Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

RAS
Hoitoala on mainettaan parempi

Hoi­to­ala on mai­net­taan parempi

25.11.2022 18:00
Tilaajille
RAS: Vältä vierailuja Raahen sairaalassa –  vuodeosastoa kuormittaa pitkittynyt koronahoito

RAS: Vältä vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa – vuo­de­osas­toa kuor­mit­taa pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­hoi­to

22.11.2022 12:41
”Ei kiinteistökuntayhtymää”, päätti Raahen seudun kuntayhtymän yhtymähallitus

”Ei kiin­teis­tö­kun­tayh­ty­mää”, päätti Raahen seudun kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus

26.10.2022 16:01
Tilaajille
RAS:n yhtymähallitus esittää: kuntayhtymästä kiinteistökuntayhtymä

RAS:n yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää: kun­ta­yh­ty­mäs­tä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä

06.10.2022 09:00
Tilaajille
Nepsylasten ahdinko vaatisi tositoimia

Nep­sy­las­ten ahdinko vaatisi to­si­toi­mia

09.05.2022 06:00
Tilaajille
RAS turvaa kiirellistä hoitoa henkilöstöjärjestelyillä  – perusterveydenhuoltoa pyöritetään minimiresursseilla maanantaista torstaihin

RAS turvaa kii­rel­lis­tä hoitoa hen­ki­lös­tö­jär­jes­te­lyil­lä  – pe­rus­ter­vey­den­huol­toa pyö­ri­te­tään mi­ni­mi­re­surs­seil­la maa­nan­tais­ta tors­tai­hin

26.03.2022 12:00
Tilaajille
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
RAS aloittaa kolmannen koronarokotteen pistämisen marraskuun alussa – rokote influenssarokotuskäynnin  yhteydessä

RAS aloit­taa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen pis­tä­mi­sen mar­ras­kuun alussa – ­ro­ko­te inf­luens­sa­ro­ko­tus­käyn­nin yh­tey­des­sä

24.10.2021 12:00
RAS tiedottaa koronasta myös podcastien avulla – Viestintäpäällikkö: "Mikään määrä tietoa aiheen ympärillä ei ole riittävästi"

RAS tie­dot­taa ko­ro­nas­ta myös pod­cas­tien avulla – Vies­tin­tä­pääl­lik­kö: "Mikään määrä tietoa aiheen ym­pä­ril­lä ei ole riit­tä­väs­ti"

27.03.2021 12:03
Tilaajille