Tunnustusta aktiivisille kyläläisille: Re­von­lah­ti on maa­kun­nan vuoden kylä

Mainos: Syksyn supertarjouksena Siikajokilaakso Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
2,5 hehtaaria kiinteistöjä Raahen Hoivatilat Oy:lle

2,5 heh­taa­ria kiin­teis­tö­jä Raahen Hoi­va­ti­lat Oy:lle

27.07.2023 15:00
Siikajokiset ja pyhäjokiset saivat haluamansa: hyvinvointikuntayhtymän kiinteistökaupat jatkovalmisteluun

Sii­ka­jo­ki­set ja py­hä­jo­ki­set saivat ha­lua­man­sa: hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­kau­pat jat­ko­val­mis­te­luun

10.06.2023 12:00
Tilaajille
Savolalle tulossa kolmen kuukauden jatkopesti, koska kuntayhtymän purkaminen on yhä kesken

Sa­vo­lal­le tulossa kolmen kuu­kau­den jat­ko­pes­ti, koska kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen on yhä kesken

01.06.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoki lunastaa Arvon osuudet hyvinvointikuntayhtymältä

Sii­ka­jo­ki lu­nas­taa Arvon osuudet hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­tä

27.02.2023 09:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymä hakee hintalappuja kiinteistöilleen – Raahen sairaalan käypä arvo korkeintaan puolet 15 miljoonan euron tasearvosta?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä hakee hin­ta­lap­pu­ja kiin­teis­töil­leen – Raahen sai­raa­lan käypä arvo kor­kein­taan puolet 15 mil­joo­nan euron ta­sear­vos­ta?

20.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Savola hyvinvointikuntayhtymän johtajaksi purkamisprosessin ajaksi, BDO purkamisen asiantuntijaksi

Savola hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män joh­ta­jak­si pur­ka­mis­pro­ses­sin ajaksi, BDO pur­ka­mi­sen asian­tun­ti­jak­si

28.12.2022 12:00
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän purkaminen voi alkaa – "Odotettavissa on varsin vaikeat neuvottelut"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män pur­ka­mi­nen voi alkaa – "O­do­tet­ta­vis­sa on varsin vaikeat neu­vot­te­lut"

15.12.2022 08:40
Tilaajille
Raahessa lapsi jonottaa vuoden ajan toimintaterapiaan, mutta miksi?

Raa­hes­sa lapsi jo­not­taa vuoden ajan toi­min­ta­te­ra­piaan, mutta miksi?

12.12.2022 15:00
Tilaajille
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto antoi huomautuksen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymälle – selvityspyyntö lasten ja nuorten toimintaterapia palvelujen järjestämisestä

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to antoi huo­mau­tuk­sen Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mäl­le – sel­vi­tys­pyyn­tö lasten ja nuorten toi­min­ta­te­ra­pia pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä

08.12.2022 09:40
Tilaajille
RAS: Vältä vierailuja Raahen sairaalassa –  vuodeosastoa kuormittaa pitkittynyt koronahoito

RAS: Vältä vie­rai­lu­ja Raahen sai­raa­las­sa – vuo­de­osas­toa kuor­mit­taa pit­kit­ty­nyt ko­ro­na­hoi­to

22.11.2022 12:41
Raahessa annettiin erehdyksessä vääränlaista koronarokotetta – sekaannuksesta ei ole rokotetuille haittaa

Raa­hes­sa an­net­tiin ereh­dyk­ses­sä vää­rän­lais­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta – se­kaan­nuk­ses­ta ei ole ro­ko­te­tuil­le haittaa

16.11.2022 09:00
Hyvinvointikuntayhtymä esitetään purettavaksi – "Kun kuntayhtymällä on realisoitavaa omaisuutta, niiden osalta täytyy tehdä ratkaisu"

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si – "Kun kun­ta­yh­ty­mäl­lä on rea­li­soi­ta­vaa omai­suut­ta, niiden osalta täytyy tehdä rat­kai­su"

31.10.2022 09:00
”Ei kiinteistökuntayhtymää”, päätti Raahen seudun kuntayhtymän yhtymähallitus

”Ei kiin­teis­tö­kun­tayh­ty­mää”, päätti Raahen seudun kun­ta­yh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tus

26.10.2022 16:01
Tilaajille
Kaksi kolmesta omistajasta haluaa, että kiinteistöt jaetaan omistajakunnille ja hyvinvointikuntayhtymä puretaan

Kaksi kol­mes­ta omis­ta­jas­ta haluaa, että kiin­teis­töt jaetaan omis­ta­ja­kun­nil­le ja hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­mä pu­re­taan

25.10.2022 09:00
Tilaajille
RAS:n yhtymähallitus esittää: kuntayhtymästä kiinteistökuntayhtymä

RAS:n yh­ty­mä­hal­li­tus esit­tää: kun­ta­yh­ty­mäs­tä kiin­teis­tö­kun­ta­yh­ty­mä

06.10.2022 09:00
Tilaajille
Mielenterveystyö menettämässä hurjasti resurssia Raahen seudulla

Mie­len­ter­veys­työ me­net­tä­mäs­sä hur­jas­ti re­surs­sia Raahen seu­dul­la

04.10.2022 09:00
NeuvoRassin toiminta starttaa pian Ruukissa – kysyjät ohjataan oikean palvelun luo

Neu­vo­Ras­sin toi­min­ta start­taa pian Ruu­kis­sa – kysyjät oh­ja­taan oikean pal­ve­lun luo

03.10.2022 06:00
Tilaajille
Raahen sairaalan päivystys suljetaan sunnuntain ja maanantain väliseksi yöksi

Raahen sai­raa­lan päi­vys­tys sul­je­taan sun­nun­tain ja maa­nan­tain vä­li­sek­si yöksi

25.09.2022 09:54
Tilaajille
Raahen sairaalan osastohoidossa paljon koronapotilaita – vierailua osastoilla kannattaa välttää

Raahen sai­raa­lan osas­to­hoi­dos­sa paljon ko­ro­na­po­ti­lai­ta – vie­rai­lua osas­toil­la kan­nat­taa välttää

05.09.2022 16:34
Hyvinvointikuntayhtymän kiinteistöratkaisua jatkoselvitetään – jaetaanko omistajille, myydäänkö sijoittajille vai mitä tehdään?

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­tö­rat­kai­sua jat­ko­sel­vi­te­tään – jae­taan­ko omis­ta­jil­le, myy­dään­kö si­joit­ta­jil­le vai mitä teh­dään?

24.08.2022 16:00
Tilaajille