Vaala
Siikajoen vesistöalueen ongelmat syyniin laaja-alaisesti – hankkeessa korostetaan yhteisöllisyyden voimaa

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen on­gel­mat syyniin laa­ja-alai­ses­ti – hank­kees­sa ko­ros­te­taan yh­tei­söl­li­syy­den voimaa

22.03.2021 13:51
Tilaajille
Kestilän kuolonkolaria tutkitaan liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksina – poliisin mukaan henkilöauton kuskilla ei ollut ajo-oikeutta

Kes­ti­län kuo­lon­ko­la­ria tut­ki­taan lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­se­na ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­si­na – po­lii­sin mukaan hen­ki­lö­au­ton kus­kil­la ei ollut ajo-oi­keut­ta

02.02.2021 11:01
Kestilässä kolarissa menehtyneiden muistoa kunnioitetaan – Vaalassa ja Siikalatvalla suruliputetaan tiistaina

Kes­ti­läs­sä ko­la­ris­sa me­neh­ty­nei­den muistoa kun­nioi­te­taan – Vaa­las­sa ja Sii­ka­lat­val­la su­ru­li­pu­te­taan tiis­tai­na

02.02.2021 14:44
Siikajoen vesistöalueen kunnostuksen suunnittelu alkamassa – huomio myös latvavesien kuntoon

Sii­ka­joen ve­sis­tö­alueen kun­nos­tuk­sen suun­nit­te­lu al­ka­mas­sa – huomio myös lat­va­ve­sien kuntoon

19.01.2021 05:28
Tilaajille