Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Talousarvio
Viimeisin 12 tuntia
”Leikkaukset tarkoittavat todennäköisesti koulujen sulkemista” – Siikajokilaakson alueen kuntajohtajat sanovat valtionosuuksien lisäleikkauksien kohdistuvan sivistyspalveluihin

”Leik­kauk­set tar­koit­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti kou­lu­jen sul­ke­mis­ta” – Sii­ka­jo­ki­laak­son alueen kun­ta­joh­ta­jat sanovat val­tio­no­suuk­sien li­sä­leik­kauk­sien koh­dis­tu­van si­vis­tys­pal­ve­lui­hin

06:00 2
Tilaajille
Kuukausi
Pohteen aluevaltuusto urakoi aamusta iltaan – Noin 90 miljoonan euron säästöpaketti nuijittiin lopulta läpi vähäisin muutoksin

Pohteen alue­val­tuus­to urakoi aamusta iltaan – Noin 90 mil­joo­nan euron sääs­tö­pa­ket­ti nui­jit­tiin lopulta läpi vä­häi­sin muu­tok­sin

21.11.2023 05:49
Tilaajille
Siikajoen verotus lyöty lukkoon – nuorisotoiminnalle halutaan toiset tilat

Sii­ka­joen verotus lyöty lukkoon – nuo­ri­so­toi­min­nal­le ha­lu­taan toiset tilat

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen talousarviosta tulossa rutkasti alijäämäinen – ensi vuonna kunta investoi vain välttämättömään

Sii­ka­joen ta­lou­sar­vios­ta tulossa rut­kas­ti ali­jää­mäi­nen – ensi vuonna kunta in­ves­toi vain vält­tä­mät­tö­mään

05.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoella työryhmä ryhtyy etsimään säätökohteita – talouden tasapainottamiseen aikaa pari vuotta

Sii­ka­joel­la työ­ryh­mä ryhtyy et­si­mään sää­tö­koh­tei­ta – ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen aikaa pari vuotta

04.11.2023 15:00
Tilaajille
Siikajoen verotukseen ei esitetä suuria muutoksia

Sii­ka­joen ve­ro­tuk­seen ei esitetä suuria muu­tok­sia

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Vanhemmat
Säästötoimiesitykset karua luettavaa
Pääkirjoitus

Sääs­tö­toi­mie­si­tyk­set karua luet­ta­vaa

24.10.2023 23:00
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  uusia sopeuttamistoimia tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – uusia so­peut­ta­mis­toi­mia tar­vi­taan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä pe­las­tus­toi­meen vielä tämän vuoden aikana

22.10.2023 09:00 1
Tilaajille
Siikajoki lähdössä ensi vuoteen alijäämällä –  talousarvion raami näyttää noin 1,7 miljoonan euron miinusta

Sii­ka­jo­ki läh­dös­sä ensi vuoteen ali­jää­mäl­lä – ta­lou­sar­vion raami näyttää noin 1,7 mil­joo­nan euron mii­nus­ta

31.08.2023 06:00
Tilaajille
Valtionosuudet arvioitua pienemmät Siikajoella

Val­tio­no­suu­det ar­vioi­tua pie­nem­mät Sii­ka­joel­la

09.02.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen talousarvio säilyttävä mutta myös velkaannuttava – silti viivan alla on reilusti plussaa

Sii­ka­joen ta­lou­sar­vio säi­lyt­tä­vä mutta myös vel­kaan­nut­ta­va – silti viivan alla on rei­lus­ti plussaa

16.12.2022 15:00
Tilaajille
Tauvo ja tekojäärata nostettiin mukaan Siikajoen investointeihin – esitykset tehtiin nyt, valtuusto päättää joulukuussa

Tauvo ja te­ko­jää­ra­ta nos­tet­tiin mukaan Sii­ka­joen in­ves­toin­tei­hin – esi­tyk­set tehtiin nyt, val­tuus­to päättää jou­lu­kuus­sa

16.11.2022 12:00
Tilaajille
Siikajoki astuu osallistuvan budjetoinnin aikaan – tavoite saada kuntalaiset mukaan päättämään

Sii­ka­jo­ki astuu osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin aikaan – tavoite saada kun­ta­lai­set mukaan päät­tä­mään

13.10.2022 09:00
Tilaajille
Vielä päivä paistaa Siikajoelle – talouden synkät ajat ovat silti tulossa

Vielä päivä paistaa Sii­ka­joel­le – ta­lou­den synkät ajat ovat silti tulossa

13.10.2022 06:00
Tilaajille
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös alittaa talousarvion yli 2 miljoonalla eurolla

Raahen seudun hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­män ti­lin­pää­tös alittaa ta­lou­sar­vion yli 2 mil­joo­nal­la eurolla

26.02.2022 11:00
Tilaajille
Siikajoen talousarvio ui pää pinnalla – ylijäämää viivan alla 49 000 euroa

Sii­ka­joen ta­lou­sar­vio ui pää pin­nal­la – yli­jää­mää viivan alla 49 000 euroa

17.12.2021 14:00
Tilaajille
Siikajoen budjetin ylijäämä vielä arvoitus – Ruukin koulukeskuksen puolivalmiiden tilojen rakentamisen siirto kevensi investointilistaa hieman

Sii­ka­joen bud­je­tin yli­jää­mä vielä ar­voi­tus – ­Ruu­kin kou­lu­kes­kuk­sen puo­li­val­mii­den tilojen ra­ken­ta­mi­sen siirto kevensi in­ves­toin­ti­lis­taa hieman

03.12.2021 16:00
Tilaajille
Siikajoki miettii tekojäärataa – tulossa on koirapuisto ja uusi punttisali

Sii­ka­jo­ki miettii te­ko­jää­ra­taa – tulossa on koi­ra­puis­to ja uusi punt­ti­sa­li

08.11.2021 13:23
Tilaajille
Siikajoki ei palkkaa lisäkäsiä hallintoon – ensi vuoden investointilistakin keveni

Sii­ka­jo­ki ei palkkaa li­sä­kä­siä hal­lin­toon – ensi vuoden in­ves­toin­ti­lis­ta­kin keveni

08.11.2021 16:07
Tilaajille
Verotus ei kiristyne Siikajoella – valtuusto päättää prosentit ensi viikolla

Verotus ei ki­ris­ty­ne Sii­ka­joel­la – val­tuus­to päättää pro­sen­tit ensi vii­kol­la

04.11.2021 16:04
Tilaajille