Tilaajille

Suuren ky­syn­nän vuoksi vielä kolmas Sii­ka­lat­van kun­ta­stra­te­gia­työ­pa­ja – ilta on avoin myös muille kuin Kes­ti­läs­sä asu­vil­le

Siikalatva

Alun pitäen oli tarkoitus, että siikalatvalaisille tarjotaan mahdollisuus osallistua kuntastrategian päivitystyöhön verkossa toteutetun kyselyn lisäksi Rantsilassa ja Pulkkilassa järjestettyjen työpajailtojen kautta. Jo ennen näitä pajailtoja kysyttiin, voitaisiinko tilaisuus järjestää myös Piippolassa ja Kestilässä. Paine lisäillan tai -iltojen järjestämiseen vain kasvoi, kun siikalatvasia tavoitti tieto jo toteutettujen iltojen pienryhmätyöskentelyn sisällöstä ja työskentelytavasta.

Kunnan johtavat luottamushenkilöt ovat tuoneet kunnanjohtaja Pirre Seppäselle terveisiä, että työpajailtaan osallistumishalua on erityisesti Kestilässä, josta moni autoton ei ollut voinut osallistua naapurikylillä järjestettyyn iltaan tai tieto strategiapajailloista tavoitti vasta iltojen järjestämisen jälkeen.