Mainos: Talvitarjouksena Siikajokilaakso Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Maustaja Oy
Tietoturvahyökkäys vei Maustajan työntekijät pekkaspäiville – toimitusjohtaja ei usko, että tekijää saadaan kiinni

Tie­to­tur­va­hyök­käys vei Maus­ta­jan työn­te­ki­jät pek­kas­päi­vil­le – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei usko, että tekijää saadaan kiinni

24.11.2023 15:30
Tilaajille
Maustaja hakee lisää aikaa ympäristöluvan määräysten toteuttamiseen – Pyhäntä puoltaa hakemusta, mutta ei ehdoitta

Maus­ta­ja hakee lisää aikaa ym­pä­ris­tö­lu­van mää­räys­ten to­teut­ta­mi­seen – Pyhäntä puoltaa ha­ke­mus­ta, mutta ei eh­doit­ta

25.10.2023 12:00
Tilaajille
Sipulitehtaasta einesvalmistajien eliittiin

Si­pu­li­teh­taas­ta ei­nes­val­mis­ta­jien eliit­tiin

28.12.2022 09:00
Tilaajille
Juhliva Maustaja palkitsi pitkän työuran tehneitä

Juhliva Maus­ta­ja pal­kit­si pitkän työuran teh­nei­tä

22.12.2022 15:00
Tilaajille
Välipalatehtaan ensimmäinen tuote on hedelmäinen – katso videolta, kuinka pakkaus etenee linjastolla

Vä­li­pa­la­teh­taan en­sim­mäi­nen tuote on he­del­mäi­nen – katso vi­deol­ta, kuinka pakkaus etenee lin­jas­tol­la

28.11.2022 09:00
Tilaajille
Maustaja sai jälleen Pyhäntään sitoutuneen toimitusjohtajan – uudet haasteet kiinnostavat ja innostavat

Maus­ta­ja sai jälleen Py­hän­tään si­tou­tu­neen toi­mi­tus­joh­ta­jan – uudet haas­teet kiin­nos­ta­vat ja in­nos­ta­vat

10.10.2022 18:00
Tilaajille
Arto Tölli siirtyy uuden mielenkiintoisen työn äärelle – Maustaja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yrityksestä

Arto Tölli siirtyy uuden mie­len­kiin­toi­sen työn äärelle – ­Maus­ta­ja Oy:n johtoon löytyi uusi henkilö naapuri yri­tyk­ses­tä

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Maustaja Oy:n lupahakemukseen lausunto Pyhännän kunnalta: "Haastavinta on rasvan, orgaanisen aineen, kiintoaineen ja fosforin aiheuttama kuormitus"

Maus­ta­ja Oy:n lu­pa­ha­ke­muk­seen lau­sun­to Py­hän­nän kun­nal­ta: "Haas­ta­vin­ta on rasvan, or­gaa­ni­sen aineen, kiin­to­ai­neen ja fos­fo­rin ai­heut­ta­ma kuor­mi­tus"

25.02.2022 18:00
Tilaajille
Maustaja vuokraa Feelian entisen hallin

Maus­ta­ja vuokraa Feelian entisen hallin

29.04.2021 10:00
Tilaajille
Pullonpuhalluslinja vähentää merkittävästi Maustajan CO2-päästöjä

Pul­lon­pu­hal­lus­lin­ja vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti Maus­ta­jan CO2-pääs­tö­jä

23.04.2021 18:01
Tilaajille