Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Eduskuntavaalit 2023
Kansan viesti keskustalle on kuultu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kansan viesti kes­kus­tal­le on kuultu

14.04.2023 06:15 1
Tilaajille
Eduskuntavaalituloksen tarkastuslaskenta valmistui – Raahen seudulla muutaman äänen heittoja

Edus­kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen tar­kas­tus­las­ken­ta val­mis­tui – Raahen seu­dul­la muu­ta­man äänen heit­to­ja

06.04.2023 15:00
Tilaajille
Revonlahdella oli Siikajoen paras äänestysprosentti

Re­von­lah­del­la oli Sii­ka­joen paras ää­nes­tys­pro­sent­ti

06.04.2023 09:00
Tilaajille
1559 ääntä on Liisa Ojantakasesta ok-tulos

1559 ääntä on Liisa Ojan­ta­ka­ses­ta ok-tu­los

03.04.2023 17:48
Tilaajille
Siikajokiset Mehtätalo ja Kuotesaho jäivät marginaaliin – molemmat tekivät vain vähän vaalityötä

Sii­ka­jo­ki­set Meh­tä­ta­lo ja Kuo­te­sa­ho jäivät mar­gi­naa­liin – mo­lem­mat tekivät vain vähän vaa­li­työ­tä

03.04.2023 15:00
Tilaajille
Äänestysinto laski Siikajokivarren kunnissa – perussuomalaiset jokivarren voittajapuolue

Ää­nes­tys­in­to laski Sii­ka­jo­ki­var­ren kun­nis­sa – pe­rus­suo­ma­lai­set jo­ki­var­ren voit­ta­ja­puo­lue

03.04.2023 11:01
Tilaajille
Oulun vaalipiirin vaalitulos: Katso, ketkä ovat uudet kansanedustajat ja miten äänet jakaantuivat

Oulun vaa­li­pii­rin vaa­li­tu­los: Katso, ketkä ovat uudet kan­san­edus­ta­jat ja miten äänet ja­kaan­tui­vat

03.04.2023 06:03 2
Tilaajille
Keskustan valta-asema historiaan Oulun vaalipiirissä, kun perussuomalaiset kiri rinnalle ja ohi

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma his­to­riaan Oulun vaa­li­pii­ris­sä, kun pe­rus­suo­ma­lai­set kiri rin­nal­le ja ohi

02.04.2023 23:38
Tilaajille
Ojantakanen kutsui tukijoukkonsa vaalivalvojaisiin kotiinsa – 809 ennakkoääntä antoi osviittaa vaalituloksesta

Ojan­ta­ka­nen kutsui tu­ki­jouk­kon­sa vaa­li­val­vo­jai­siin ko­tiin­sa – 809 en­nak­ko­ään­tä antoi os­viit­taa vaa­li­tu­lok­ses­ta

02.04.2023 22:49
Tilaajille
Suhteellisessa vaalitavassa ratkaisee ensin puolueen ja sitten ehdokkaan äänisaalis

Suh­teel­li­ses­sa vaa­li­ta­vas­sa rat­kai­see ensin puo­lueen ja sitten eh­dok­kaan ää­ni­saa­lis

02.04.2023 18:33
Tilaajille
Äänioikeus on pyhäntäläisille arvokas asia, melkein puolet äänesti ennakkoon – äänestyspaikat avoinna kello 20 saakka

Ää­ni­oi­keus on py­hän­tä­läi­sil­le arvokas asia, melkein puolet äänesti en­nak­koon – ää­nes­tys­pai­kat avoinna kello 20 saakka

02.04.2023 15:36
Tilaajille
Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu: Seuraa tästä, miten paikat ja­kau­tu­vat Oulun vaa­li­pii­ris­sä ja koko maassa

Edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­pal­ve­lu: Seuraa tästä, miten paikat ja­kau­tu­vat Oulun vaa­li­pii­ris­sä ja koko maassa

31.03.2023 11:04
Vaalimainoksia tuhottu Ruukissa –  teko on rikos, josta tuomitaan sakkoja

Vaa­li­mai­nok­sia tuhottu Ruu­kis­sa – teko on rikos, josta tuo­mi­taan sakkoja

31.03.2023 10:57
Tilaajille
Turve pöllähti paneelikeskusteluun Siikajoella

Turve pöl­läh­ti pa­nee­li­kes­kus­te­luun Sii­ka­joel­la

30.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Vihreä siirtymä - työtä Suomeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreä siir­ty­mä - työtä Suomeen

30.03.2023 09:34
Tilaajille
Vaalipostia: Kotimainen ruoantuotanto ja energia pitää turvata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Ko­ti­mai­nen ruoan­tuo­tan­to ja energia pitää turvata

30.03.2023 07:12
Tilaajille
Vaalipostia: Kansainvälinen pääoma käärii voittoja tuulivoimasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Kan­sain­vä­li­nen pääoma käärii voit­to­ja tuu­li­voi­mas­ta

29.03.2023 10:22
Ennakkoon äänestettiin kohtalaisen vilkkaasti – Pyhännällä liki puolet äänioikeutetuista jo oikeutensa käyttänyt

En­nak­koon ää­nes­tet­tiin koh­ta­lai­sen vilk­kaas­ti – Py­hän­näl­lä liki puolet ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta jo oi­keu­ten­sa käyt­tä­nyt

29.03.2023 09:58
Tilaajille
Piirijohtajat veikkaavat valittavien kansanedustajien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaalipiirissä pitäisi olla, että kaikkien toiveet toteutuisivat

Pii­ri­joh­ta­jat veik­kaa­vat va­lit­ta­vien kan­san­edus­ta­jien määrää – Katso ja laske, montako paikkaa vaa­li­pii­ris­sä pitäisi olla, että kaik­kien toiveet to­teu­tui­si­vat

28.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Vaalipostia: Valinnat perustuvat arvoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­li­pos­tia: Va­lin­nat pe­rus­tu­vat ar­voi­hin

27.03.2023 11:22
Tilaajille