Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pentti Haanpään koulu
Piippolan kouluvisiot perheiden puntarissa

Piip­po­lan kou­lu­vi­siot per­hei­den pun­ta­ris­sa

19.05.2023 06:00
Tilaajille
Pentti Haanpään koulun oppilaat viettivät perjantaina osittaisen etäkoulupäivän – aamuinen viemäritukos aiheutti poikkeuksellisen koulupäivän

Pentti Haan­pään koulun op­pi­laat viet­ti­vät per­jan­tai­na osit­tai­sen etä­kou­lu­päi­vän – aa­mui­nen vie­mä­ri­tu­kos ai­heut­ti poik­keuk­sel­li­sen kou­lu­päi­vän

10.02.2023 14:50 1
Tilaajille
Siikalatvan valtuusto äänesti Ojakosken aloitteen pohjalta – koulun ylläpitokustannukset tarkentuivat valtuuston jälkeen

Sii­ka­lat­van val­tuus­to äänesti Oja­kos­ken aloit­teen poh­jal­ta – koulun yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­set tar­ken­tui­vat val­tuus­ton jälkeen

23.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikalatvan päättäjillä oli ensimmäinen kyselytunti – vastauksia saatiin siihen, miten kouluvuosi on lähtenyt käyntiin uudella kouluverkolla, ja miten hintojen noususta kärsiviä maanviljelijöitä voitaisiin tukea

Sii­ka­lat­van päät­tä­jil­lä oli en­sim­mäi­nen ky­se­ly­tun­ti – vas­tauk­sia saatiin siihen, miten kou­lu­vuo­si on läh­te­nyt käyn­tiin uudella kou­lu­ver­kol­la, ja miten hin­to­jen nou­sus­ta kär­si­viä maan­vil­je­li­jöi­tä voi­tai­siin tukea

28.09.2022 15:00
Tilaajille
Piippolan kouluarki käynnistyi moduulissa - kivikoulun tiloja käytössä jouluun saakka

Piip­po­lan kou­lu­ar­ki käyn­nis­tyi mo­duu­lis­sa - ki­vi­kou­lun tiloja käy­tös­sä jouluun saakka

31.08.2022 15:00
Tilaajille
Vierailu Piippolan moduulikoululla - Pentti Haanpään koulu jäämässä tyhjilleen

Vie­rai­lu Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lul­la - Pentti Haan­pään koulu jää­mäs­sä tyh­jil­leen

31.08.2022 11:24
Tilaajille
Pentti Haanpään koulun väliaikaistilat perustuksillaan – selvittelyssä, saadaanko Piippolaan liikennevalo turvaamaan Keskustien ylitystä. Juttuun liitettynä video työmaalta

Pentti Haan­pään koulun vä­li­ai­kais­ti­lat pe­rus­tuk­sil­laan – sel­vit­te­lys­sä, saa­daan­ko Piip­po­laan lii­ken­ne­va­lo tur­vaa­maan Kes­kus­tien yli­tys­tä. Juttuun lii­tet­ty­nä video työ­maal­ta

15.07.2022 06:41 1
Tilaajille
Piippolan moduulikoulu

Piip­po­lan mo­duu­li­kou­lu

14.07.2022 20:11
Tilaajille
Pulkkilan moduulikoulun siirto alkoi – Päiväkoti Hiirenkorvan väliaikaistilojen osat nosteltiin paikoilleen

Pulk­ki­lan mo­duu­li­kou­lun siirto alkoi – Päi­vä­ko­ti Hii­ren­kor­van vä­li­ai­kais­ti­lo­jen osat nos­tel­tiin pai­koil­leen

09.06.2022 07:38
Tilaajille
Koulun purkusuunnitelmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koulun pur­ku­suun­ni­tel­mat

23.03.2022 04:28
Tilaajille
Moduulikoulu siirretään Piippolaan - osa jää Pulkkilan päiväkodin lisätiloiksi

Mo­duu­li­kou­lu siir­re­tään Piip­po­laan - osa jää Pulk­ki­lan päi­vä­ko­din li­sä­ti­loik­si

16.03.2022 09:49
Tilaajille
Pulkkilan moduulikoulu esitetään jaettavaksi kahtia – jako ratkaisi toistaiseksi Pentti Haanpään koulun ja Pulkkilan päiväkodin tilatarpeet

Pulk­ki­lan mo­duu­li­kou­lu esi­te­tään jaet­ta­vak­si kahtia – jako rat­kai­si tois­tai­sek­si Pentti Haan­pään koulun ja Pulk­ki­lan päi­vä­ko­din ti­la­tar­peet

13.03.2022 09:00
Tilaajille
Piippolan alakouluasia pyörähti hallituksessa – suunnitteilla on ollut moduulikoulun siirto Pulkkilasta

Piip­po­lan ala­kou­lu­asia pyö­räh­ti hal­li­tuk­ses­sa – suun­nit­teil­la on ollut mo­duu­li­kou­lun siirto Pulk­ki­las­ta

27.02.2022 18:00
Tilaajille
Haikeita hyvästejä kaikuvilta käytäviltä
Kolumni

Hai­kei­ta hy­väs­te­jä kai­ku­vil­ta käy­tä­vil­tä

24.02.2022 06:00 1
Tilaajille
Piippolan alakoulutiloiksi esitetään moduulikoulua – ratkaisu antaisi aikaa eri tilavaihtoehtojen tutkimiseen

Piip­po­lan ala­kou­lu­ti­loik­si esi­te­tään mo­duu­li­kou­lua – rat­kai­su antaisi aikaa eri ti­la­vaih­to­eh­to­jen tut­ki­mi­seen

10.02.2022 14:38 1
Tilaajille
Koululaisten karanteeni jatkuu Piippolassa torstaihin saakka – ”Aika iso määrä oppilaita etäopetuksessa”

Kou­lu­lais­ten ka­ran­tee­ni jatkuu Piip­po­las­sa tors­tai­hin saakka – ”Aika iso määrä op­pi­lai­ta etäo­pe­tuk­ses­sa”

07.09.2021 09:49
Tilaajille
Pentti Haanpään koululla koronavirustartunta – kaksi koululuokkaa karanteeniin

Pentti Haan­pään kou­lul­la ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta – kaksi kou­lu­luok­kaa ka­ran­tee­niin

04.09.2021 07:56