Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kunnanhallitus
Maustaja hakee lisää aikaa ympäristöluvan määräysten toteuttamiseen – Pyhäntä puoltaa hakemusta, mutta ei ehdoitta

Maus­ta­ja hakee lisää aikaa ym­pä­ris­tö­lu­van mää­räys­ten to­teut­ta­mi­seen – Pyhäntä puoltaa ha­ke­mus­ta, mutta ei eh­doit­ta

25.10.2023 12:00
Tilaajille
Revonlahden kotikyläyhdistys sai rahaa juhlaan – marraskuussa vuoden pohjoispohjalainen kylä tarjoaa juhlailoa kaikille

Re­von­lah­den ko­ti­ky­lä­yh­dis­tys sai rahaa juhlaan – mar­ras­kuus­sa vuoden poh­jois­poh­ja­lai­nen kylä tarjoaa juh­la­iloa kai­kil­le

17.10.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoella 2019 jätetty aloite asukasluvun lisäämiseksi jälleen valmisteluun

Sii­ka­joel­la 2019 jätetty aloite asu­kas­lu­vun li­sää­mi­sek­si jälleen val­mis­te­luun

10.10.2023 16:00 1
Tilaajille
Mäkelänrinteen hankkeelle pitkäaikaista lainaa – talousarviossa on varauduttu velkaan

Mä­ke­län­rin­teen hank­keel­le pit­kä­ai­kais­ta lainaa – ta­lous­ar­vios­sa on va­rau­dut­tu velkaan

10.10.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoella tutut kasvot jatkavat toimielimissä –  puheenjohtajisto säilyi myös samana

Sii­ka­joel­la tutut kasvot jat­ka­vat toi­mi­eli­mis­sä – pu­heen­joh­ta­jis­to säilyi myös samana

31.05.2023 12:00
Tilaajille
Siikajoelle esitetään halkopartiota – jakaisi kunnan puita tarvitseville

Sii­ka­joel­le esi­te­tään hal­ko­par­tio­ta – jakaisi kunnan puita tar­vit­se­vil­le

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Uusi puheenjohtaja luottaa tekoihin enemmän kuin tyhjään sanahelinään

Uusi pu­heen­joh­ta­ja luottaa te­koi­hin enemmän kuin tyhjään sa­na­he­li­nään

18.08.2021 15:14
Tilaajille
Pitkä ja palkitseva ura kunnallispolitiikassa – "Valta ja vastuu kulkevat päätöksenteossa käsi kädessä"

Pitkä ja pal­kit­se­va ura kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa – "Valta ja vastuu kul­ke­vat pää­tök­sen­teos­sa käsi kä­des­sä"

11.03.2021 06:30
Tilaajille
Siikalatvan kuntaan valmistellaan uuden toimen perustamista – yhdistelmäpesti toisi kehittämis- ja esimiesresurssia

Sii­ka­lat­van kuntaan val­mis­tel­laan uuden toimen pe­rus­ta­mis­ta – yh­dis­tel­mä­pes­ti toisi ke­hit­tä­mis- ja esi­mies­re­surs­sia

26.01.2021 16:21
Tilaajille