6. jou­lu­kuu­ta Sii­ka­jo­ki­laak­so il­mes­tyi nä­köis­leh­te­nä – linkki uu­sim­paan lehteen löytyy myös täältä

Mainos: Tutustu Siikajokilaakso Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kiinteistöverot
Siikajoen verotus lyöty lukkoon – nuorisotoiminnalle halutaan toiset tilat

Sii­ka­joen verotus lyöty lukkoon – nuo­ri­so­toi­min­nal­le ha­lu­taan toiset tilat

18.11.2023 15:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimaloista lisää kiinteistöverotuloja etenkin Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäntä kolmantena eniten tuloja saaneiden listalla

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lois­ta lisää kiin­teis­tö­ve­ro­tu­lo­ja etenkin Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – ­Py­hän­tä kol­man­te­na eniten tuloja saa­nei­den lis­tal­la

18.11.2023 09:00
Tilaajille
Siikajoen verotukseen ei esitetä suuria muutoksia

Sii­ka­joen ve­ro­tuk­seen ei esitetä suuria muu­tok­sia

02.11.2023 09:00
Tilaajille
Pyhännällä verotus kiristyy hieman – valtuusto päätti asiasta yksimielisesti

Py­hän­näl­lä verotus ki­ris­tyy hieman – val­tuus­to päätti asiasta yk­si­mie­li­ses­ti

01.11.2023 18:00
Tilaajille
Tuuli- ja aurinkovoimalat toivat tänä vuonna kiinteistöveroa 23 miljoonaa euroa − Pyhäntä merkittävien tulon saajien tilastossa toisena, kun tuulivoimalat tuovat kiinteistöveroista jo yli puolet, Siikajokikin ylsi joukkoon

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat toivat tänä vuonna kiin­teis­tö­ve­roa 23 mil­joo­naa euroa − Pyhäntä mer­kit­tä­vien tulon saajien ti­las­tos­sa toi­se­na, kun tuu­li­voi­ma­lat tuovat kiin­teis­tö­ve­rois­ta jo yli puolet, Sii­ka­jo­ki­kin ylsi jouk­koon

18.11.2022 09:00
Tilaajille
Pyhäntä lievensi rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroa

Pyhäntä lie­ven­si ra­ken­ta­mat­to­mien ra­ken­nus­paik­ko­jen kiin­teis­tö­ve­roa

15.11.2022 12:00
Tilaajille
Siikalatvalaisten verotus jatkuu tutuilla prosenteilla – valtuusto keskusteli maatalousyrittäjien verotaakasta

Sii­ka­lat­va­lais­ten verotus jatkuu tu­tuil­la pro­sen­teil­la – val­tuus­to kes­kus­te­li maa­ta­lous­yrit­tä­jien ve­ro­taa­kas­ta

02.11.2022 15:00
Tilaajille
Siikajoki keräämässä 7,5 miljoonan euron tuloverot

Sii­ka­jo­ki ke­rää­mäs­sä 7,5 mil­joo­nan euron tu­lo­ve­rot

30.10.2022 15:00
Tilaajille
Pyhännän kunnanhallituksen esityslistalla vuoden 2023 veroprosentit

Py­hän­nän kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tys­lis­tal­la vuoden 2023 ve­ro­pro­sen­tit

30.10.2022 09:00
Tilaajille
Jäikö kiinteistövero maksamatta? – Verohallinto kokeilee tekstiviestimuistutusta

Jäikö kiin­teis­tö­ve­ro mak­sa­mat­ta? – Ve­ro­hal­lin­to ko­kei­lee teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus­ta

26.09.2022 12:57
Rakennusten tiedot tarkastuksilla kohdilleen – kiinteistöverotusta tarkoitus uudistaa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia

Ra­ken­nus­ten tiedot tar­kas­tuk­sil­la koh­dil­leen – kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta tar­koi­tus uu­dis­taa niin, että ve­ro­tus­ar­vot vas­tai­si­vat pa­rem­min alueen hin­ta­ta­soa ja ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­sia

22.11.2021 06:37
Tilaajille
Siikajoen valtuusto kevensi yleistä kiinteistöveroa – tuloveron höllennys ei pärjännyt äänestyksessä

Sii­ka­joen val­tuus­to kevensi yleistä kiin­teis­tö­ve­roa – tu­lo­ve­ron höl­len­nys ei pär­jän­nyt ää­nes­tyk­ses­sä

12.11.2021 11:31
Tilaajille