Koronarokote
Viimeisin 12 tuntia
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

06:00
Tilaajille
Kuukausi
Hyvinvointikuntayhtymän rokotuslinjalle soittaneilta pyydetään kärsivällisyyttä – tiistaiaamuna ilmennyttä teknistä vikaa korjataan

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ro­ko­tus­lin­jal­le soit­ta­neil­ta pyy­de­tään kär­si­väl­li­syyt­tä – tiis­tai­aa­mu­na il­men­nyt­tä tek­nis­tä vikaa kor­ja­taan

23.02.2021 09:38
75–79-vuotiaiden kansalaisten joukkorokottaminen käynnistyy RAS:n alueella viikolla 13 – yli 80-vuotiaiden rokottamisen arvioidaan kestävän maaliskuun lopulla

75–79-vuo­tiai­den kan­sa­lais­ten jouk­ko­ro­kot­ta­mi­nen käyn­nis­tyy RAS:n alueel­la vii­kol­la 13 – yli 80-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­sen ar­vioi­daan kes­tä­vän maa­lis­kuun lopulla

15.02.2021 16:30
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04
Vanhemmat
Koronarokotus alkaa kunnissa ensi viikolla – sairaanhoitopiiri antaa ohjeita 5. päivä

Ko­ro­na­ro­ko­tus alkaa kun­nis­sa ensi vii­kol­la – sai­raan­hoi­to­pii­ri antaa ohjeita 5. päivä

05.01.2021 14:39
Tilaajille