­jä­pa­ri Sii­ka­joen golf-ken­tän ra­vin­to­lan kauhan var­res­sa – toinen taitaa golfin, toinen keit­tiön sa­lai­suu­det

31.05.2021 06:00
Tilaajille