Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Eduskuntavaalit 2023
Keskustalaiset päättivät Ruukissa –  nimettynä Oulun vaalipiiriin yhtä vaille kaikki eduskuntavaaliehdokkaat, Siikajokivarren ehdokas on Liisa Ojantakanen

Kes­kus­ta­lai­set päät­ti­vät Ruu­kis­sa –  ni­met­ty­nä Oulun vaa­li­pii­riin yhtä vaille kaikki edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat, Sii­ka­jo­ki­var­ren ehdokas on Liisa Ojan­ta­ka­nen

25.09.2022 07:12
Tilaajille
Ollikaisen Antin pitkä kokemus kuntapolitiikasta vai Kuotesahon Markuksen nollabudjetti? Kansa tapasi Keskustan jäsenvaaliehdokkaita

Ol­li­kai­sen Antin pitkä kokemus kun­ta­po­li­tii­kas­ta vai Kuo­te­sa­hon Mar­kuk­sen nol­la­bud­jet­ti? Kansa tapasi Kes­kus­tan jä­sen­vaa­li­eh­dok­kai­ta

09.08.2022 09:00
Tilaajille
Keskustan kansanedustajaehdokkuudet ratkotaan jäsenvaaleilla – 29 ehdokkaasta jatkoon vain 15 suostumuksensa antanutta

Kes­kus­tan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kuu­det rat­ko­taan jä­sen­vaa­leil­la – 29 eh­dok­kaas­ta jatkoon vain 15 suos­tu­muk­sen­sa an­ta­nut­ta

05.06.2022 12:00
Tilaajille
Keskustan Siikajoen kunnallisjärjestöllä keskusteleva vuosikokous – Simo Laukkanen kansanedustajaehdokkaiden joukkoon

Kes­kus­tan Sii­ka­joen kun­nal­lis­jär­jes­töl­lä kes­kus­te­le­va vuo­si­ko­kous – Simo Lauk­ka­nen kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­den jouk­koon

27.03.2022 18:40
Tilaajille
Keskustan Rantsilan paikallisyhdistys nimesi Liisa Ojantakasen eduskuntavaaliehdokkaakseen – kannanotto Suomen huoltovarmuudesta

Kes­kus­tan Rant­si­lan pai­kal­lis­yh­dis­tys nimesi Liisa Ojan­ta­ka­sen edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaak­seen – kan­nan­ot­to Suomen huol­to­var­muu­des­ta

11.03.2022 16:40
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ja Markus Kuotesaho eduskuntavaaliehdokkaiksi – Keskustan Revonlahden paikallisyhdistys huolissaan energiasta

Han­na-Lee­na Mattila ja Markus Kuo­te­sa­ho edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaik­si – Kes­kus­tan Re­von­lah­den pai­kal­lis­yh­dis­tys huo­lis­saan ener­gias­ta

01.03.2022 17:09
Tilaajille