Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Koronarokotus
Neljännet koronarokotukset käyntiin 6. huhtikuuta NeuvoRassissa

Nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­tiin 6. huh­ti­kuu­ta Neu­vo­Ras­sis­sa

27.03.2022 18:00
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00
RAS aloittaa kolmannen koronarokotteen pistämisen marraskuun alussa – rokote influenssarokotuskäynnin  yhteydessä

RAS aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen pis­tä­mi­sen mar­ras­kuun alussa – ­ro­ko­te inf­luens­sa­ro­ko­tus­käyn­nin yh­tey­des­sä

24.10.2021 12:00
Sote-piiri Helmi antaa kolmannen koronarokotteen – rokotetta tarjotaan voimakkaasti immuunipuutteisille

Sote-pii­ri Helmi antaa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen – ro­ko­tet­ta tar­jo­taan voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

22.09.2021 14:04
RAS: Walk In oli menestys – ensi viikolla 12-vuotiaat voivat saada koronarokotteen

RAS: Walk In oli me­nes­tys – ensi vii­kol­la 12-vuo­tiaat voivat saada ko­ro­na­ro­kot­teen

06.08.2021 12:46
Pyhännällä aloitetaan 12-15-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset THL:n suositusten mukaan – muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta Suomessa.

Py­hän­näl­lä aloi­te­taan 12-15-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mä­läis­ten ro­ko­tuk­set THL:n suo­si­tus­ten mukaan – muita kuin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­via alle 16-vuo­tiai­ta ei tois­tai­sek­si ro­ko­te­ta Suo­mes­sa.

18.06.2021 14:08
Asuinpaikasta ja työnantajasta riippuu, järjestyykö koronarokotus työterveyden kautta – Pyhännällä, Siikalatvalla ja Siikajoella annetaan jo rokotusaikoja 40-vuotiaille

Asuin­pai­kas­ta ja työn­an­ta­jas­ta riip­puu, jär­jes­tyy­kö ko­ro­na­ro­ko­tus työ­ter­vey­den kautta – Py­hän­näl­lä, Sii­ka­lat­val­la ja Sii­ka­joel­la an­ne­taan jo ro­ko­tus­ai­ko­ja 40-vuo­tiail­le

23.05.2021 06:41
Tilaajille
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:03
Rokotteiden saatavuus on nyt hyvä, mutta – tilastojen mukaan rokote on hakematta lähes 40 prosentilla yli 80-vuotiaista siikajokisista

Ro­kot­tei­den saa­ta­vuus on nyt hyvä, mutta – ti­las­to­jen mukaan rokote on ha­ke­mat­ta lähes 40 pro­sen­til­la yli 80-vuo­tiais­ta sii­ka­jo­ki­sis­ta

22.04.2021 17:34
Siikalatva maakunnan rokotustilastoissa neljännellä sijalla – perjantai toi kaksi uutta koronatapausta ja aamusta avattiin puhelinajanvaraus yli 70-vuotiaille

Sii­ka­lat­va maa­kun­nan ro­ko­tus­ti­las­tois­sa nel­jän­nel­lä sijalla – per­jan­tai toi kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta ja aamusta avat­tiin pu­he­lin­ajan­va­raus yli 70-vuo­tiail­le

19.03.2021 13:32
Tilaajille
Helmi helpottaa rokoteajan varaamista – omat numerot yli 70-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville 60 vuotta täyttäneille

Helmi hel­pot­taa ro­ko­te­ajan va­raa­mis­ta – omat numerot yli 70-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le 60 vuotta täyt­tä­neil­le

05.03.2021 17:31
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04