Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talousarvio 2024
Velaton seurakunta elää suu säkkiä myöten – seurakunnan jäsenmäärän lasku tuo haasteita

Velaton seu­ra­kun­ta elää suu säkkiä myöten – ­seu­ra­kun­nan jä­sen­mää­rän lasku tuo haas­tei­ta

05.01.2024 06:00
Tilaajille
Siikalatvan valtuusto käsitteli talousarvion napakasti – budjettikokouksessa keskityttiin alustusten kuunteluun

Sii­ka­lat­van val­tuus­to kä­sit­te­li ta­lous­ar­vion na­pa­kas­ti – bud­jet­ti­ko­kouk­ses­sa kes­ki­tyt­tiin alus­tus­ten kuun­te­luun

12.12.2023 09:00
Tilaajille
Pyhännällä panostetaan ensi vuonna lähipalveluihin  ja hyvinvointiin – paljon toivottu Matkahuollon toimipiste saadaan kirjastolle jo alkuvuodesta

Py­hän­näl­lä pa­nos­te­taan ensi vuonna lä­hi­pal­ve­lui­hin  ja hy­vin­voin­tiin – ­pal­jon toi­vot­tu Mat­ka­huol­lon toi­mi­pis­te saadaan kir­jas­tol­le jo al­ku­vuo­des­ta

05.12.2023 15:00
Tilaajille
Siikalatvan verotulojen ennustetaan vähenevän 1,6 miljoonaa – kaikesta huolimatta talousarvioesityksenä 140 000 euroa ylijäämäinen budjetti

Sii­ka­lat­van ve­ro­tu­lo­jen en­nus­te­taan vä­he­ne­vän 1,6 mil­joo­naa – kai­kes­ta huo­li­mat­ta ta­lous­ar­vio­esi­tyk­se­nä 140 000 euroa yli­jää­mäi­nen bud­jet­ti

01.12.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta äänesti: sote-keskus säilyy kaikissa kunnissa – Raahen yöpäivystys loppumassa

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta ää­nes­ti: sote-kes­kus säilyy kai­kis­sa kun­nis­sa – Raahen yö­päi­vys­tys lop­pu­mas­sa

11.11.2023 09:00
Tilaajille
Uhkaava alijäämä pakottaa Pohteen nopeuttamaan sopeutusta –  "Hallittu muutos parempi kuin hätäjarrutus"

Uhkaava ali­jää­mä pa­kot­taa Pohteen no­peut­ta­maan so­peu­tus­ta – "Hal­lit­tu muutos parempi kuin hä­tä­jar­ru­tus"

13.10.2023 09:00
Tilaajille