Lataa nyt: Sii­ka­jo­ki­laak­so-so­vel­lus pitää sinut kiinni pai­kal­lis­uu­ti­sis­sa

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristölupa
Mustalouhen maa-aineslupa yllätti järvikyläläiset – kunnan julkaisemia kuulutuksia kannattaa seurata

Mus­ta­lou­hen maa-ai­nes­lu­pa yllätti jär­vi­ky­lä­läi­set – kunnan jul­kai­se­mia kuu­lu­tuk­sia kan­nat­taa seurata

30.08.2022 09:00
Tilaajille
Pyhännälle haetaan ympäristölupaa lietepohjaisen biomateriaalin vastaanotto-, käsittely-, jakelu- ja varastointipisteelle – lausuntoja voi antaa 26. elokuuta saakka

Py­hän­näl­le haetaan ym­pä­ris­tö­lu­paa lie­te­poh­jai­sen bio­ma­te­riaa­lin vas­taa­not­to-, kä­sit­te­ly-, jakelu- ja va­ras­toin­ti­pis­teel­le – lau­sun­to­ja voi antaa 26. elo­kuu­ta saakka

09.07.2022 06:00
Tilaajille
Siikajoen Betonitukun louhokselle haetaan jatkoaikaa – pumpattavien vesien määrä kaksinkertaistumassa

Sii­ka­joen Be­to­ni­tu­kun lou­hok­sel­le haetaan jat­koai­kaa – pum­pat­ta­vien vesien määrä kak­sin­ker­tais­tu­mas­sa

12.05.2022 18:00
Tilaajille
Maustaja Oy:n lupahakemukseen lausunto Pyhännän kunnalta: "Haastavinta on rasvan, orgaanisen aineen, kiintoaineen ja fosforin aiheuttama kuormitus"

Maus­ta­ja Oy:n lu­pa­ha­ke­muk­seen lau­sun­to Py­hän­nän kun­nal­ta: "Haas­ta­vin­ta on rasvan, or­gaa­ni­sen aineen, kiin­to­ai­neen ja fos­fo­rin ai­heut­ta­ma kuor­mi­tus"

25.02.2022 18:00
Tilaajille
Siikajoen Revonlahdelle ei rakenneta kompostointialuetta

Sii­ka­joen Re­von­lah­del­le ei ra­ken­ne­ta kom­pos­toin­ti­aluet­ta

27.08.2021 15:00
Tilaajille
Tuulivoimaloiden puolesta ja vastaan: ympäristövaikutukset puhuttavat – kansalaisaloite vireille siikajokiselta

Tuu­li­voi­ma­loi­den puo­les­ta ja vas­taan: ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­set pu­hut­ta­vat – kan­sa­lai­sa­loi­te vi­reil­le sii­ka­jo­ki­sel­ta

24.03.2021 18:02 1
Tilaajille