Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Jukkatalo
Kuukausi
Jukkatalon konkurssin koettelemille alueille tarvitaan äkillisen rakennemuutoksen tukea
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sin koet­te­le­mil­le alueil­le tar­vi­taan äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen tukea

27.09.2023 05:00
Tilaajille
Alueelle hyviä ja huonoja uutisia
Pääkirjoitus

Alueel­le hyviä ja huonoja uutisia

19.09.2023 23:00
Tilaajille
Jukkatalomuistoja kolmen roolin kautta – kultakello on ollut jukkatalolaisille käsite

Juk­ka­ta­lo­muis­to­ja kolmen roolin kautta – ­kul­ta­kel­lo on ollut juk­ka­ta­lo­lai­sil­le käsite

18.09.2023 18:00
Tilaajille
Valot sammuivat Jukkatalon talotehtaalta – Ilkka Sydänmetsällä riittää tulevaisuuden uskoa

Valot sam­mui­vat Juk­ka­ta­lon ta­lo­teh­taal­ta – Ilkka Sy­dän­met­säl­lä riittää tu­le­vai­suu­den uskoa

17.09.2023 18:00
Tilaajille
Pyhännän kunnan edustajat tapasivat pääministerin ja kansanedustajia – tuliaisina Pyhännälle toiveita päästä yllättävän rakennemuutoksen piiriin

Py­hän­nän kunnan edus­ta­jat ta­pa­si­vat pää­mi­nis­te­rin ja kan­san­edus­ta­jia – tu­liai­si­na Py­hän­näl­le toi­vei­ta päästä yl­lät­tä­vän ra­ken­ne­muu­tok­sen piiriin

15.09.2023 11:43 1
Tilaajille
Viimeisen kerran yhdessä Jukkatalolla – tapaamisen teemana oli verkostoituminen

Vii­mei­sen kerran yhdessä Juk­ka­ta­lol­la – ­ta­paa­mi­sen teemana oli ver­kos­toi­tu­mi­nen

15.09.2023 06:00
Tilaajille
Kiitos Jukkatalo Oy
Lukijalta Kolumni

Kiitos Juk­ka­ta­lo Oy

13.09.2023 05:00
Tilaajille
Keskustan Oulun vaalipiirin kansanedustajat jättäneet kirjallisen kysymyksen Pyhännän kunnan tilanteen helpottamiseksi

Kes­kus­tan Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat jät­tä­neet kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen Py­hän­nän kunnan ti­lan­teen hel­pot­ta­mi­sek­si

08.09.2023 14:00
Yhteistyötahot aloittavat hankevalmistelut äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin piiriin pääsemiseksi – Pyhännällä alkuun pienemmällä työryhmällä. Katso juttuun liitetty video

Yh­teis­työ­ta­hot aloit­ta­vat han­ke­val­mis­te­lut äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­mal­lin piiriin pää­se­mi­sek­si – ­Py­hän­näl­lä alkuun pie­nem­mäl­lä työ­ryh­mäl­lä. Katso juttuun lii­tet­ty video

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Työpaikan menetys voi olla uusi mahdollisuus
Pääkirjoitus

Työ­pai­kan menetys voi olla uusi mah­dol­li­suus

05.09.2023 23:00
Tilaajille
Jukkatalon konkurssilla pelastettiin Pyhännällä työpaikkoja – suurelementtitehdas koneineen ja laitteineen on yhä konsernin omistuksessa

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sil­la pe­las­tet­tiin Py­hän­näl­lä työ­paik­ko­ja – ­suu­re­le­ment­ti­teh­das ko­nei­neen ja lait­tei­neen on yhä kon­ser­nin omis­tuk­ses­sa

05.09.2023 06:00
Tilaajille
Jukkatalon konkurssi aiheuttaa Pyhännän kunnalle ison loven verotuloihin  – tavoitteena päästä äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin piiriin

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si ai­heut­taa Py­hän­nän kun­nal­le ison loven ve­ro­tu­loi­hin – ­ta­voit­tee­na päästä äkil­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen toi­min­ta­mal­lin piiriin

02.09.2023 06:00 2
Tilaajille
Mitä tehdä kun jää työttömäksi – työllisyysneuvoja auttaa hakemusten tekemisessä

Mitä tehdä kun jää työt­tö­mäk­si – työl­li­syys­neu­vo­ja auttaa ha­ke­mus­ten te­ke­mi­ses­sä

01.09.2023 15:00
Tilaajille
Konkurssiuutinen yllätti myös 15 vuotta Jukkatalolla töissä olleen Teollisuusliiton Asko Alasalmen –  irtisanotuille tarjolla neuvontaa ja edunvalvontaa

Kon­kurs­si­uu­ti­nen yllätti myös 15 vuotta Juk­ka­ta­lol­la töissä olleen Teol­li­suus­lii­ton Asko Ala­sal­men –  ir­ti­sa­no­tuil­le tar­jol­la neu­von­taa ja edun­val­von­taa

01.09.2023 06:01 1
Tilaajille
Tunteita nostattavia yritysuutisia
Pääkirjoitus

Tun­tei­ta nos­tat­ta­via yri­tys­uu­ti­sia

29.08.2023 23:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:26
Tilaajille
Jukkatalo Oy on ilmoittanut tänään konkurssiin hakeutumisesta – Ilkka Sydänmetsä on toiveikas, että toiminnalle löytyisi jatkaja

Juk­ka­ta­lo Oy on il­moit­ta­nut tänään kon­kurs­siin ha­keu­tu­mi­ses­ta – Ilkka Sy­dän­met­sä on toi­vei­kas, että toi­min­nal­le löy­tyi­si jatkaja

28.08.2023 13:47
Tilaajille
Jukkatalon neuvottelut johtivat 19 henkilötyövuoden säästöihin

Juk­ka­ta­lon neu­vot­te­lut joh­ti­vat 19 hen­ki­lö­työ­vuo­den sääs­töi­hin

19.06.2023 12:28
Tilaajille
Jukkatalon Linnatuuli asuntomessuilla Loviisassa

Juk­ka­ta­lon Lin­na­tuu­li asun­to­mes­suil­la Lo­vii­sas­sa

01.06.2023 12:00
Tilaajille
Jukkatalon uudeksi rakentamisjohtajaksi Juhana Sallinen

Juk­ka­ta­lon uudeksi ra­ken­ta­mis­joh­ta­jak­si Juhana Sal­li­nen

28.04.2023 09:00
Tilaajille