Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Kuukausi
RAS:n alueella rokotusvuorossa työikäiset – Siikajoella ajan saavat jo 45 vuotta täyttävät

RAS:n alueel­la ro­ko­tus­vuo­ros­sa työ­ikäi­set – Sii­ka­joel­la ajan saavat jo 45 vuotta täyt­tä­vät

30.04.2021 15:03
Rokotteiden saatavuus on nyt hyvä, mutta – tilastojen mukaan rokote on hakematta lähes 40 prosentilla yli 80-vuotiaista siikajokisista

Ro­kot­tei­den saa­ta­vuus on nyt hyvä, mutta – ti­las­to­jen mukaan rokote on ha­ke­mat­ta lähes 40 pro­sen­til­la yli 80-vuo­tiais­ta sii­ka­jo­ki­sis­ta

22.04.2021 17:34
Raahen alueella huhtikuun aikana 18 koronapositiivista, heistä 15 Halpa-Hallin tartuntaketjussa – 1.4 Raahen Halpa-Hallissa asioineita pyydetään hakeutumaan herkästi koronatestiin

Raahen alueel­la huh­ti­kuun aikana 18 ko­ro­na­po­si­tii­vis­ta, heistä 15 Hal­pa-Hal­lin tar­tun­ta­ket­jus­sa – 1.4 Raahen Hal­pa-Hal­lis­sa asioi­nei­ta pyy­de­tään ha­keu­tu­maan her­käs­ti ko­ro­na­tes­tiin

15.04.2021 13:54
Koronarokotuspäivää oli odotettu – rokotukset hoituvat sujuvasti rokotustiimin yhteistyöllä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­päi­vää oli odo­tet­tu – ro­ko­tuk­set hoi­tu­vat su­ju­vas­ti ro­ko­tus­tii­min yh­teis­työl­lä

08.04.2021 06:16
Tilaajille
Vanhemmat
RAS tiedottaa koronasta myös podcastien avulla – Viestintäpäällikkö: "Mikään määrä tietoa aiheen ympärillä ei ole riittävästi"

RAS tie­dot­taa ko­ro­nas­ta myös pod­cas­tien avulla – Vies­tin­tä­pääl­lik­kö: "Mikään määrä tietoa aiheen ym­pä­ril­lä ei ole riit­tä­väs­ti"

27.03.2021 12:03
Tilaajille
Astra Zenecan rokotteet eivät päädy roskikseen Raahen seutukunnassa – ainakaan vielä

Astra Zenecan ro­kot­teet eivät päädy ros­kik­seen Raahen seu­tu­kun­nas­sa – ai­na­kaan vielä

21.03.2021 07:28
Siikalatva maakunnan rokotustilastoissa neljännellä sijalla – perjantai toi kaksi uutta koronatapausta ja aamusta avattiin puhelinajanvaraus yli 70-vuotiaille

Sii­ka­lat­va maa­kun­nan ro­ko­tus­ti­las­tois­sa nel­jän­nel­lä sijalla – per­jan­tai toi kaksi uutta ko­ro­na­ta­paus­ta ja aamusta avat­tiin pu­he­lin­ajan­va­raus yli 70-vuo­tiail­le

19.03.2021 13:32
Tilaajille
RAS:n koronarokotuksen ajanvarauksen takaisinsoittonumero auki jälleen maanantaina – linja on auki niin kauan kuin rokotusaikoja tarjolla

RAS:n ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ajan­va­rauk­sen ta­kai­sin­soit­to­nu­me­ro auki jälleen maa­nan­tai­na – linja on auki niin kauan kuin ro­ko­tus­ai­ko­ja tar­jol­la

12.03.2021 16:00
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän alueella todettu brittivariantti, useita tartuntoja ja altistumisia – mukana tapauksissa myös brittivariantti

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män alueel­la todettu brit­ti­va­riant­ti, useita tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­mi­sia – mukana ta­pauk­sis­sa myös brit­ti­va­riant­ti

05.03.2021 17:18
Siikajokikin saa osansa koronarokotteista – rokotteet jaetaan väkiluvun mukaan

Sii­ka­jo­ki­kin saa osansa ko­ro­na­ro­kot­teis­ta – ro­kot­teet jaetaan vä­ki­lu­vun mukaan

27.02.2021 06:09
Tilaajille
Siikajoki ostaa sote-kiinteistöjä – palvelut Siikajoenkylällä pyritään varmistamaan

Sii­ka­jo­ki ostaa so­te-kiin­teis­tö­jä – pal­ve­lut Sii­ka­joen­ky­läl­lä py­ri­tään var­mis­ta­maan

24.02.2021 15:19
Tilaajille
Hyvinvointikuntayhtymän rokotuslinjalle soittaneilta pyydetään kärsivällisyyttä – tiistaiaamuna ilmennyttä teknistä vikaa korjataan

Hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ro­ko­tus­lin­jal­le soit­ta­neil­ta pyy­de­tään kär­si­väl­li­syyt­tä – tiis­tai­aa­mu­na il­men­nyt­tä tek­nis­tä vikaa kor­ja­taan

23.02.2021 09:38
75–79-vuotiaiden kansalaisten joukkorokottaminen käynnistyy RAS:n alueella viikolla 13 – yli 80-vuotiaiden rokottamisen arvioidaan kestävän maaliskuun lopulla

75–79-vuo­tiai­den kan­sa­lais­ten jouk­ko­ro­kot­ta­mi­nen käyn­nis­tyy RAS:n alueel­la vii­kol­la 13 – yli 80-vuo­tiai­den ro­kot­ta­mi­sen ar­vioi­daan kes­tä­vän maa­lis­kuun lopulla

15.02.2021 16:30
Rokottamisaikojen varaaminen ruuhkautti RAS:n linjat – kaikki halukkaat saavat lopulta rokotteen

Ro­kot­ta­mis­ai­ko­jen va­raa­mi­nen ruuh­kaut­ti RAS:n linjat – kaikki ha­luk­kaat saavat lopulta ro­kot­teen

11.02.2021 17:43
Ruukin luonto- ja hevoskeskus loppuviikoksi etäopetukseen – altistuneita jo 32

Ruukin luonto- ja he­vos­kes­kus lop­pu­vii­kok­si etä­ope­tuk­seen – al­tis­tu­nei­ta jo 32

11.02.2021 07:36
Koronarokotetta tarjotaan ikäihmisille – perusterveiden kuntalaisten vuoro ei ole vielä

Ko­ro­na­ro­ko­tet­ta tar­jo­taan ikä­ih­mi­sil­le – pe­rus­ter­vei­den kun­ta­lais­ten vuoro ei ole vielä

10.02.2021 14:46
Kuntalaisten joukkorokotusten ajankohta ei ole vielä tiedossa – rokotusten tiedustelu kuormittaa jo ruuhkaisia puhelimia

Kun­ta­lais­ten jouk­ko­ro­ko­tus­ten ajan­koh­ta ei ole vielä tie­dos­sa – ro­ko­tus­ten tie­dus­te­lu kuor­mit­taa jo ruuh­kai­sia pu­he­li­mia

04.02.2021 12:04
Koronarokotus kävi kuin rasvattu – Mäkelänrinteelläkin ensimmäinen annos annettu

Ko­ro­na­ro­ko­tus kävi kuin ras­vat­tu – Mä­ke­län­rin­teel­lä­kin en­sim­mäi­nen annos annettu

21.01.2021 07:00
Tilaajille
Siikajokilaakson päätoimittaja uusiin haasteisiin – Juha Honkalasta RAS:n viestintäpäällikkö

Sii­ka­jo­ki­laak­son pää­toi­mit­ta­ja uusiin haas­tei­siin – Juha Hon­ka­las­ta RAS:n vies­tin­tä­pääl­lik­kö

17.11.2020 14:44
Uudenlaista arkista tukea virallisen rinnalle – kotiin tuleva perhehoitaja tukee vanhempia ja sijaistaa omaishoitajia

Uu­den­lais­ta arkista tukea vi­ral­li­sen rin­nal­le – kotiin tuleva per­he­hoi­ta­ja tukee van­hem­pia ja si­jais­taa omais­hoi­ta­jia

11.11.2020 08:48
Tilaajille