Koronarokotus
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:03
Rokotteiden saatavuus on nyt hyvä, mutta – tilastojen mukaan rokote on hakematta lähes 40 prosentilla yli 80-vuotiaista siikajokisista

Ro­kot­tei­den saa­ta­vuus on nyt hyvä, mutta – ti­las­to­jen mukaan rokote on ha­ke­mat­ta lähes 40 pro­sen­til­la yli 80-vuo­tiais­ta sii­ka­jo­ki­sis­ta

22.04.2021 17:34
Siikalatva maakunnan rokotustilastoissa neljännellä sijalla – perjantai toi kaksi uutta koronatapausta ja aamusta avattiin puhelinajanvaraus yli 70-vuotiaille

Sii­ka­lat­va maa­kun­nan ro­ko­tus­ti­las­tois­sa nel­jän­nel­lä sijalla – per­jan­tai toi kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta ja aamusta avat­tiin pu­he­lin­ajan­va­raus yli 70-vuo­tiail­le

19.03.2021 13:32
Tilaajille
Helmi helpottaa rokoteajan varaamista – omat numerot yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60 vuotta täyttäneille

Helmi hel­pot­taa ro­ko­te­ajan va­raa­mis­ta – omat numerot yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le

05.03.2021 17:31
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04