Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Konkurssi
Kuukausi ja vanhemmat
Valot sammuivat Jukkatalon talotehtaalta – Ilkka Sydänmetsällä riittää tulevaisuuden uskoa

Valot sam­mui­vat Juk­ka­ta­lon ta­lo­teh­taal­ta – Ilkka Sy­dän­met­säl­lä riittää tu­le­vai­suu­den uskoa

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Yhteistyötahot aloittavat hankevalmistelut äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin piiriin pääsemiseksi – Pyhännällä alkuun pienemmällä työryhmällä. Katso juttuun liitetty video

Yh­teis­työ­ta­hot aloit­ta­vat han­ke­val­mis­te­lut äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­mal­lin piiriin pää­se­mi­sek­si – ­Py­hän­näl­lä alkuun pie­nem­mäl­lä työ­ryh­mäl­lä. Katso juttuun lii­tet­ty video

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Jukkatalon konkurssilla pelastettiin Pyhännällä työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen ja laitteineen on yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sil­la pe­las­tet­tiin Py­hän­näl­lä työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen ja lait­tei­neen on yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 06:00
Tilaajille
Konkurssiuutinen yllätti myös 15 vuotta Jukkatalolla töissä olleen Teollisuusliiton Asko Alasalmen –  irtisanotuille tarjolla neuvontaa ja edunvalvontaa

Kon­kurs­si­uu­ti­nen yllätti myös 15 vuotta Juk­ka­ta­lol­la töissä olleen Teol­li­suus­lii­ton Asko Ala­sal­men –  ir­ti­sa­no­tuil­le tar­jol­la neu­von­taa ja edun­val­von­taa

01.09.2023 06:01 1
Tilaajille
Jukkatalo Oy on ilmoittanut tänään konkurssiin hakeutumisesta – Ilkka Sydänmetsä on toiveikas, että toiminnalle löytyisi jatkaja

Juk­ka­ta­lo Oy on il­moit­ta­nut tänään kon­kurs­siin ha­keu­tu­mi­ses­ta – Ilkka Sy­dän­met­sä on toi­vei­kas, että toi­min­nal­le löy­tyi­si jatkaja

28.08.2023 13:47
Tilaajille