Juuri nyt: Kes­ti­lä-päi­vien tun­nel­mia

Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa kiinni lo­mal­la­kin

Talousarvio
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös alittaa talousarvion yli 2 miljoonalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­ta­yh­ty­män ti­lin­pää­tös alittaa ta­lous­ar­vion yli 2 mil­joo­nal­la eurolla

26.02.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoen talousarvio ui pää pinnalla – ylijäämää viivan alla 49 000 euroa

Sii­ka­joen ta­lous­ar­vio ui pää pin­nal­la – yli­jää­mää viivan alla 49 000 euroa

17.12.2021 14:00
Tilaajille
Siikajoen budjetin ylijäämä vielä arvoitus – Ruukin koulukeskuksen puolivalmiiden tilojen rakentamisen siirto kevensi investointilistaa hieman

Sii­ka­joen bud­je­tin yli­jää­mä vielä ar­voi­tus – ­Ruu­kin kou­lu­kes­kuk­sen puo­li­val­mii­den tilojen ra­ken­ta­mi­sen siirto kevensi in­ves­toin­ti­lis­taa hieman

03.12.2021 16:00
Tilaajille
Siikajoki miettii tekojäärataa – tulossa on koirapuisto ja uusi punttisali

Sii­ka­jo­ki miettii te­ko­jää­ra­taa – tulossa on koi­ra­puis­to ja uusi punt­ti­sa­li

08.11.2021 13:23
Tilaajille
Siikajoki ei palkkaa lisäkäsiä hallintoon – ensi vuoden investointilistakin keveni

Sii­ka­jo­ki ei palkkaa li­sä­kä­siä hal­lin­toon – ensi vuoden in­ves­toin­ti­lis­ta­kin keveni

08.11.2021 16:07
Tilaajille
Verotus ei kiristyne Siikajoella – valtuusto päättää prosentit ensi viikolla

Verotus ei ki­ris­ty­ne Sii­ka­joel­la – val­tuus­to päättää pro­sen­tit ensi vii­kol­la

04.11.2021 16:04
Tilaajille
Siikajoki lähtee ensi vuoteen vielä pulskasti – ylijäämää kertyy harvinaisen isoista valtionavuista

Sii­ka­jo­ki lähtee ensi vuoteen vielä puls­kas­ti – yli­jää­mää kertyy har­vi­nai­sen isoista val­tion­avuis­ta

02.11.2021 12:00
Tilaajille
Maltillisesti eteenpäin muutoksia enteillen

Mal­til­li­ses­ti eteen­päin muu­tok­sia en­teil­len

16.12.2020 09:31
Tilaajille
Siikajoen etävaltuusto hyväksyi budjetin – Mäkelänrinteestä ja Paavolan monitoimitalosta päätetään ensi vuonna

Sii­ka­joen etä­val­tuus­to hy­väk­syi bud­je­tin – Mä­ke­län­rin­tees­tä ja Paa­vo­lan mo­ni­toi­mi­ta­los­ta pää­te­tään ensi vuonna

11.12.2020 13:43
Tilaajille

Sii­ka­joel­la paksu lompsa – yli­jää­mää näyt­tä­vät sekä bud­jet­ti että ti­lin­pää­tös

02.12.2020 15:28
Tilaajille
Siikalatvan seurakunta odottelee  plussavuosia

Sii­ka­lat­van seu­ra­kun­ta odot­te­lee plus­sa­vuo­sia

25.11.2020 13:30
Tilaajille

Ve­rot­ta­jan arvio kei­kaut­ti Sii­ka­joen bud­je­tin plus­sal­le – kunta lähtee ensi vuoteen puls­kal­la pus­sil­la

04.11.2020 15:06
Tilaajille