Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Tilaajille

Täl­lai­sia susia asustaa ja liikkuu Pulk­ki­lan, Rant­si­lan ja Re­von­lah­den re­vii­reil­lä – ulos­te­näyt­teis­tä tun­nis­tet­tiin 16 sutta, osa niistä en­tuu­des­taan tuttuja

Siikajokilaakso

Pulkkilan reviirillä asui maaliskuussa perhelauma, kuten vuotta aiemminkin. Alueelta kerättiin 46 ulostenäytettä, tuloksia saatiin 31 näytteestä. Kahdeksan eri sutta tunnistettiin. Niistä neljä oli entuudestaan tuttuja.

Alueella asuvat vanhat tutut naaras ja uros, jotka ovat lisääntyvä pari. Ne olivat alueella myös vuotta aiemmin. Kolmas tuttu susi on parin jälkeläinen, ja myös se liikkui alueella vuotta aiemmin.