Pyhännällä juhlittiin: Py­hän­nän ikioma kiek­ko­hel­mi olisi suih­ku­läh­teen­sä an­sain­nut

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Suolistosyövän seulonnassa löydetään esiasteetkin, sillä testi on entistä tarkempi

Suo­lis­to­syö­vän seu­lon­nas­sa löy­de­tään esias­teet­kin, sillä testi on entistä tar­kem­pi

26.06.2022 18:00
Tilaajille
Yksi puhelinsoitto asiakastoimistoon auttaa usein, jos lääkärimaksuun ei juuri nyt ole rahaa

Yksi pu­he­lin­soit­to asia­kas­toi­mis­toon auttaa usein, jos lää­kä­ri­mak­suun ei juuri nyt ole rahaa

19.06.2022 15:00
Tilaajille
RAS ottaa poikkeukselliset keinot käyttöön – hoitajia houkutellaan rahalla

RAS ottaa poik­keuk­sel­li­set keinot käyt­töön – hoi­ta­jia hou­ku­tel­laan rahalla

10.06.2022 15:28
Korona-aika lisäsi ikääntyneistä tehtyjen huoli-ilmoitusten määrää – Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jolla herää huoli ikäihmisen hyvinvoinnista

Ko­ro­na-ai­ka lisäsi ikään­ty­neis­tä teh­ty­jen huo­li-il­moi­tus­ten määrää – Huo­li-il­moi­tuk­sen voi tehdä kuka ta­han­sa, jolla herää huoli ikä­ih­mi­sen hy­vin­voin­nis­ta

21.05.2022 12:00
Tilaajille
RAS hakee pahaan hoitajapulaan apua Filippiineiltä – ensimmäiset aloittavat työnsä heinäkuussa

RAS hakee pahaan hoi­ta­ja­pu­laan apua Fi­lip­pii­neil­tä – en­sim­mäi­set aloit­ta­vat työnsä hei­nä­kuus­sa

19.05.2022 06:00
Tilaajille
Raahen seudulla sairastetaan ja vanhusjonot hoivakoteihin kasvavat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoivapaikkoja

Raahen seu­dul­la sai­ras­te­taan ja van­hus­jo­not hoi­va­ko­tei­hin kas­va­vat: Raahen on saatava paljon lisää osasto- ja hoi­va­paik­ko­ja

09.05.2022 12:00
Tilaajille
Nepsylasten ahdinko vaatisi tositoimia

Nep­sy­las­ten ahdinko vaatisi to­si­toi­mia

09.05.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoella sairastetaan eniten – pyhäjokiset ovat Raahen seudun terveimpiä

Sii­ka­joel­la sai­ras­te­taan eniten – py­hä­jo­ki­set ovat Raahen seudun ter­veim­piä

09.05.2022 09:37
Tilaajille
Raahen jättävä Marjukka Manninen: "Raahen ja kuntayhtymän toimintojen lippua täytyy heiluttaa edelleen"

Raahen jättävä Mar­juk­ka Man­ni­nen: "Raahen ja kun­ta­yh­ty­män toi­min­to­jen lippua täytyy hei­lut­taa edel­leen"

10.04.2022 06:00
Tilaajille
Marjukka Manninen kulkee vielä Iin ja Raahen väliä

Mar­juk­ka Man­ni­nen kulkee vielä Iin ja Raahen väliä

04.04.2022 16:59
Tilaajille
Hoitajalakko alkoi, ei kosketa suoraan toimintoja Raahessa – "Annetut vastaanottoajat ovat voimassa"

Hoi­ta­ja­lak­ko alkoi, ei kosketa suoraan toi­min­to­ja Raa­hes­sa – "An­ne­tut vas­taan­ot­to­ajat ovat voi­mas­sa"

01.04.2022 17:13
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös alittaa talousarvion yli 2 miljoonalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­lin­pää­tös alittaa ta­lous­ar­vion yli 2 mil­joo­nal­la eurolla

26.02.2022 11:00
Tilaajille
RAS sai huippupisteet lääkäreiden kouluttamisesta

RAS sai huip­pu­pis­teet lää­kä­rei­den kou­lut­ta­mi­ses­ta

10.02.2022 17:00
Tilaajille
Manninen ja Lampi jatkoon Iin kunnanjohtajakisassa

Man­ni­nen ja Lampi jatkoon Iin kun­nan­joh­ta­ja­ki­sas­sa

01.02.2022 13:53
Tilaajille
Raahen seudun koronatilanne ruuhkauttaa terveyspalveluita – testaamista joudutaan priorisoimaan, kaikkia oireisia ei ehditä testata

Raahen seudun ko­ro­na­ti­lan­ne ruuh­kaut­taa ter­veys­pal­ve­lui­ta – tes­taa­mis­ta jou­du­taan prio­ri­soi­maan, kaikkia oi­rei­sia ei ehditä testata

06.01.2022 19:44
Siikalatvalta ja Siikajoelta lähetettiin kaikkiaan 663 joulukorttia ikäihmisille – monelle joulutervehdys on ainoa laatuaan

Sii­ka­lat­val­ta ja Sii­ka­joel­ta lä­he­tet­tiin kaik­kiaan 663 jou­lu­kort­tia ikä­ih­mi­sil­le – monelle jou­lu­ter­veh­dys on ainoa laa­tuaan

21.12.2021 09:00
Tilaajille
Jokilaakson ihmiset ovat havahtuneet rokottamattomuuteen

Jo­ki­laak­son ihmiset ovat ha­vah­tu­neet ro­kot­ta­mat­to­muu­teen

16.12.2021 06:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä houkuttelee hoitajia töihin kertapalkkiolla – henkilöstöllekin maksetaan vihjepalkkiota

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hou­kut­te­lee hoi­ta­jia töihin ker­ta­palk­kiol­la – hen­ki­lös­töl­le­kin mak­se­taan vih­je­palk­kio­ta

03.12.2021 09:00
Tilaajille
Maskisuositus kaikkiin Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tiloihin ja yksiköihin

Mas­ki­suo­si­tus kaik­kiin Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­loi­hin ja yk­si­köi­hin

02.12.2021 11:54
RAS: Walk in -rokotuksia Raahessa ja Siikajoella – koronapassin saa helpoiten Omakannasta

RAS: Walk in -ro­ko­tuk­sia Raa­hes­sa ja Sii­ka­joel­la – ko­ronapas­sin saa hel­poi­ten Oma­kan­nas­ta

26.11.2021 15:00