Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Mehiläinen Siikalatva
Vahvuuksien avulla kiinni haasteisiin - Lapset puheeksi  -menetelmä näkee vahvuuksia ihan kaikissa

Vah­vuuk­sien avulla kiinni haas­tei­siin - Lapset pu­heek­si -me­ne­tel­mä näkee vah­vuuk­sia ihan kai­kis­sa

06.02.2023 15:00 3
Tilaajille
Feelian ruokaa Siikalatvan palvelukeskuksiin - Oma väki lämmittää ruoka-annokset

Feelian ruokaa Sii­ka­lat­van pal­ve­lu­kes­kuk­siin - Oma väki läm­mit­tää ruo­ka-an­nok­set

21.12.2022 06:00 2
Tilaajille
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Siikalatvan kotihoidolle menestystä valtakunnallisessa vertailussa – vertaiskehittämisarvioinnissa keskeistä parhaiden toimintamallien tunnistaminen ja niiden jakaminen muidenkin käyttöön

Sii­ka­lat­van ko­ti­hoi­dol­le me­nes­tys­tä val­ta­kun­nal­li­ses­sa ver­tai­lus­sa – ver­tais­ke­hit­tä­mis­ar­vioin­nis­sa kes­keis­tä par­hai­den toi­min­ta­mal­lien tun­nis­ta­mi­nen ja niiden ja­ka­mi­nen mui­den­kin käyt­töön

30.11.2021 12:00
Tilaajille
Seniorineuvolat starttaavat jälleen joka puolella Siikalatvaa

Se­nio­ri­neu­vo­lat start­taa­vat jälleen joka puo­lel­la Sii­ka­lat­vaa

25.10.2021 06:00
Tilaajille
Hoiva-avustajien asuinoloista huolestuttiin Siikalatvalla

Hoi­va-avus­ta­jien asuin­olois­ta huo­les­tut­tiin Sii­ka­lat­val­la

14.10.2021 06:00
Tilaajille
Helmi avasi 45-vuotiaille sähköisen varauksen koronarokotukseen – RAS laajentanee rokotuksia kesäkuun alussa 40-vuotiaisiin

Helmi avasi 45-vuo­tiail­le säh­köi­sen va­rauk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen – RAS laa­jen­ta­nee ro­ko­tuk­sia ke­sä­kuun alussa 40-vuo­tiai­siin

18.05.2021 13:32
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46