Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pyhännän kunnanhallitus
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet nimetty Pyhännällä

Vaa­li­lau­ta­kun­nan ja vaa­li­toi­mi­kun­nan jäsenet nimetty Py­hän­näl­lä

15.10.2023 15:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanhallitus hylkäsi hyvitysvaatimuksen – virkaan valitsematta jäänyt vaati 20 000 euroa

Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus hylkäsi hy­vi­tys­vaa­ti­muk­sen – virkaan va­lit­se­mat­ta jäänyt vaati 20 000 euroa

08.08.2023 12:00 6
Tilaajille
Pyhännällä virantäyttöpäätöksestä oikaisuvaatimus

Py­hän­näl­lä vi­ran­täyt­tö­pää­tök­ses­tä oi­kai­su­vaa­ti­mus

27.04.2023 12:00
Tilaajille
Matti Konola jatkaa Pyhännän kunnanhallituksen puheenjohtajana

Matti Konola jatkaa Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na

18.04.2023 03:37
Tilaajille
Pyhännnällä kirjoilla olevien opiskelijoiden matka-avustusta korotettiin

Py­hänn­näl­lä kir­joil­la olevien opis­ke­li­joi­den mat­ka-avus­tus­ta ko­ro­tet­tiin

11.03.2023 12:00
Tilaajille
Pyhännän kunta ostaa rantatontin

Py­hän­nän kunta ostaa ran­ta­ton­tin

10.03.2023 09:00
Tilaajille
Pyhännän koululle perustettiin virkoja

Py­hän­nän kou­lul­le pe­rus­tet­tiin virkoja

09.03.2023 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunta perui entisen Järvihelmen tontin oston

Py­hän­nän kunta perui entisen Jär­vi­hel­men tontin oston

22.02.2023 15:00
Tilaajille
Latvaenergia Oy:stä Pyhännän kylätalkkari

Lat­vae­ner­gia Oy:stä Py­hän­nän ky­lä­talk­ka­ri

01.12.2022 06:00
Tilaajille
Toimitusjohtajasta kunnan insinööriksi

Toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta kunnan in­si­nöö­rik­si

29.11.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännälle perustetaan hyvinvointikoordinaattorin toimi – toimeen esitetään valittavaksi Riikka Teeriaho

Py­hän­näl­le pe­rus­te­taan hy­vin­voin­ti­koor­di­naat­to­rin toimi – toimeen esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Riikka Tee­ria­ho

27.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja esitetään valittavaksi Pyhännälle virkamieheksi

Sii­ka­lat­van Kes­kus­puh­dis­ta­mo Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja esi­te­tään va­lit­ta­vak­si Py­hän­näl­le vir­ka­mie­hek­si

26.11.2022 12:00
Tilaajille
Nyt satsataan hyvinvointiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron ylijäämään

Nyt sat­sa­taan hy­vin­voin­tiin – Pyhäntä tähtää yli 300 000 euron yli­jää­mään

07.11.2022 06:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanhallituksen esityslistalla vuoden 2023 veroprosentit

Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la vuoden 2023 ve­rop­ro­sen­tit

30.10.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännän yhdyskuntatekniikan insinöörin virkaan kolme hakijaa – hallitus valitsee Siikajokivarressa entuudestaan tutusta hakijajoukosta haastateltavat maanantaina

Py­hän­nän yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan in­si­nöö­rin virkaan kolme hakijaa – hal­li­tus va­lit­see Sii­ka­jo­ki­var­res­sa en­tuu­des­taan tutusta ha­ki­ja­jou­kos­ta haas­ta­tel­ta­vat maa­nan­tai­na

28.10.2022 06:59
Tilaajille
Pyhännällä valitaan tiistai-iltana hyvinvointitalon rakentaja – tarjouksen jätti kaksi rakennusliikettä, Lehtotilat vetäytyi kilpailusta

Py­hän­näl­lä va­li­taan tiis­tai-il­ta­na hy­vin­voin­ti­ta­lon ra­ken­ta­ja – tar­jouk­sen jätti kaksi ra­ken­nus­lii­ket­tä, Leh­to­ti­lat ve­täy­tyi kil­pai­lus­ta

19.04.2022 09:00
Tilaajille
Suomen Ekolannoite Oy suunnittelee jätevesilietteen käsittelylaitosta Pyhännälle – Pyhännän kunnanhallitus näyttää vihreää valoa hankkeelle

Suomen Eko­lan­noi­te Oy suun­nit­te­lee jä­te­ve­si­liet­teen kä­sit­te­ly­lai­tos­ta Py­hän­näl­le – Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tus näyttää vihreää valoa hank­keel­le

25.03.2022 05:52
Tilaajille
Pyhännän luottamushenkilöt valittiin väännöittä – "Hyvin valmisteltu kokous on puoliksi tehty"

Py­hän­nän luot­ta­mus­hen­ki­löt va­lit­tiin vään­nöit­tä – "Hyvin val­mis­tel­tu kokous on puo­lik­si tehty"

17.08.2021 11:15
Tilaajille
Metsähallitus hakee osayleiskaavoituslupaa Konnunsuon tuulivoimapuistolle –  tuulipuistosuunnitelmia myös Salmijärven ja Ahokylän seudulle

Met­sä­hal­li­tus hakee osay­leis­kaa­voi­tus­lu­paa Kon­nun­suon tuu­li­voi­ma­puis­tol­le – tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mia myös Sal­mi­jär­ven ja Aho­ky­län seu­dul­le

09.04.2021 07:45
Tilaajille